מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1646 - 21/03/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1646 21/03/2024
מאמרי מומחים
חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה לשנת 2024 placeholder
לרגל מלחמת חרבות ברזל הוחלט להעניק מענקים שונים לחיילי המילואים, נוסף על תגמולי המילואים המשולמים במסגרת חוק הביטוח הלאומי. לצורך מימון המענקים לחיילי המילואים נחקק חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה לשנת 2024, לצורך תקצוב ההטבות לחיילי המילואים. מקור המימון הוא ניכוי יום הבראה אחד מכלל עובדים במשק, לרבות אנשי צבא קבע (אך למעט עובדי משק בית)
לדברי הסבר מאת רו"ח אליק גנדלמןלחצו כאן
חוזרים
placeholder הודעה על ארכה להגשת תביעות לפיצויים בעקבות מלחמת חרבות ברזל
לאור התמשכות המצב הביטחוני בו שרויה המדינה עקב מלחמת "חרבות ברזל", ועל מנת להקל על ציבור לקוחות רשות המסים, החליט מנהל רשות המסים, על מתן אורכה להגשת תביעות לפיצוי בהתאם לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה - חרבות ברזל), התשפ"ד- 2023 ובהתאם לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (חרבות ברזל) (הוראת שעה), תשפ"ד-2023.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
עדכונים במערכת ההרשאות placeholder
רשות המסים בישראל פרסמה חוזר נוסף ובו כללים והוראות לגבי הרחבת המסלול בשירות עצמי, לרישום "מורשה על" בתאגיד
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסקי דין
placeholder 50 חודשי מאסר בפועל לנאשם שביצע עבירות מע"מ בסכום של 14 מיליון ש"ח - פס"ד דוחל
50 חודשי מאסר בפועל וקנס בסך של 500,000 ש"ח, הושתו על נאשם שהורשע בביצוען של 322 עבירות מע"מ. נקבע כי כשמדובר בעבירות מסוג פשע לפי חוק מע"מ, מידת הנזק נמדדת לפי הסכום הכולל של המע"מ שנגזל מהקופה הציבורית. הנזק שנגרם לציבור הוא בסך של 14 מיליון ש"ח, שהוא סכום משמעותי ביותר
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
חקיקה
העלאת גביית דמי ביטוח לאומי בשנת 2025 - תיקון חוק מס' 244 והוראת שעה לחוק הביטוח הלאומי placeholder
ביום 17.3.2024 פורסם תיקון מס' 244 והוראת שעה לחוק הביטוח הלאומי. התיקון קובע עדכון של השכר הממוצע במשק ממנו נגזרים שיעורי דמי הביטוח ודמי ביטוח בריאות. לפיכך פורסם ברשומות תיקון מס ' 69 והוראת שעה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. בגדרו נקבע כי החל מיום 1.1.2025 יעלה שיעור תשלום דמי ביטוח בריאות מ-5% ל-5.165% מההכנסה ולגבי הכנסות של עובדים ועצמאיים שעד 60% מהשכר הממוצע – יעלה מ-3.1% ל-3.235%.
לתיקון חוקלחצו כאן
placeholder טיוטת תקנות מס הכנסה - דוחות שנתיים
ביום 6 במרץ 2024 פורסמה הצעת חוק לתיקון פקודת מס (מס' 270) תיקונים להגברת השקיפות בדיני המס ולעמידה בדרישות בין לאומיות בעניין חילופי מידע, הקובעת ביטול הפטור הקבוע בפקודת מס הכנסה מחובת דיווח, למי שהיה לתושב ישראל לראשונה ולתושב חוזר ותיק כמשמעות מונחים אלה בסעיף 14 לפקודה. בנוסף קובעת הצעת החוק חובות דיווח לגבי בעלי שליטה כהגדרתם בסעיף 135ב לפקודה, המוטלות על ישויות משפטיות כחברות ונאמנויות...
לטיוטת תקנות מס הכנסהלחצו כאן
חוק‏ סיוע ‏להורים ‏לילדים ‏עד ‏גיל ‏שלוש ‏(תיקוני ‏חקיקה),‏ התשפ"ד-2024‏ placeholder
פורסם ברשומות החוק המעניק נקודות זיכוי להורים לילדים עד גיל 3. החל משנת המס 2024 יקבלו הורים לילדים שגילם עד 3 תוספת של נקודות זיכוי ממס לפי החלוקה הבאה: בגין כל ילד שנולד בשנת המס תינתן נקודת זיכוי אחת נוספת לכל הורה, בגין כל ילד שמלאו לו שנה או שנתיים בשנת המס יינתנו 2 נקודות זיכוי נוספות במס לכל הורה, ובגין כל ילד שמלאו לו 3 שנים בשנת המס, תינתן נקודת זיכוי אחת נוספת לכל הורה. כמו כן אושר...
לפרסום החוק ברשומותלחצו כאן

כל מס 21.3

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360