מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1647 - 25/03/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1647 25/03/2024
מאמרי מומחים
בנייה להשכרה לפי פרק שביעי 1 - קריאה אחרונה למעוניינים בהטבות לפי המסלול הישן placeholder
מסלול ההטבות בבנייה להשכרה למגורים שניתנו ל"בניין חדש להשכרה" על פי תיקון 75 לחוק עידוד השקעות הון בפרק שביעי 1 - הוחלפו במסלול הטבות חדש במסגרת הטבות ל"בניין לשכירות מוסדית". בתיקון נקבע כי מסלול ההטבות הישן יסתיים ביום 31.12.2023. על פי הרשות להשקעות ועקב מלחמת חרבות ברזל, נקבע כי לגבי בקשות להטבות במסלול ההטבות הישן שיוגשו עד ליום 31.3.2024, נדחה המועד האחרון להגשת בקשות במסלול ההטבות הישן...
למאמר מאת רו"ח רונית ברלחצו כאן
חוזרים
placeholder זיכוי בגין תרומה בשווה כסף - נכס הון
במענה לפניות בנוגע לבקשת זיכוי ממס לפי הוראות סעיף 46 לפקודה, במקביל לפטור ממס רווח הון הוחלט כדלהלן: בכפוף לעמידה בהוראות סעיף 46 (א) (4) לפקודה והוראות סעיף 61(א) לחוק מיסוי מקרקעין ובכפוף לעמידה בכללים שבהוראת הביצוע, ניתן יהיה לקבל זיכוי על תרומה בשווה כסף, לפי סעיף 46 לפקודה וזאת גם במקרים בהם נדרש על ידי הנישום פטור ממס רווח הון לפי סעיף 97(א)(4) לפקודה או פטור משבח לפי סעיף 61(א) לחוק...
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסקי דין
תאוות בצע - 14 חודשי מאסר לנשיא התאחדות התעשיינים לשעבר שרגא ברוש placeholder
14 חודשי מאסר וקנס בסך 100,000 ש"ח הושתו על שרגא ברוש בשל עבירות זיוף, מרמה ועבירות מס בסך 1.55 מיליון ש"ח. ברוש ביצע מצג מרמתי מתמשך במטרה לקבל הכרה בחברה בבעלותו כחברה משפחתית, על מנת להתחמק ממס. גם לאחר ההרשעה הוא לא נטל אחריות, לא ביטא חרטה, והדגיש רק את הנזק שנגרם לו
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
חקיקה
placeholder טיוטת תקנות הביטוח הלאומי (שיפוי מעסיקים בתקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום) (הוראת שעה –חרבות ברזל), התשפ"ד– 2024
בהתאם לסעיף 283 לחוק הביטוח הלאומי מחויב המעסיק להמשיך לשלם תשלומים לקופות תגמולים ולקרנות פנסיה בעד פרק הזמן שהעובד שירת במילואים. בעת שגרה, כהשירות קצר, נשאו מעסיקים בנטל זה, לצד תשלום דמי ביטוח, על אף שמדובר בתקופה בה המשרתים לא עבדו. כעת בתקופת מלחמת חרבות ברזל הפכו הוצאות אלו למכבידות במיוחד. לצורך מתן מענה לנטל זה על ציבור המעסיקים ולצורך שיפוי המעסיקים בגין הפרשות פנסיוניות ותשלום דמי...
לטיוטת תקנות הביטוח הלאומילחצו כאן
שאלות
התנאים להעברת חלק בחברה בידי יחיד לחברת החזקות חדשה שיקים בפטור ממס לפי סעיף 104 לפקודה placeholder
אם היחיד עומד בתנאי הסעיף, הוא יוכל להעביר את המניות במלואן לחברה חדשה שהקים בתמורה לקבלת המניות בחברה החדשה. לצורך כך עליו לערוך הסכם של העברת המניות וכן להגיש הודעה בטפסים 1512, 1512א ו-1512ד. כמו כן, אפנה את תשומת ליבך לכך שככל שהחברה שמניותיה מועברות נחשבת לאיגוד מקרקעין, אזי ההעברה חייבת במס רכישה בשיעור 0.5% וכן חייבת בדיווח גם למיסוי מקרקעין.
לתשובה מאת עו"ד רו"ח הדס שריםלחצו כאן

כל מס 25.3

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360