מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1645 - 18/03/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1645 18/03/2024
מאמרי מומחים
רכישה עצמית של מניות- השלכות המס placeholder
בעבר היו כמה תכנוני מס שנועדו להקטין את נטל המס במקרה של מכירה מניות מבעל מניות אחד לבעל מניות אחר. לאורך השנים בוטל חלק מתכנוני המס באמצעות חקיקה וחלק באמצעות פסיקה. במאמר זה נדון בביטול תכנון המס מצד רוכש המניות במקרה של רכישה עצמית. ביטול התכנון במקרה זה לא נעשה על ידי המחוקק אלא על ידי הרשות השופטת
למאמר מאת רו"ח שלמה הררילחצו כאן
חוזרים
placeholder שירות חדש לעובד זר שנפגע בעבודה - הגשת בקשה לקבלת מספר מזהה זמני
במסגרת שיפור השירות, מעכשיו עובדים זרים שנפגעו בעבודה יוכלו למלא באתר בקשה לקבלת מספר מזהה זמני. לאחר שיקבלו את המספר, יוכלו להגיש בקשה להכרה כנפגעי עבודה באופן מקוון באתר
לחוזר ביטוח לאומילחצו כאן
פסקי דין
במכירת דירה שהושכרה למגורים בפטור ממס יש לנכות פחת בקביעת יתרת שווי הרכישה - פס"ד מנדלסון placeholder
לצורך חישוב מס השבח במכירת דירה שהושכרה למגורים, וההכנסה מדמי השכירות הייתה פטורה ממס לפי חוק מס הכנסה, יש לנכות פחת בקביעת יתרת שווי הרכישה. נישום שבחר בקבלת פטור על דמי השכירות, ממילא נהנה מכל הניכויים האפשריים מהכנסתו החייבת, ואין לזכותו בכפל ניכוי גם במישור מס השבח
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
placeholder רווח הון ממכירת דירת מגורים בגרמניה בידי תושב ישראל
היות שתושב ישראל ממוסה לפי סעיף 89 לפקודה על מכירת נכסים בישראל או מחוץ לישראל, הרי שלישראל, לפחות לפי הדין הפנימי שלה, יש זכות מיסוי לגבי מכירה כאמור. על פי אמנת המס עם גרמניה: כאשר תושב ישראל מוכר מקרקעין בגרמניה, זכות המיסוי הראשונה היא לגרמניה, שיכולה למסות את המכירה לפי הדין הפנימי שלה
לתשובה מאת עו"ד (רו"ח) אופיר לוילחצו כאן

כל מס 18.3

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360