מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1636 - 19/02/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1636 19/02/2024
מאמרי מומחים
רשות המיסים עדכנה את טופס 116ג - בקשה לפריסה של הכנסה חייבת במס: התווספה אפשרות לפריסה של דמי לידה ותגמולי מילואים מביטוח לאומי placeholder
רשות המיסים עדכנה לאחרונה את טופס 116ג – בקשה לפריסה על פי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה. הגרסה העדכנית של הטופס היא כעת 12.2023. השינוי/ העדכון שבוצע: הוספה לטופס של שני סוגי הכנסות נוספים שלגביהם ניתן לבקש פריסה (קדימה או אחורה): דמי לידה מביטוח לאומי, תגמולי מילואים מביטוח לאומי
למאמר מאת עו"ד שי עופרי, יועץ פנסיוני רול ייעוץ פנסיוני בע"מלחצו כאן
חוזרים
placeholder שינויים ותוספות שבוצעו בהוראת הביצוע 3/2023 – קרן פיצויים
הועלה לאתר רשות המסים נוסח מעודכן של הוראת הביצוע 3/2023 העוסקת בפיצויים (תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (חרבות ברזל) (הוראת שעה), התשפ"ד-2023 הנוסח המעודכן כולל שינויים ותוספות שיפורטו להלן
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
מסמך משלים להוראת ביצוע 2/2023 - לגבי תקופת נובמבר דצמבר 2023 placeholder
במסגרת הארכת התקופה הקובעת, בוצעו התיאומים הנדרשים, שעיקרם הם: בנוסף לפעימה של חודש אוקטובר 2023, נוספה פעימה שניה של פיצוי לגבי נזקים שאירעו בחודשים נובמבר ודצמבר 2023 (להלן: הפעימה השנייה). באמצעות שינוי זה, אופן הבחינה של שיעור ירידת מחזור העסקאות של ניזוק שמדווח לצרכי מס ערך מוסף באופן חד חודשי ושל ניזוק המדווח באופן דו חודשי, יהיה זהה. ביחס לפעימה השניה, שיעור ירידת המחזורים המזכה בפיצוי...
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
placeholder מסמך משלים להוראת ביצוע 3/2023 - לגבי תקופת נובמבר דצמבר 2023
בעקבות ההנחיות של פיקוד העורף ופיקוד צפון בחודשים נובמבר ודצמבר ,2023 נקבע כי יש להאריך את התקנות עבור אותם האזורים שנכללו בחודש אוקטובר, אולם לאור השוני בהנחיות, נעשתה אבחנה בין היישובים שהוגדרו כ"יישובים שנפגעו בחודש דצמבר" ליתר יישובי האזור המיוחד. "היישובים שנפגעו בחודש דצמבר" כוללים את יישובי עוטף עזה, ישובים באזור קו העימות ויישובים ברמת הגולן ואזורים נוספים אשר ניתנו בהם הנחיות מיוחדות...
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פתיחת האפשרות להגשת תביעות פיצויים בגין נזק עקיף לחודשים נובמבר דצמבר עבור עוסקים המדווחים חד חודשי בשיטת שוטף פלוס ועבור קבלנים מבצעים placeholder
עוסקים אלו יהיו זכאים להגיש תביעה לחודשים נובמבר דצמבר במסלול הוצאות מזכות עד ה-15.5.2024 ובמסלול מחזורים, שכר וחקלאות עד ה-15.6.2024.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסקי דין
placeholder ביטול היטל עובדים זרים משנת 2022 אינו חל באופן רטרוספקטיבי - פס"ד פורין פאואר
חברת כוח אדם בתחום עובדים זרים לענף הבנייה תשלם כ-20 מיליון ש"ח היטל עובדים זרים לאחר שמיום היווסדה לא שילמה את ההיטל. ביטול חובת התשלום בשנת 2022, אינה חלה באופן רטרוספקטיבי. כל עוד החוק לא תוקן או בוטל, יש לפעול על פיו אף אם תכליתו המקורית אינה מושגת ואין בכך כדי להעניק הכשר לאי ציות לחוק
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
חקיקה
הודעת מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשפ"ד-2024 placeholder
פורסמו ברשומות תקנות שיעור ריבית על פי סעיף 3(ט) ועל פי סעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה בשנת 2024. שיעור הריבית על פי סעיף 3(ט) הינו 6.91%. שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודה - הינו 5.18%.
לפרסום ברשומותלחצו כאן
placeholder תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה), התשפ"ד-2024
בהמשך לפרסום חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (הליכי מס ומענקי סיוע), התשפ"ד-2023 (להלן החוק) שפורסם ביום 28.11.2023 , פורסמה הוראת שעה - ביניהן הוראת שעה מס ערך מוסף לגבי דחיית מועדים לעניין שימוש לצורך עצמי. לפי סעיף 25 לחוק מועד החיוב במס חל במועד השימוש בטובין לצורך עצמי, ולעניין מקרקעין עם קבלת ההחזקה בהם לשימוש כאמור, עם תחילת השימוש או עם הרישום בפנקס המקרקעין, הכל...
לדברי הסברלחצו כאן

כל מס 19.2

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360