מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1635 - 15/02/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1635 15/02/2024
מאמרי מומחים
שינויים שנעשו במסגרת טופס 161 החדש לאופן חישוב המשכורת האחרונה ושיעורי משרה משתנים placeholder
במסגרת טופס 161 החדש הוכנסו כמה שינויים הנוגעים לאופן חישוב המשכורת האחרונה, ולעניין שיעורי משרה משתנים
למאמר מאת יועץ פנסיוני אבי רוזנבאוםלחצו כאן
חוזרים
placeholder רשות המסים מודיעה על ארכה להגשת תביעות עבור חודש אוקטובר לפיצויי נזק עקיף בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"
לאור התמשכות המצב הביטחוני עקב מלחמת "חרבות ברזל", , החליט מנהל רשות המסים, להאריך בחודש נוסף את המועד להגשת תביעות לפיצויים עבור חודש אוקטובר 2023. המועד להגשת תביעות לפיצויים עבור חודש אוקטובר 2023 במסלול הוצאות מזכות מוארך עד לתאריך 19.3.2024 (במקום 19.2.2024).המועד להגשת תביעות לפיצויים עבור חודש אוקטובר 2023 במסלול שכר, מחזורים וחקלאות מוארך עד לתאריך 19.4.2024 (במקום 19.3.2024).
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסקי דין
העליון קבע כי יש להכיר בהנחות מותנות בקביעת ערך טובין במכס – פס"ד דלק מוטורס placeholder
רשות המסים פעלה שלא כדין כשגבתה מחברת דלק מוטורס מסי יבוא בעבור חלקי חילוף לפי מחירם המלא, וסירבה להתחשב בהנחה שקיבלה ממאזדה. יש להטיל מסי יבוא לפי המחיר ששולם בפועל ומגלם את ההנחה, ובלבד שהיא ניתנה מראש על פי מתכונת קבועה וידועה
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
חקיקה
placeholder הצעת חוק התוכנית המאזנת (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2024), התשפ"ד-2024
ביום 29.1.2024 פורסמה ברשומות הצעת חוק התוכנית המאזנת. (להלן הצעת החוק) הצעת החוק מובאת כחלק מצעדי הממשלה לביצוע התאמות תקציביות לשנת 2024 ואילך, בשל הוצאות הנגרמות ממבצע ״חרבות ברזל״. בין היתר מוצע להקפיא את שיעור השכר הממוצע שממנו נגזרים שיעורי גביית דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות, לשנות את שיעור הקצבות אוצר המדינה למוסד לביטוח לאומי ולהעלות את שיעור דמי ביטוח הבריאות, להפחית ולהקפיא את...
להצעת חוק התוכנית המאזנתלחצו כאן
שאלות
פריסת רווח הון ממטבעות קריפטו placeholder
רווח הון בקריפטו נקבע לפי תאריך אירוע המס ומחושב תמורה (שווי העסקה) פחות עלות (מחיר קנייה) של המטבע/הטוקן. ניתן לפרוס את הרווח בהתאם להנחיות סעיף 91ה
לתשובה מאת רו"ח נטלי שולקיןלחצו כאן
placeholder חובת דיווח על עסקאות עם צדדים קשורים בחו"ל
בבחינת הצדדים בשאלה, בעלי מניות בחברה אינם נחשבים אדם וקרובו (להבדיל משותפים בשותפות, בעלי מניות משותפים בחברה אינם נחשבים קרובים). יתרה מכך, בבחינת היבטי השליטה בהגדרת המונח יחסים מיוחדים, עצם העובדה שמדובר בבעלי מניות בחברה, כשלעצמה אינה מאפשרת למי מהצדדים שליטה על הצד האחר (שליטה מתקיימת רק כלפי החברה המוחזקת, אולם החברה המוחזקת אינה צד לעסקה המדוברת). ולא בכדי קבע המחוקק כי שותפים בשותפות...
לתשובה מאת רו"ח יצחק רופאלחצו כאן

כל מס 12+15.2

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360