מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1591 - 18/09/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1591 18/09/2023
מאמרי מומחים
הכנסה ממכירת נכס לחברה בשליטה שנקבעה כעסקה מלאכותית, סווגה כדיווידנד ולא כשכר (הלכת דניאל עמרם – ספירה) placeholder
מדובר בעולה חדש מצרפת אשר עלה לארץ בשנת 2003. כמה שנים קודם לכן, היו בבעלותו סימן מסחרי ומניות בחברה צרפתית. עם עלייתו לארץ הקים הנישום את חברת ספירה ישראל, וכן שימש מנכ"ל שכיר בה. בשנת 2011 מכר הנישום לספירה ישראל את זכויותיו בסימן המסחרי בתמורה לכ-41 מיליון ש"ח (כנגד יתרת זכות לטובת הנישום), וכספים על חשבון יתרת זכות זו הועברו לידיו במשך ארבע שנים עד שנת 2015. כספי התמורה דווחו אצל הנישום כרווח...
למאמר מאת רו"ח (משפטן) יובל אבוחציראלחצו כאן
פסקי דין
placeholder פטור מהיטל השבחה למוסד הפועל למטרה ציבורית - גם במכר שתמורתו תשמש לטובת הציבור: פס"ד הכנסייה האוונגלית האפיסקופלית
העליון קבע כי אין להגביל את מתן הפטור מהיטל השבחה למוסדות ציבור אך למקרים שבהם המקרקעין עצמם משמשים למטרות ציבוריות, ודי בכך שהתמורה מהמכירה תשמש את המוסד לטובת הציבור. פעילות למען מטרות ציבוריות תורמת לקידומו של האינטרס הציבורי הרחב, ובכך מהווה תחליף שקול לחיוב הכספי הכרוך בהיטל.
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
מנהל בחברה ירצה שנת מאסר בשל הפקת חשבוניות פיקטיביות בסך של 2 מיליון ש"ח - פס"ד צאלח placeholder
שנת מאסר וקנס בסך 50 אלף ש"ח הוטלו על בעל חברה שניכה מס מ-1,250 חשבוניות פיקטיביות שהוציא. נקבע כי העבירות בוצעו מתוך תכנון מוקדם ובתחכום, וכי הנאשם אחראי למלוא הנזק. גריעת המס מקופת המדינה חמורה הרבה יותר במקום שבו בחרו הנאשמים במודע ובכוונה תחילה להונות את רשויות המס
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
placeholder הסדרת דיווח בגין הכנסות משכירות בארצות הברית שלא דווחו בישראל בשנים האחרונות
עליו להסדיר את הדיווח על ההכנסות הללו בהליך גילוי מרצון. הליך גילוי מרצון הוא הליך שנועד בדיוק לנושאים הללו - דיווח לרשות המיסים על הכנסות שלא דווחו בעבר. כיום אין נוהל רשמי של גילוי מרצון וניתן לבצע הליך לא פורמלי דרך פקיד השומה הרלוונטי.
למאמר מאת רו"ח משפטן אלעד נעמןלחצו כאן
מבזק - סדרת הרצאות במיסים
חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!