מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1590 - 14/09/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1590 14/09/2023
מאמרי מומחים
מיסוי מתנות לחגים placeholder
לאור פניות רבות שהגיעו למערכת, אנו מביאים לפניכם את הוראות רשות המסים ועמדותיה בכל הנוגע למתנות שמקבלים עובדים, ספקים ונותני שירותים ממעבידיהם או מלקוחותיהם.
למאמר מאת רו"ח עו"ד אריאל דרייפוסלחצו כאן
פסקי דין
placeholder דחיית ערעור על החלטה לדחיית השבת מענקים שקיבלה נישומה בעקבות מגפת הקורונה - פס"ד עו"ד תמר קידר
בית המשפט המחוזי בבאר שבע דחה את ערעורה של עו"ד תמר קידר כל כך שנדרשה להשיב מענקי סיוע בגין מגיפה הקורונה. בית המשפט קבע שלא היתה ירידה במחזורי העסקאות הרלבנטיות לאותה תקופה ובכך לא התקיימו תנאי הזכאות לקבלת המענקים
לתקציר פסק הדיןלחצו כאן
שאלות
"דירה על הנייר" שבנייתה טרם נסתיימה תיחשב לדירת מגורים לעניין מס שבח ומס רכישה למי שרוצה לרכוש דירת מגורים נוספת placeholder
הדירה החדשה (החלופית) שאתה אמור לקבל במסגרת עסקת הפינוי בינוי (הגם שבנייתה טרם הסתיימה) תיחשב לך כדירת מגורים (הן לעניין מס רכישה והן לעניין מס שבח), ואם תרכוש כעת דירת מגורים נוספת, הרי תשלם מס רכישה לפי דירת מגורים שאינה דירה יחידה
לתשובה מאת עו"ד ורו"ח שניר שערלחצו כאן
placeholder מחילת חוב של בעל מניות שאפסו סיכויי החזרת הלוואה שנתן לחברתו - יוכר כהפסד הון שניתן לקזזו כנגד רווח הון
לגבי יתרת הזכות - אם מוכח כי אפסו הסיכויים כי בעל המניות יוכל לקבל את יתרת הזכות בחזרה והוא מוחל על כל הסכומים הללו, אזי בידי בעל המניות נוצר הפסד הון שניתן לקזז כנגד רווח הון. מאידך גיסא, בידי החברה נוצרת הכנסה חייבת בגובה החוב הנמחל. לגבי מע"מ - במחילת חוב מסוג זה קיימת עמדת המחלקה המקצועית במע"מ שפורסמה בנושא
לתשובה מאת רו"ח עו"ד אריאל דרייפוסלחצו כאן
מבזק - היערכות להעלאת שיעור המע"מ
חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!