מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1592 - 21/09/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1592 21/09/2023
מאמרי מומחים
זכאות לקצבת זקנה לשוהים בחו"ל placeholder
לפי סעיף 324 לחוק מי שמקבל קצבת אזרח ותיק ושוהה בחו"ל באופן זמני, תשולם לו קצבת אזרח ותיק בזמן שהותו בחו"ל לחשבון הבנק שלו בישראל, בחודש היציאה לחו"ל ומה-1 בחודש שלאחר חודש היציאה במשך שלושה חודשים נוספים. לאחר התקופה הזאת, הביטוח הלאומי ימשיך לשלם את קצבת האזרח הוותיק בחו"ל רק למי שעונים על התנאים המפורטים בהמשך
למאמר מאת עו"ד רו"ח רמי אריהלחצו כאן
חוזרים
placeholder ביטוח לאומי - לוח תשלומי קצבאות ומועדי דיווח ותשלום דמי ביטוח לחודש ספטמבר
המוסד לביטוח לאומי פרסם את מועדי תשלום הקצבאות השונות של הביטוח הלאומי לחודש ספטמבר 2023
לחוזר ביטוח לאומילחצו כאן
קביעת מועדי דיווח ותשלום לדוחות תקופתיים מע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים מס הכנסה – שנת המס 2023 placeholder
מועדי הדיווח והתשלום חלים ב-15 לכל חודש, דוחות תקופתיים למע"מ ומקדמות מס הכנסה, 16 לכל חודש ניכויים מס הכנסה ו-23 לכל חודש, דוחות מפורטים מע"מ. בקביעת מועדי הדיווח והתשלום לשנת המס 2023 נלקחו בחשבון השיקולים הבאים: הוראת סעיפים 173ב ו-175(ו) לפקודת מס הכנסה וסעיף 67(ב1) לחוק מע"מ. כמות ימי העסקים בכל חודש. להותיר את ההסדר לדווח/תשלום מקוון עד 19 לחודש על כנו.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסקי דין
placeholder מצג תעתועים: קבלן בנייה הציג חשבוניות פיקטיביות בגין עבודות של שישה קבלני משנה - פס"ד רשק
המחוזי קבע כי קבלן דיווח וקיזז מע"מ תשומות שלא כדין באמצעות חשבוניות פיקטיביות, אשר אינן משקפות עסקאות עם הגופים שעל שמם הוצאו החשבוניות. הנישום הציג מצג תעתועים, ומסר גרסה בלתי אמינה באשר לשישה קבלני משנה שעמם טען שבא בקשרי מסחר. קבלני המשנה העידו כי כלל אינם מכירים את הנישום וכי לא עשו אתו שום עסקה
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
סוחר במטבעות וירטואליים ביצע מסחר במיליונים בשני חשבונות תוך הסתרת זהותו - פס"ד ורלין placeholder
מטבעות וירטואליים וכסף מזומן אשר נתפסו אצל סוחר מטבעות וירטואליים יוותרו בידי המדינה, משמדובר ברכוש אסור המקים פוטנציאל חילוט. הנאשם סחר במאות מיליונים בשני חשבונות שפתח על שם אחרים, במטרה להציג פעילות כספית מופחתת בחשבון הרשום על שמו, וקיים סיכוי סביר להרשעתו
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
חקיקה
placeholder טיוטת תקנות הביטוח הלאומי (דמי אבטלה למקבל קצבת פרישה) (תיקון),התשפ"ג- 2023
ביום 31.8.2023 פורסמה טיוטת תיקון לתקנות הביטוח הלאומי – דמי אבטלה למקבל קצבת פרישה. להלן דברי הסבר בגין מטרת התקנות המוצעות והצורך בהן: סעיף 175 לחוק הביטוח הלאומי קובע כי מובטל הזכאי לדמי אבטלה ובעד אותו זמן יש לו הכנסה מקצבת פרישה, גמול פרישה או מקצבת התאמה, תנוכה לו הכנסתו היומית מקצבת הפרישה כאמור מדמי האבטלה המגיעים לו ליום. כן קובע הסעיף כי דרכי החישוב יקבעו על ידי השר ואולם עד ליום זה טרם...
לטיוטת תקנות הביטוח הלאומילחצו כאן
שאלות
דיווח ושיעורי מס בגין דיווידנד בעת סגירת החברה והעברת נכסים שנותרו לבעל המניות היחיד בה placeholder
ככל שהנכסים נמכרים בפועל על ידי החברה ותמורתם נטו (לאחר מס) משולמת לבעלי המניות, מדובר בדיווידנד רגיל שיש לדווח עליו במסגרת דיווח בתיק הניכויים. ככל שהנכסים אינם נמכרים אלא מועברים "אגב הפירוק" לבעל המניות, יש לדווח על "דיווידנד הפירוק" בדומה לעסקת רווח הון, שכן "דיווידנד הפירוק" הוא רווח הון - ראו נוסח סעיף 93 לפקודה
לתשובה מאת עו"ד רו"ח הדס שריםלחצו כאן
מבזק - היערכות להעלאת שיעור המע"מ
חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!