מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1586 - 31/08/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1586 31/08/2023
מאמרי מומחים
קץ העדיפות למיסוי תשואות מענף השכירות בדירות מגורים? placeholder
בהמשך לשנים הרבות שבהן ניתנה עדיפות ברורה למיסוי תשואות מדירות מגורים על פני תשואות מנכסים אחרים, נראה כי לאחרונה הפנימה רשות המיסים את העיוות שנוצר ופועלת במרץ על מנת לתקנו. חוק ההסדרים האחרון הוליד את התיקון הראשון לגבי הכנסות שכירות, בדמות מתן אפשרות ליחיד לנכות את דמי השכירות המשולמים בעד השכרת דירת מגורים אחרת
למאמר מאת עו"ד (רו"ח) שלומי לזר ועו"ד (רו"ח) יקיר בןהרושלחצו כאן
פסקי דין
placeholder אפלה ראייתית - פקיד השומה ביער את תיקו של נישום ולא יוכל לגבות מס משנת 1998 - פס"ד שפיגולנט
המחוזי קבע כי פקיד השומה התרשל וגרם לנזק ראייתי כאשר ביער את מסמכי הנישום, ומשכך לא יוכל לגבות מס משנת 1998. הנזק הראייתי מונע מהנישום להוכיח את העובדות הנטענות, ואינו מאפשר לבחון את התנהלות פקיד השומה. לא די בחשדות בעלמא כדי להצדיק שומה כעבור עשרות שנים.
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
חיוב הפרשי הון בין שתי שנות הצהרות הון שעל אחת מהן חלה התיישנות placeholder
כדי למנוע חיוב הפרשי הון בשנים סגורות - הדרך היחידה היא להוכיח שההפרש לא נוצר באותה שנה, או לא נוצר כלל - ואז אין שום סיבה לחייב בגינו
לתשובה מאת עו"ד משה גבעלחצו כאן
placeholder ניכוי הוצאות אש"ל וחבות בדמי ביטוח על החזר הוצאות ששולמו לשכיר בעל שליטה שנשלח לרומניה מטעם חברה ישראלית
תקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), קובעת כי "לא ישולמו דמי ביטוח מהכנסת עובד הפטורה ממס לפי הפקודה...". עם זאת, תקנה זו אינה רלוונטית לכאורה, שכן אין מדובר בהכנסה שניתן לגביה פטור, אלא בתשלומים שאינם באים כלל בגדרה של "הכנסה", ועדיין, התוצאה זהה בעניין זה
לתשובה מאת רו"ח ומשפטן אייל סנדולחצו כאן

כל מס 31.8

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360