מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1585 - 28/08/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1585 28/08/2023
מאמרי מומחים
עדכונים במיסוי מקרקעין ובמס הכנסה placeholder
הכותבת ערכה סקירת פסקי דין תקדימיים בתחום מיסוי מקרקעין ומס הכנסה וכן תיקון לחוק מיסוי מקרקעין בנושא מס רכישה ומס שבח לתא משפחתי לגבי החרגה של יתום
למאמר מאת עו"ד מאיה כרמי לוברטובסקילחצו כאן
חוזרים
placeholder קובץ שאלות ותשובות
רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון פרסמה ביום 17.8.2023 קובץ שאלות ותשובות המהווה הבהרות שניתנו במענה לשאלות שהתקבלו מנותני שירותים פיננסיים המתייחסות לצו איסור הלנת הון(חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור ) התשפ"א -2021 שנכנס לתחולה ביום 14.11.2021. מסמך זה כולל גם תשובות לסוגיות חדשות שהתווספו לאורך הזמן. משמעות המונחים בקובץ זה...
לחוזר משרד האוצרלחצו כאן
פסקי דין
העליון: רואה חשבון התרשל בטיפול בלקוח עצמאי וגרם לדחיית תביעתו במל"ל - פס"ד דרדור placeholder
העליון קיבל תביעת רשלנות מקצועית נגד רואה חשבון שבשל מחדלו מלדווח למל"ל על היות לקוחו עצמאי, נדחתה תביעתו כנפגע עבודה. חזקה על רואה החשבון כי ידע מה נדרש מלקוחו לעשות על מנת להבטיח את זכויותיו לפי חוק הביטוח הלאומי, ומה התוצאה הצפויה מאי דיווח על מעמדו כעצמאי במקרה של תאונה
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
חקיקה
placeholder תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) (תיקון), התשפ"ג-2023
ביום 23.8.2023 פורסם ברשומות תיקון לתקנות מיסוי מקרקעין לגבי מס רכישה ומס שבח. תוקן ניסוחם של שני סעיפים בחוק מיסוי מקרקעין העוסקים בחזקת התא המשפחתי: כך שלעניין מס רכישה ומס שבח הוחרג מהגדרת תא משפחתי ילד יתום מאחד מהוריו או משניהם.
לתקנות מיסוי מקרקעיןלחצו כאן
שאלות
ציון עלות בהצהרת הון לנכסים שהתקבלו בירושה placeholder
בהתייחס לנכסים שהתקבלו בירושה, יצוין כי על פי דברי ההסבר למילוי טופס הצהרת הון שפורסמו על ידי רשות המסים ביום 1.1.2016, אם הנכס התקבל בירושה, יש לרשום 1 ש"ח. מטבע הדברים, יש להמציא לפקיד השומה אסמכתאות תומכות, כגון צו ירושה, צו קיום צוואה וכדומה.
לתשובה מאת עו"ד רו"ח יעקב דהןלחצו כאן

כל מס

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
פופאפ כל מס