מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1587 - 04/09/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1587 04/09/2023
מאמרי מומחים
חוק האנג'לים החדש - זיכוי ממס למשקיעים בחברות מו"פ placeholder
במאמר זה נתמקד בהטבת המס שנקבעה בסעיף 2 לחוק, ומעניק זיכוי ממס כבר בשנת ההשקעה למשקיעים אשר ישקיעו בחברת מו"פ בתקופת הוראת השעה. נפרט להלן
למאמר מאת רו"ח רונית בר ורו"ח (משפטן) יובל אבוחציראלחצו כאן
פסקי דין
placeholder העליון קבע כי חברת בנייה אינה "עוסק" ולא זכאית למענק קורונה - פס"ד ברקת יזמות
העליון קבע כי חברת בנייה אינה זכאית למענק בשל ירידה בפעילות בזמן הקורונה. מדובר בחברה שדיווחה על הכנסותיה לפי סעיף 8א לפקודה כ"קבלן מבצע", ובהתאם לחריג בחוק הסיוע הכלכלי, היא אינה זכאית למענק. לא ניתן ליהנות משיטת חישוב מס מסוימת, ולקבל מענק שנועד למי שהכנסותיו מחושבות בצורה אחרת
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
נוהלי העברות כספים מעמותה לעמותה placeholder
רשם העמותות, החשב הכללי במשרד האוצר ורשות המיסים בישראל קבעו כללים לגבי אופן ביצוע פעולות שונות, ולפיכך יש לבחון אותם בטרם ביצוע פעולה שכזו, בהתאם למפורט להלן
לתשובה מאת עו"ד (חשבונאות) בועז נוהלחצו כאן
placeholder מע"מ בגין שירותי הנהלת חשבונות שנותן רואה חשבון ישראלי לחברה אמריקאית שהוא המייצג שלה
אם ניתן השירות גם לתושב ישראל נוסף על תושב החוץ, או אם השירות לתושב החוץ ניתן בקשר לנכס המצוי בישראל, לא יחול מע"מ בשיעור אפס ויחול מע"מ בשיעור מלא, למעט אם הוכח כי תמורת השירות היא חלק ממחיר המוצר המיובא לישראל. יודגש כי התקיימותם של אחד מהסייגים לפחות שוללת הטבה של מע"מ בשיעור אפס מעסקה של מתן שירות לתושב חוץ
לתשובה מאת עו"ד ג'ני אטקיןלחצו כאן
חיוב בת זוג בדמי ביטוח לאומי עבור עזרה בהשגת הכנסה לתא המשפחתי placeholder
לצורכי ביטוח לאומי בני הזוג צריכים לבקש חלוקת הכנסה, כך שהאישה תהיה גם היא מבוטחת על הכנסה זו, כמו כל מבוטח אחר, ולכן תהיה זכאית לגמלאות מחליפות שכר. אם לא יבקשו אחוז חלוקה ביניהם, ההכנסה תחולק לפי 50%-50%, החלוקה שהיא ברירת המחדל
לתשובה מאת רו"ח יהושע מיניביצקילחצו כאן
מבזק - היערכות להעלאת שיעור המע"מ
חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!