מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1529 - 06/02/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1529 06/02/2023
מאמרי מומחים
חוק פנסיה חובה לעצמאים - מה עושים עם הודעות הקנס שהגיעו? placeholder
החוק קובע קנס של 500 ש"ח בגין כל שנה שבה לא הפקיד העצמאי את הסכום המינימלי הנדרש. עם זאת, קנס יוטל רק על מי שהכנסתו עלתה בשנת המס על 12 פעמים שכר המינימום. ההתראה נוקבת בסכום המדויק שיש להפקיד בגין שנת המס הרלוונטית, כדי להימנע מהקנס. ניתנת שהות של 90 יום להשלים את ההפקדה החסרה ולהמציא לרשות האכיפה והגבייה את האסמכתה כי הסכום אכן הופקד. תשלום הקנס, ככל שאכן יוטל לבסוף בפועל ואם ישולם על ידי...
למאמר מאת עו"ד שי עופרילחצו כאן
פסקי דין
placeholder שלושה אחים שמכרו מקרקעין לחברה בבעלותם לא יזכו למס שבח מופחת -פס"ד טנוס
נדחתה טענת שלושה אחים שמכרו מקרקעין לחברה בבעלותם כי יש לחייבם במס שבח מופחת בשיעור 25% בהתאם לתיקון 83 לחוק. נקבע כי לשון החוק ברורה, ולפיה כאשר המכירה מתבצעת על ידי קרוב, הוא לא יהיה זכאי להטבה. העוררים נכנסים בגדר המונח "קרוב" לאור שיעור החזקותיהם בחברה שרכשה את הקרקע.
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
מס יסף לעניין הכנסה משבח מקרקעין – לבני זוג placeholder
חוק מיסוי מקרקעין קובע את חזקת התא המשפחתי לעניין מס שבח ומס רכישה הכולל את בני הזוג וילדיהם שטרם מלאו להם 18. לעניין מניין הדירות שבבעלות התא המשפחתי – דירה בבעלות אחד מבני התא, נחשבת דירה בבעלות כל בני התא, וכן לעניין הפטורים - אם אחד מבני התא קבל פטור, הפטור ייחשב גם ביחס ליתר בני התא לגבי מס היסף – אם החישוב שנערך לבני הזוג הוא חישוב נפרד, השבח שמיוחס לכל אחד מבני הזוג מצטרף להכנסתו השנתית...
לתשובה מאת עו"ד טלי יהושעלחצו כאן
placeholder דרישת רשות המסים לריבית בגין פריסת החזרת מענקי קורונה
רשות המסים פרסמה הודעה ולפיה לא יגבו ריבית בפריסה ל-12 חודשים לעוסקים ולנישומים המנויים בפרסום. אשר על כן, אנו סבורים כי מטעמים של הגינות מנהלית ומניעת אפליה אסורה, שומה על רשות המסים לוותר על מרכיב הריבית בעניינו של הלקוח.
לתשובה מאת עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי ורו"ח אפי לבקוביץלחצו כאן
מבזק - סדרת הרצאות במיסים
חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!