מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1530 - 09/02/2023

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 9.2

 
מאמרי מומחים
 
חבריי בהייטק: מחאה היא לגיטימית, אבל בהעתקת פעילות לחו"ל קיימות חשיפות מס

תושבי ישראל (יחידים וחברות) חייבים במס בישראל בשל הכנסות (ורווחי הון), ללא קשר למקום הפקת ההכנסה. לכן, למשל, העברת כספים לחשבונות בנק בחו"ל איננה משפיעה על חבות המס בישראל, כשלעצמה. כך, חברה ישראלית שיש לה פיקדון בבנק בלונדון, תתחייב במס בישראל על הכנסות הריבית. לכן, אין חשיבות מבחינת מס למיקום הפיקדון. לעומת זאת, הפסקת הפעילות בישראל והעתקתה למדינה אחרת עלולה לגרום לחברה להתחייב במס חברות כאירוע של מכירת פעילות, על פי שווי הפעילות שהועתקה.

למאמר מאת רו"ח איציק רופא - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
תזכורת והבהרה בנוגע למועדי פקיעת תוקפן של ההקלות לעסקים החייבים בהחזרת מענקי קורונה

ב-12 בינואר פורסמה הודעה המבהירה כי רשות המסים תאפשר לעוסקים ונישומים הנדרשים להחזיר מענקי קורונה שקיבלו ביתר וטרם הסדירו את התשלום, להגיש השגות מנומקות על החיוב עד ל-28 בפברואר 2023. על מנת לאפשר לעוסקים לבצע פריסת תשלומים ו/או להגיש השגות על הדרישה להחזרת מענקים, רשות המסים הקפיאה את העיקולים שהוטלו על עוסקים ונישומים לתקופה קצובה של חודשיים, עד ה-11 במרס 2023.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
ריענון הנחיה בנושא חישוב הפרשי הצמדה וריבית בעסקאות רווח הון בהן נוכה מס במקור בעודף

רשות המסים בישראל פרסמה הנחיה שמטרתה לרענן את אופן הטיפול והדיווח של עסקאות רווח הון בהן נוכה מס במקור היוצר עודף לנישום, וזאת בעקבות בדיקה שערכנו, בה נמצא כי ישנם מקרים בהם על אף החזר מס רווח הון שהושב לנישום, לא הוספו להחזר כאמור הפרשי הצמדה וריבית ממועד ניכוי המס במקור בתוך שנת המס ועד לתום שנת המס.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
אל תפספסו את המועד האחרון לקבלת פטור מתשלום אגרה בפירוק חברה או שותפות – 15.2.2023

ביום 15.2.23 עתידה לפוג הוראת הפטור הקבועה בתקנות, המעניקה פטור מתשלום אגרה שנתית לחברות ושותפויות שיבצעו תהליך פירוק מרצון.

לחוזר רשות התאגידים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
נדחתה בקשה לפסלות מותב - חובתו של בית המשפט לשקף לצדדים את הסיכויים והסיכונים בהליך - פס"ד לרר

בית המשפט דחה טענת נישום כי ועדת הערר דנה את גורל הערר לדחייה עוד בטרם נדון לגופו. נקבע כי הערות המותב באשר לקשיים המונחים לפתחו של בעל דין - אין בהן כדי להעיד כי המותב אינו שומע את המבקש בנפש חפצה ואין בכך כדי להקים עילת פסלות. אילו לא היה עושה כן, היה בית המשפט חוטא לתפקידו לייעל את הדיון.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
רשות המסים חויבה בתשלום גמול ושכר טרחה בעקבות תובענה ייצוגית נגדה - פס"ד קאשי

רשות המסים שינתה מהתנהלותה בגביית עיצומים כספיים בשל איחור בהגשת דוח מס הכנסה, בעקבות בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגדה. נקבע כי יש לפסוק גמול למבקש ושכר טרחה לבא כוחו, משהבקשה הביאה תועלת לחברי הקבוצה, בעצם הפסקת הגבייה והודעת החדילה, וכן מאחר שלסוגיה נודעת חשיבות ציבורית.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
פטור ממס שבח ומס רכישה בהעברת נכס מקרקעין מיחיד לקרוב ללא תמורה

נראה כי הדירה שנרכשה, הגם שכספיה התקבלו מההורה כמתנה, נחשבת דירת מתנה רק לצורכי מכר בפטור לפי סעיף 49ו וכפופה לתקופת הצינון, אולם באשר להוראות סעיף 62 היא אינה נחשבת דירה שהתקבלה ללא תמורה מהורה. עם זאת, בהחלטת מיסוי 6642/21 קבעה רשות המיסים כי בנסיבות החלטת המיסוי דירה שרכישתה מומנה ברובה על ידי כספי מתנה מהורה (95%) תיחשב דירת מתנה בעת העברתה לאח לצורכי שימוש בהוראות סעיף 62 לחוק.

לתשובה מאת עו"ד אבישי מלכא - לחץ כאן
 
העברת נכס מקרקעין מחברה לבעל המניות בה בפטור ממס שבח

השאלה נוגעת לפירוק חברה לפי סעיף 71 לחוק מיסוי מקרקעין. הסעיף קובע כי העברת מקרקעין מ"איגוד" לבעלי מניותיו אגב פירוק האיגוד, תהיה פטורה ממס שבח בתנאים מסוימים ניתן יהיה לכאורה, כפוף לתנאים שבסעיף, לפרק את החברה ולהעביר את הנכס בפטור לבעל המניות. יש לשים לב שמדובר בפטור ממס שבח בלבד. פטור ממס רכישה יחול רק לגבי מקרקעין שהיו בבעלות האיגוד לפני יום 27/7/1983, אך מנוסח השאלה ניתן להבין שבמקרה דנן הנכס נרכש רק ב-10 שנים האחרונות.

לתשובה מאת עו"ד ורו"ח חגי גרוס - לחץ כאן
 
פרישה חלקית וירידה בשיעור משרה לא נחשבים פרישה מוחלטת לצורך תשלום מענקי פרישה

עמדת מס הכנסה מחייבת שהפרישה תהיה מוחלטת, כלומר ניתוק יחסי עובד ומעסיק לתקופה שלא תפחת משישה חודשים. לפיכך, פרישה חלקית או ירידה בשיעור משרה (אף לחצי משרה) לא תיחשב פרישה מוחלטת, ועל כן לא ניתן לשלם מענקי פרישה וליהנות מפטור ממס במעבר ממשרה מלאה למשרה חלקית.

לתשובה מאת יועץ מס צורי כנזי - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
יום העיון השנתי למנהלי/ות משאבי אנוש
המשאב האנושי מהווה מרכיב מרכזי בכל תהליך ארגוני. כיום, באמצע שנת 2023 ,מנהלות משאבי אנוש הן נציגות בכירות בהנהלת החברה ומובילות תהליכים מורכבים. מאחר שכמעט כל החלטת הנהלה משפיעה על כוח האדם בחברה, על המוטיבציה של העובדים, על התפוקות ולכן גם על התוצאות העסקיות – מנהלות משאבי אנוש חייבות להיות מקצועניות בתחומן, מיומנות ובעלות יכולת לעמוד בדרישות של הנהלת החברה.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים בZOOM, להלן 3 מחזורי הקורס: במרץ / ביוני / בנובמבר
 
יום עיון מע"מ
יום העיון מוקדש לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה, בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
 
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס: יוני / אוקטובר
 
תיקון 190 ופנסיה אופטימאלית חלופית
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל, מאיפה נכון לקבל קצבה? מסלולי קצבה? מתי להחזיר? יום העיון יעסוק בכל הקשור לתיקון 190 - נוסחת הקיזוז קצבה מזכה - קצבה מוכרת ועוד. וכן נעסוק במקדמי המרה לקצבה ובחירת חלופת הפנסיה האופטימאלית.
 
זכויות עובדים במחלה וזכויות העובדים מול ביטוח לאומי
זכויות עובדים במחלה וגמלאות מחליפות שכר ביטוח לאומי
 
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
 
זכויות נשים בהיריון ולאחר לידה
זכויות במהלך ההיריון, זכויות לאחר לידה, צבירת זכויות בחופשת הלידה ועוד נושאים רבים
 
השתלמות מע"מ
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיווח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
 
השתלמות הליכי שומה
השתלמות ייחודית בת 2 מפגשים בהשתתפות סמנכ"ל שומה ופקידי שומה לשעבר ברשות המיסים שתעניק ידע מקצועי בהתנהלות מול רשויות המס בכלל ודיוני שומות מע"מ וניכויים.
 
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
 
שוויון הזדמנויות בעבודה בגיוס עובדים ובסיום העסקה
איסור אפליה בין דורשי עבודה (פרסום מודעות דרושים והליכי מיון) ועובדים (תנאי עבודה, קידום פיטורים וכו') סוגים של אפליה (פרופיל צבאי, דת, מין, לאום וכו') ענישה
 
גמלאות מחליפות שכר מילואים ותאונת עבודה
תביעת תגמולי מילואים, מקדמה על חשבון התגמול, מהי תאונת עבודה, מי מבוטח, תאונת עבודה - צבירת זכויות, תשלום דמי פגיעה, תקנה 22 ועוד
 
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית. מטרת ההדרכה: הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה למקצוע חשוב זה, תוך הקניית מיומנות וכלים לגבייה. ההדרכה: הסדנה מועברת כהרצאה פרונטאלית בשילוב למידה התנסותית ובאמצעות ניתוח אירועים שיוצפו על ידי המשתתפים והמדריך.
 
יום העיון השנתי למנהלי/ות משאבי אנוש
המשאב האנושי מהווה מרכיב מרכזי בכל תהליך ארגוני. כיום, באמצע שנת 2023 ,מנהלות משאבי אנוש הן נציגות בכירות בהנהלת החברה ומובילות תהליכים מורכבים. מאחר שכמעט כל החלטת הנהלה משפיעה על כוח האדם בחברה, על המוטיבציה של העובדים, על התפוקות ולכן גם על התוצאות העסקיות – מנהלות משאבי אנוש חייבות להיות מקצועניות בתחומן, מיומנות ובעלות יכולת לעמוד בדרישות של הנהלת החברה.
 
השתלמות במיסוי בינלאומי
שני מפגשים במיסוי בינלאומי המיועדים ליחיד ולחברה בהם נקנה ידע רחב, מילוי טופס 150 , הגשת דוחות, טיפול בסוגיות נבחרות במיסוי בינלאומי תוך שימת דגש על היבטי המס הישראלי והיבטי הרישום והדיווח בישראל.
 
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל - הלכה למעשה
נושא העסקתם של עובדים זרים ומסתננים בישראל, הינו נושא חשוב שהולך ותופס תאוצה בשנים האחרונות. יום העיון יעסוק בפן המשפטי ובפן המיסויי של העסקתם בדיני עבודה, וכן יעניק נקודת מבט פרקטית על התנהלות המעסיקים מול גורמי הממשלה הרלבנטיים.
 
תלוש השכר
על כל מנהל בארגון שיש תחתי ועובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
 
השתלמות הצהרות הון
כל בעל עסק מקבל דרישה להגשת הצהרת הון. הצהרת הון מהווה מעין בדיקת אמינות לדיווחים השנתיים ומהווה "כאב ראש" לא קטן לבעלי העסקים ומייצגיהם. חוסר עקביות או טעויות עלולה להתפרש כעבירה ולגרור את המגישים לבתי משפט. מטרת ההשתלמות הינה הכנה לעמידה בדרישות רשות המסים על מנת להימנע מטעויות. בין הנושאים שילמדו נתייחס לטבלאות הוצאות מחייה; מי חייב בהצהרת הון , מטרתה, השוואות הון ומשמעות גידול הון או קיטון בהון, טיפול בגידול הון בלתי מוסבר, הדגשים בהצהרת הון ראשונה, מילוי טופס הצהרת הון ועוד....
 
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס: אוקטובר
 
יום עיון מע"מ
יום העיון מוקדש לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה, בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס באוקטובר
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים ב ZOOM
 
יום עיון מנהלות לשכה
תפקידה של מנהלת הלשכה בישראל ובכל העולם - הוא קריטי להצלחת החברה. צומת קבלת החלטות, צומת סבוכה של ניסיונות להשפיע על יומן המנכ"ל ומנהלי החברה, רצונות הפוכים של מחלקות שונות ובקשות של ספקים ושל לקוחות. כל אלו הופכים את עבודתה של מנהלת הלשכה ומנהלת המשרד- למורכבת יותר ומסובכת יותר. בנוסף, ערוצי התקשורת הרבים שבהם היא פועלת, דורשים ממנה להיות אקרובטית, נערת גומי, איש ברזל ומאלף אריות - בכל רגע נתון במשרד. לרגל סיום שנת 2022 החלטנו לשפר את יכולות של פקידות בכירות, מזכירות ותיקות, מנהלות לשכה. רצינו לדבר איתן על מה שהיה בשנת 2022 ועל הצפוי בשנת 2023 - לחדש, לרענן, לגוון את הידע המקצועי ולשפר את היכולות הנדרשות לעבודתן. ואת זה נעשה ביום עיון מרוכז שמיועד כולו למטרה זאת.
 
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2023
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
 
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
 
השתלמות מע"מ
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיווח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
פופאפ מוצרים פיננסים שני
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית