מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1511 - 08/12/2022
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1511 08/12/2022
מאמרי מומחים
שימוש למגורים שלא כדין עלול לפסול סיווג נכס כדירת מגורים - הלכת שטיין (ע"א 1073/20) placeholder
השאלה, האם שימוש למגורים בניגוד לייעודו התכנוני של הנכס, מונע סיווג נכס כדירת מגורים, עמדה במרכזו של פסק הדין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט העליון בעניין שטיין (ע"א 1073/20). בטרם נפרט את עובדות המקרה ואת ההכרעה, נתאר בקצרה את שינוי המגמה בפסיקה בנוגע לאופן הסיווג של נכס כדירת מגורים לצורכי הטבות המס.
למאמר מאת עו"ד מאיה כרמי לוברטובסקילחצו כאן
חוזרים
placeholder אל תפספסו! נותר זמן קצר להנות מהפטור על אגרה הקבוע בתקנות בפירוק מרצון של חברה לתועלת הציבור
ב-15 לפברואר 2023 עתידה לפוג הוראת הפטור הקבועה בתקנות, המעניקה פטור מתשלום אגרה שנתית לחברות לתועלת הציבור שמבצעות תהליך פירוק מרצון. חברות לתועלת הציבור הרשומות במרשם החברות ובפנקס ההקדשות, גם אם אין להן כל פעילות כלכלית, ואף אם אין להן תיקים ברשות המיסים, חייבות בתשלום אגרה שנתית וכן בהגשת דיווחים לרשם ההקדשות ולרשם החברות
לחוזר רשות התאגידיםלחצו כאן
העברת פניות למרשם המייצגים באמצעות מערכת "פניות למשרדים (מערכת מייצגים)" ועדכון מועדי מדידת מכסות בהסדר הארכות להגשת דוחות שנתיים למייצגים placeholder
לאחר תקופת התנסות של ציבור המייצגים במערכת המקוונת באינטרנט, הנגשנו את השירות גם בפורטל המייצגים בשע"מ תחת השירות: "מערכת המייצגים (מערכת פניות למשרדים)", לפניות מייצגים המקושרים לשע"מ בנושאים האמורים
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
placeholder הסתיים המהלך לשחרור "רווחים כלואים": הכנסות המדינה הסתכמו ב-2.9 מיליארד
עם תום תקופת הזכאות לתשלום מס בגין "רווחים כלואים" במסגרת תיקון מס' 74 לחוק לעידוד השקעות הון, שנכלל בחוק התייעלות הכלכלית לשנים 2020 - 2021, מפרסמת רשות המסים כי 181 חברות בחרו להפשיר את הרווחים הפטורים שלהן ולשלם את מס החברות בגינם.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסקי דין
בית הדין לעבודה: המוסד לביטוח לאומי נוקט אפליה על בסיס מגדרי כלפי נשים שעברו את גיל הפרישה ותבעו קצבת נכות כללית placeholder
התקבל ערעורה של עצמאית על החלטת המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל") לדחות את תביעתה לאובדן כושר עבודה, בשל שעברה את גיל הפרישה. נקבע כי קבלת פרשנות המל"ל מביאה לאפליה בין גברים עובדים לנשים עובדות, ולתוצאה אבסורדית המעודדת נשים שלא להמשיך ולעבוד ובכך פועלת נגד עקרון השוויון ונגד התועלת המצרפית לנשים ולחברה כולה.
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
placeholder קיזוז הפסדי חברת בית כנגד הכנסותיה בשנים הבאות
אם לבעלי המניות הפסדים מעסק או ממשלח-יד משנים קודמות, אין להתיר קיזוזם של הפסדים אלה כנגד ההכנסה שקיבלו מהחברה. עם זאת, ניתן לבעלי המניות לקזז כנגד הכנסתם מהחברה הפסדים מעסק או ממשלח-יד, שנוצרו בשנת-המס השוטפת.
לתשובה מאת רו"ח עו"ד אריאל דרייפוסלחצו כאן
הסבת שיק לצד ג' על פי החוק לצמצום השימוש במזומן placeholder
לפי חוק צמצום השימוש במזומן עוסק יכול לקבל שיק מלקוח לפקודתו, ואם הוא שיק סחיר, דהיינו לא "למוטב בלבד", העוסק יכול לחתום עליו מאחור עם פרטי הזהות שלו ואכן להסב אותו לצד ג'. אם סכום הצ'ק הוא יותר מ-10,000 ש"ח, ניתן להסב אותו רק פעם אחת, אלא במקרה שצד ג' הוא גוף פיננסי מפוקח.
לתשובה מאת עו"ד אורי גולדמןלחצו כאן

כל מס 8.12

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360