מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1512 - 12/12/2022

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 8.12

 
מאמרי מומחים
 
פרסום רואה חשבון

בדומה למקצועות אחרים המוסדרים על ידי הוראות החוק, גם על רואי חשבון חלה מגבלה לגבי הדרכים המותרות לפרסום פעילותם, וזאת לטובת שמירה על כבוד המקצוע והגנה על השירות הניתן בידי הפרופסיה בלבד. מקצוע ראיית החשבון מוסדר מכוח חוק רואי חשבון, תשט"ו-1955 (החוק) ומכוחו נקבעו תקנות וכללים שונים. במאמר זה נסקור בקצרה את הדרכים המותרות עבור רואי החשבון בארץ הרשאים לפרסם את עצמם. זאת כפי שקבוע בתקנות רואי חשבון (התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע).

מאמר מאת עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח)ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח)ד"ר שלמה נס; משפטן דניאל דורון - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
היערכות לאיסוף מידע לפי הסכם רשויות מוסמכות לחילופי דוחותCBCr

ב-2016 חתם מנהל רשות המסים על הסכם רשויות מוסמכות לחילופי מידע אוטומטי בנוגע ליישום דיווח של קבוצות רב לאומיות, זאת, על ידי הגשת דיווח שנתי על כלל הישויות בקבוצה הרב לאומית (CBCr). ביולי 2022 פורסם תיקון לפקודה בו בוצע תיקון לתקנות מ"ה קביעת תנאי שוק שעל פיו קבוצה רב לאומיות עם מחזור מאוחד של מעל 3.4 מיליארד ₪, ואשר ישות האם הסופית שלה היא תושבת ישראל, תחויב להגיש לרשות המסים בישראל דוח שנתי מקוון (בקובץ XML) הכולל נתונים כספיים ועסקיים, בהתאם לטופס שייקבע המנהל, על כלל הישויות בקבוצה בגין שנת המס 2022 ואילך תוך 12 חודשים מתום שנת המס. דו"ח זה יועבר במסגרת חילופי מידע אוטומטיים למדינות אחרות, בהן קיימות ישויות של הקבוצה הרב לאומית, שהן צד להסכם עליו חתמה ישראל

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לשנת המס 2022

מצורף בזה "לוח ניכויים" שנתי לשנת המס 2022המרכז, בין היתר, הנחיות למעסיקים ולמנכים אחרים שבוצעו במהלך שנת המס, כולל סכומים מעודכנים לשנה הרלוונטית. הנחיות אלו מתייחסות, בן היתר, לניכויים מהכנסתו של שכיר וכן הנחיות בתחומים אחרים המסייעות לכל אזרח או תושב המדינה.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
לא ניתן "לכרוך" תביעה נגד רשות המיסים בתביעה לביטול הסכם בהליך אזרחי - פס"ד בירגר

נדחתה תביעה לביטול שומה שערך מנהל מיסוי מקרקעין ו"נכרכה" בתביעה לביטול הסכם קומבינציה בהליך אזרחי. נקבע כי הסוגיה המינהלית בתביעה נגד המנהל אינה ענין אגבי אלא היא העניין עצמו. אין מקום לנהל את ההליך נגד רשות המסים אגב תביעה אזרחית רגילה המוגשת נגד הצד להסכם.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
חילוט בסך של כ-25 מיליון ש"ח בפרשת הברחת היהלומים של חברה בשליטת לב לבייב - פס"ד אל.אל.די. יהלומים בע"מ

אושר הסדר טיעון שנחתם עם חברת LLD של לב לבייב ועם חשב החברה, לאחר שהורשעו בהברחת יהלומים החשודים כ"יהלומי דמים". נקבע כי בעבירות המבוצעות ממניע כלכלי, ישנה חשיבות בהטלת ענישה כספית, אשר יהיה בה פוטנציאל מעקר ביחס למוטיבציה העבריינית. הסדר הטיעון כולל רכיב חילוט בסכום משמעותי - מעל 25 מיליון שקלים.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
מע"מ ומס הכנסה בגין שכר טרחה והחזר הוצאות משפטיות ששילם נתבע לחברה שזכתה בפסק דין

בהתאם לחוזר המע"מ שצוין בשאלה יתווסף לשכר הטרחה שנפסק לצד הזוכה סכום המע"מ החל עליו, כאשר שכר הטרחה וכן החזר הוצאות שפוסק בית המשפט לא ייחשבו ל"עסקה" החייבת במס. סוגיית החזר המע"מ בגין סכומים שאותם רשאי בעל הדין לנכות כמס תשומות מוסדרת למעשה בתקנות סדר הדין עצמן שקובעות (כיום במסגרת תקנה 153(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי תשע"ט-2018) כי בית המשפט יכלול בשכר טרחת עורך הדין סכום בגין מע"מ זולת אם סבר כי הזוכה רשאי לנכות את מס התשומות בשכר הטרחה. בכך למעשה ניתן מענה למצב המוזכר בשאלה שבמסגרתו התביעה היא בעניין עסקי שלגביו ניתן לנכות את מס התשומות.

לתשובה מאת עו"ד דין קלרו - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
זכויות עובדים במחלה וזכויות העובדים מול ביטוח לאומי
זכויות עובדים במחלה וגמלאות מחליפות שכר ביטוח לאומי
 
יום עיון מע"מ
יום העיון מוקדש לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה, בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
 
קורס דיני עבודה
זו השנה השמינית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
הליך סיום עבודה וטופס 161
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס. ובנוסף יוקדש זמן למענה לשאלות המרצה: יועץ מס צורי כנזי מומחה במיסוי קופות גמל, מיסוי פרישה, קצבאות וחלוקת חיסכון פנסיוני, לשעבר מנהל תחום שרות לקוחות במשרד מס הכנסה
 
יום עיון מנהלות לשכה
תפקידה של מנהלת הלשכה בישראל ובכל העולם - הוא קריטי להצלחת החברה. צומת קבלת החלטות, צומת סבוכה של ניסיונות להשפיע על יומן המנכ"ל ומנהלי החברה, רצונות הפוכים של מחלקות שונות ובקשות של ספקים ושל לקוחות. כל אלו הופכים את עבודתה של מנהלת הלשכה ומנהלת המשרד- למורכבת יותר ומסובכת יותר. בנוסף, ערוצי התקשורת הרבים שבהם היא פועלת, דורשים ממנה להיות אקרובטית, נערת גומי, איש ברזל ומאלף אריות - בכל רגע נתון במשרד. לרגל סיום שנת 2022 החלטנו לשפר את יכולות של פקידות בכירות, מזכירות ותיקות, מנהלות לשכה. רצינו לדבר איתן על מה שהיה בשנת 2022 ועל הצפוי בשנת 2023 - לחדש, לרענן, לגוון את הידע המקצועי ולשפר את היכולות הנדרשות לעבודתן. ואת זה נעשה ביום עיון מרוכז שמיועד כולו למטרה זאת.
 
הביטוח הפנסיוני - ההלכה- והמעשה: קורס ייחודי לחשבים והיחידה ללימודי המשך, הקריה האקדמית אונו
הדרכה פרונטלית - שני מחזורים: מחזור מאי ומחזור ספטמבר
 
קורס דיני עבודה ב-ZOOM
זו השנה השביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום. תינתן התייחסות לעבודה מהבית בהתאם למגבלות הקורונה.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס במאי
 
יום העיון השנתי למנהלות משאבי אנוש
המשאב האנושי מהווה מרכיב מרכזי בכל תהליך ארגוני. כיום, באמצע שנת 2023 ,מנהלות משאבי אנוש הן נציגות בכירות בהנהלת החברה ומובילות תהליכים מורכבים. מאחר שכמעט כל החלטת הנהלה משפיעה על כוח האדם בחברה, על המוטיבציה של העובדים, על התפוקות ולכן גם על התוצאות העסקיות – מנהלות משאבי אנוש חייבות להיות מקצועניות בתחומן, מיומנות ובעלות יכולת לעמוד בדרישות של הנהלת החברה.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים בZOOM, להלן 2 מחזורי הקורס: ביוני / בנובמבר
 
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס: יוני / אוקטובר
 
תיקון 190 ופנסיה אופטימאלית חלופית
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל, מאיפה נכון לקבל קצבה? מסלולי קצבה? מתי להחזיר? יום העיון יעסוק בכל הקשור לתיקון 190 - נוסחת הקיזוז קצבה מזכה - קצבה מוכרת ועוד. וכן נעסוק במקדמי המרה לקצבה ובחירת חלופת הפנסיה האופטימאלית.
 
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
 
השתלמות מע"מ
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיווח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
 
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
 
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית. מטרת ההדרכה: הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה למקצוע חשוב זה, תוך הקניית מיומנות וכלים לגבייה. ההדרכה: הסדנה מועברת כהרצאה פרונטאלית בשילוב למידה התנסותית ובאמצעות ניתוח אירועים שיוצפו על ידי המשתתפים והמדריך.
 
יום העיון השנתי למנהלות משאבי אנוש
המשאב האנושי מהווה מרכיב מרכזי בכל תהליך ארגוני. כיום, באמצע שנת 2023 ,מנהלות משאבי אנוש הן נציגות בכירות בהנהלת החברה ומובילות תהליכים מורכבים. מאחר שכמעט כל החלטת הנהלה משפיעה על כוח האדם בחברה, על המוטיבציה של העובדים, על התפוקות ולכן גם על התוצאות העסקיות – מנהלות משאבי אנוש חייבות להיות מקצועניות בתחומן, מיומנות ובעלות יכולת לעמוד בדרישות של הנהלת החברה.
 
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס: אוקטובר
 
יום עיון מע"מ
יום העיון מוקדש לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה, בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס באוקטובר
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים ב ZOOM
 
יום עיון מנהלות לשכה
תפקידה של מנהלת הלשכה בישראל ובכל העולם - הוא קריטי להצלחת החברה. צומת קבלת החלטות, צומת סבוכה של ניסיונות להשפיע על יומן המנכ"ל ומנהלי החברה, רצונות הפוכים של מחלקות שונות ובקשות של ספקים ושל לקוחות. כל אלו הופכים את עבודתה של מנהלת הלשכה ומנהלת המשרד- למורכבת יותר ומסובכת יותר. בנוסף, ערוצי התקשורת הרבים שבהם היא פועלת, דורשים ממנה להיות אקרובטית, נערת גומי, איש ברזל ומאלף אריות - בכל רגע נתון במשרד. לרגל סיום שנת 2022 החלטנו לשפר את יכולות של פקידות בכירות, מזכירות ותיקות, מנהלות לשכה. רצינו לדבר איתן על מה שהיה בשנת 2022 ועל הצפוי בשנת 2023 - לחדש, לרענן, לגוון את הידע המקצועי ולשפר את היכולות הנדרשות לעבודתן. ואת זה נעשה ביום עיון מרוכז שמיועד כולו למטרה זאת.
 
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2023
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
 
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
 
השתלמות מע"מ
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיווח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
פופאפ מוצרים פיננסים שני
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית