מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1509 - 01/12/2022
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1509 01/12/2022
מאמרי מומחים
נושאים שדובר בהם בשנת 2022 וטיפים לסוף שנת 2022 בתחומי הביטוח הלאומי placeholder
רו"ח אורנה צח-גלרט במאמר מקיף לסוף שנת המס 2022 , הסוקר נושאים שונים הקשורים לביטוח לאומי שדובר בהם בשנת 2022
למאמר מאת רו"ח אורנה צחגלרטלחצו כאן
חוזרים
placeholder קליטת בקשות לרישום ייצוג במס הכנסה, בתיקי שכירים שאינם חייבים בהגשת דוח
בהתאם לאמור, בחוזר קודם מיום 22.7.2022 - החל מיום ראשון 4 דצמבר 2022, יש להגיש את הבקשות לרישום יפויי כח במערכת המקוונת הייעודית, בפורטל המייצגים, בהתאם לתהליך הקיים. יפוי הכח ייכנס לתוקף רק לאחר שהלקוח יזדהה ויאשר את יפוי הכח באזור האישי.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסקי דין
העליון: האב הונה במיליונים את רשויות המס, החילוט על נכסי הבן יעמוד בתוקפו placeholder
העליון קבע כי צו חילוט שהוטל על נכסי חברה בבעלותו של נאשם בעבירות הלבנת הון הוא מידתי. נפסק כי האב העביר מיליונים לחשבונות בנק בשליטת הבן, לצורך הסתרת הנכסים מנושיו. הבן היה מודע לכך, ולמצער עצם את עיניו. הבן ערבב את הכספים בחשבונות שבשליטתו במטרה להסתיר או להסוות את מקורם.
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
placeholder חיוב במס על פי סעיף 3(ט1) בגין יתרת חוב להלוואה שמשך בעל מניות במהלך שנת 2022 והשיב חלק ממנה לפני תום 2023
ככל שלא יוחזר מלוא הסכום - 300,000 ש"ח, שנמשך כהלוואה במהלך שנת 2022, עד יום 31 בדצמבר 2023, יהיה בעל המניות חייב במס במועד הזה על יתרת החוב שלו שלא הוחזרה לחברה. הדבר נכון גם אם יתרת החו"ז של בעל המניות ליום 31 בדצמבר 2023 נמוכה מ-100,000 ש"ח.
לתשובה מאת עו"ד רו"ח יובל כהןלחצו כאן

כל מס 1.12

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
פופאפ כל מס