מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1508 - 28/11/2022
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1508 28/11/2022
מאמרי מומחים
בעלי זכויות בחשבון זר - פנו לרשות המסים placeholder
לאחרונה שוב עלתה לכותרות סוגיית חבות המס של תושבי ישראל בגין הכנסותיהם מחוץ לישראל. רשות המסים שלחה מכתבים ואזהרות לבעלי חשבונות בנק זרים בארצות הברית ובשוויץ. נכון להיום מקבלת רשות המסים באופן אוטומטי מידע מרשויות מס מקבילות של מדינות ה-OECD לגבי תושבי ישראל המחזיקים חשבונות בנק באותן מדינות, ובכך הפך איתור נכסיהם של תושבי ישראל בחו"ל לפשוט הרבה יותר, וכפועל יוצא הפכה גם גביית המס לפשוטה יותר...
למאמר מאת עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח)ד"ר שלמה נס; עו"ד דורון פסולחצו כאן
פסקי דין
placeholder בניגוד לעמדת פקיד השומה: תקבולי עסקה למכירת פטנט ימוסו כרווחי הון - פס"ד ביצ'צ'ו
בית המשפט המחוזי קבע כי יש למסות תקבולים מעסקה למכירת פטנט כרווח הון, בהתאם להסכם שנחתם עם פקיד השומה 15 שנים קודם לכן. נפסק כי לא סביר שפקיד השומה "יתעורר" לאחר שנים, מתוך דרישה מחודשת כי יספקו לו ראיות מהשנים שקדמו לעסקה. אלו בדיוק התכליות שעומדות בבסיס הכללים שנוגעים להתיישנות, סופיות הדיון והשתק הפלוגתא.
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
התנאים למשיכת כספים שהופקדו בקופת גמל קצבתית לעצמאי שטרם הגיע לגיל פרישה וסוגר את עסקו placeholder
הכללים המרכזיים שבגינם ניתן למשוך כספים ללא מס תלויים בסוג הקופה. בקופות הגמל ההוניות שנפתחו ניתן כבר בגיל 60 להוציא את הכספים ללא מס. בקופות קצבתיות הדבר מורכב יותר כאשר עצמאי שעזב את ישראל רוצה למשוך את כספי התגמולים שהפקיד כעמית עצמאי אף על פי שאינו תושב ישראל לצורכי מס, רשות המיסים תחיל עליו את כללי המיסוי הישראלי בעניין, מכיוון שהיה זכאי לנצל הטבות מס לפי סעיפים 45א ו-47 לפקודת מס הכנסה בגין...
לתשובה מאת רו"ח רן כמוןלחצו כאן
placeholder ניכוי מס במקור מתשלום תמלוגים בגין דמי שימוש בתוכנה לתושב צרפת על פי האמנה
בהתאם להוראות סעיף 12 לאמנה, ישנה חובת ניכוי מס במקור בגין תמלוגים בשיעור של 10%. כפי שצוין בשאלה, ס"ק 3 קובע כי כאשר התמלוגים המשולמים מורכבים מתשלומים מכל סוג שהתקבלו בתמורה לשימוש או לזכות לשימוש בזכויות יוצרים כלשהן של יצירה ספרותית, אמנותית או מדעית, חיוב המס שיחול יהיה במדינה התושבות בלבד.
לתשובה מאת רו"ח בתיה גייללחצו כאן

כל מס 28.11

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!