מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1418 - 10/01/2022

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 10.1

 
מאמרי מומחים
 
הארכה מתוכננת של תמ"א 38 עד ליום 1.10.2022

בעלי דירות במסגרת פרויקט תמ"א 38, היו זכאים להקלות מס שונות בהתאם להוראת שעה בחוק מיסוי מקרקעין אשר הייתה בתוקף עד ליום 31.12.2021. כעת, פורסם תזכיר החוק אשר נועד להאריך את תחולת הוראת השעה עד ליום 1.10.2022.

למאמר מאת עו"ד רו"ח רמי אריה - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
דמי בידוד - תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים

כדי להקל על המעסיקים ולסייע להם כלכלית בתקופת משבר הקורונה, ביטוח לאומי ישלם דמי בידוד למעסיקים ששילמו שכר לעובדים שלהם ששהו בבידוד/ התשלום הוא עבור תקופות בידוד של עובדים עד 28.2.22.

לחוזר ביטוח לאומי - לחץ כאן
 
מעסיקים: במהלך שנת 2021 נכנס לתוקף תיקון לחוק הביטוח הלאומי המחייב אתכם לדווח לנו את הדוחות החודשיים באופן מקוון בלבד

החל מחודש ינואר 2022 הביטוח הלאומי לא ינפיק פנקסים, ולא יתאפשרו דיווחים באמצעות הדואר או באמצעות שליחת דוח לפקיד ביטוח לאומי. דיווחים אלו לא ייקלטו כלל במערכות הביטוח הלאומי.

לחוזר ביטוח אלומי - לחץ כאן
 
יישום סעיף 62 לפקודת מס הכנסה ומיסוי שבח לחברים ולאגודה - החלטת מיסוי בהסכם

פורסמה החלטת מיסוי בהסכם הדנה בבקשתה של אגודה שיתופית חקלאית שלה הסכמי חכירה עם רמ"י לשטחים חקלאיים שההכנסות מהם מהווים הכנסה מעסק לבעלי האגודה. האגודה מקבלת פיצוי מחברה ממשלתית בגין הפקעת השטחים ורוצה לחלק את הפיצוי לכל חבר וחבר. כפועל יוצא מכך מבקשת האגודה שדינה יהיה כדין שותפות בהתאם להוראות סעיף 62 לפקודת מס הכנסה ובדוח לפי סעיף 131 לפקודה תפרט את שמותיהם ומענם של חבריה ואת החלק המגיע לכל אחד מהם בהכנסתה החייבת ובאותה שנת מס. כמו כן מבקשת האגודה לאשר כי תמורת הפיצוי אשר מיוחסת לחברי האגודה הזכאים לפיצוי, לא תהיה חלק מתמורת הפיצוי של האגודה

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
שינוי בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לשנת 2022

המוסד לביטוח לאומי פרסם את עדכון השינויים בדיווח ותשלום דמי ביטוח לציבור המעסיקים החל מינואר 2022 . בחוק השכר הממוצע (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) התשפ"א– 2020 נקבע שבסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי ובסעיף 2 לאותו חוק, השכר הממוצע בשנת הכספים 2021 יהיה השכר הממוצע כפי שהיה ביום 31 בדצמבר 2020.. עפ"י החלטת הממשלה 273 מיום 01/08/2021 הוארך תוקפה של הוראת השעה ועל כן השכר הממוצע יוותר ללא שינוי גם בשנת 2022 .

לחוזר ביטוח לאומי - לחץ כאן
 
אגרת למעסיק לשנת 2022

המוסד לביטוח לאומי פרסם באגרת למעסיק את שיעורי דמי הביטוח על פי סוגי העובדים והטורים בטופס 102 החל מינואר 2022. סכום ההכנסה לחודש בשיעור המופחת = 6,331 ₪ החל מ- 1/2020 ללא שינוי. סכום ההכנסה המירבית 45,075 ₪ ( החל מ1/2022).

לחוזר ביטוח לאומי - לחץ כאן
 
איגרת למשלם הפנסיה לשנת 2022

המוסד לביטוח לאומי פרסם אגרת למשלם הפנסיה ובה עדכונים החל מינואר 2022 לגבי חובת דיווח, תשלום וניכוי ממקבל פנסיה מוקדמת/אובדן כושר עבודה , תיאום דמי ביטוח ועוד

לחוזר ביטוח לאומי - לחץ כאן
 
חוברת ניכויים חודשית- לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה החל מינואר 2022

רשות המסים פרסמה את "לוח ניכויים" המרכז, בין היתר, הנחיות למעסיקים ולמנכים אחרים שבוצעו במהלך שנת המס 1/2022 ואילך, כולל סכומים מעודכנים לשנת 2022. הנחיות אלו מתייחסות, בן היתר, לניכויים מהכנסתו של שכיר וכן הנחיות בתחומים אחרים המסייעות לכל אזרח או תושב המדינה.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
עונש חריג של 9 שנות מאסר בפועל נגזרו על עורך דין שגנב מיליונים מרשות המיסים והונה לקוחות - פס"ד דוד לוי

בית המשפט המחוזי השית תשע שנות מאסר בפועל על עורך דין שייצג את רשות המיסים בתיקי הוצאה לפועל ושלח ידו בכספים שגבה עבור הרשות. נקבע כי מדובר במסכת מעשים חמורה ביותר של עורך-דין, אשר מעל באמון לקוחותיו – רשות ציבורית ואזרחים פרטיים, באופן מרמתי, מתמשך ומתוכנן, תוך גניבת כספים בסכומים עצומים לצד העלמת הכנסותיו.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
חובת דיווח, מיסוי ופתיחת תיק בישראל לחברה זרה שמקימה סניף בארץ בתחום הפיתוח והמחשוב ותעסיק עובדים ישראלים

לעניין מס הכנסה אין הבדל בין חברה בת לבין סניף של חברה זרה – בכל מקרה רווחים אשר ינבעו לחברה הבת או לסניף יחויבו במס בישראל בשיעור מס חברות. חברה זרה אשר פותחת סניף בישראל מחויבת להירשם בישראל כחברה זרה ולפתוח תיק במס הכנסה, ובמידת הצורך גם תיק ניכויים, מע"מ וביטוח לאומי.

לתשובה מאת רו"ח אברהם כהן - לחץ כאן
 
חישוב רווח למס בשותפות בה נכנס שותף חדש באמצע שנת המס

דומה כי חלוקת ההכנסה החייבת בין השותפים תתבצע ככלל על פי ההסכמות שבין השותפים - על פי הסכם השותפות. דהיינו, בנתוני השאלה יש לבחון מהן ההסכמות בין שלושת השותפים על פי הסכם השותפות ביניהם – האם השותף החדש זכאי לחלקו היחסי מההכנסה החייבת של השותפות לאורך כל השנה או רק מההכנסה החייבת שנוצרה לאחר כניסתו כשותף במחצית השנייה של השנה – ובהתאם לייחס את ההכנסה בדוחות של השותפים.

לתשובה מאת עו"ד עופר אלבוים - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
 
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס ביוני / נובמבר
 
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס בפברואר / יוני / אוקטובר / דצמבר
 
סדנת ניהול ספרים
סדנה אשר מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים, עמידה בביקורות ספרי העסק, הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
 
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים בZOOM, תחילת הקורס במרץ / יוני / נובמבר
 
קורס דיני עבודה ב-ZOOM
זו השנה השביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום. תינתן התייחסות לעבודה מהבית בהתאם למגבלות הקורונה.
 
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
 
השתלמות מע"מ
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיווח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
 
סדרת הרצאות לפורום העשרה פנסיונית
קרן פנסיה מול ביטוח מנהלים, קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר, חסכונות והשקעות בתקופה של העלאות ריבית וחוסר וודאות, ניהול ההון האישי - כיצד גם בזמנים קשים אנשים מתעשרים?
 
מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור
"המגזר השלישי" - המלכ"רים, העמותות ומוסדות הציבור תופס חלק חשוב מעבודתם של אנשי המסים מנהלי כספים ומנהלים בעמותות ומלכ"רים. מגזר זה משלם מסים שונים ובהיקף מהותי. מס הכנסה על פעילות עסקית, מס שכר, מע"מ בסוגי עסקאות שונים, וכן חלה עליו חובת דיווח מקוון ואישורים. יום העיון מוקדש להקלה בהתמודדות עם ההוראות החלות על "המגזר השלישי" בהיבט המיסויי, חובות הדיווח המקוון ומתן אישור לניהול תקין.
 
Excel ביניים אחה"צ ב-ZOOM
קורס של 4 מפגשי אחה"צ ב-ZOOM - תחילת הקורס במרץ / ספטמבר
 
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס בפברואר / יוני / אוקטובר / דצמבר
 
מטבעות דיגיטליים ונכסים קריפטוגרפיים
לאורך תקופה ארוכה אנו עדים לגידול העצום בשווי השוק של מטבעות דיגיטליים ולהתפתחות של נכסים קריפטוגרפיים אחרים, דבר שמהווה הזדמנות עסקית ליזמים ואפיק השקעה אטרקטיבי למשקיעים. טובי המומחים בתחום ביום עיון ייעודי לציבור המשקיעים או מייצגיהם ירצו בהיבטי מיסוי, חקיקה, ביקורת, חשבונאות ופרקטיקה בהגשת דוחות.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס ביוני / נובמבר
 
ניהול ספרים
תיעודי פנים חוץ, תעודות משלוח, חשבונית מס, חשבונית מס מרכזת, בקשות להקלה בניהול ספרים, ניהול ספרי חשבונות ממוחשבים ועוד. אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!
 
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים בZOOM, תחילת הקורס במרץ / יוני / נובמבר
 
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס בפברואר / יוני / אוקטובר / דצמבר
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית