מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1419 - 13/01/2022

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 13.1

 
מאמרי מומחים
 
כל פסיקת מס עדכנית מלמדת כי כל שקל המופקד בחשבון הבנק שלך חייב בתשלום מס - אלא אם ביכולתך להוכיח אחרת!

בית המשפט המחוזי במחוז מרכז דחה את ערעור המס שהגיש המערער, רואה חשבון במקצועו, על שומת מס שהוצאה לו לפי מיטב השפיטה ועל ההחלטה לפסול את ספריו לנוכח אי יכולתו של המערער להוכיח באופן מדויק וממוסמך את טענותיו בדבר מקורות התקבולים שהתקבלו בחשבון הבנק שלו.

למאמר מאת עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; עו"ד יגאל רוזנברג - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
ארכה עד ל- 24.1.2022 למועד הדיווח והתשלום למע"מ

מנהל רשות המסים, ערן יעקב, החליט על מתן ארכה עד ה- 24.1.2022 לדיווח ולתשלום למע"מ עבור החודשים נובמבר דצמבר 2021. מועד זה יחול גם על מדווחים בדווח חד חודשי עבור חודש דצמבר 2021.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
ניכוי הכנסות המועברות לאחר במפעל טכנולוגי העוסק בפרסום מקוון החלטת מיסוי בהסכם

החלטת מיסוי בהסכם שדנה בבקשתה של חברה ישראלית העוסקת בפיתוחי "פלטפורמות טכנולוגיות" לאשר כי הכנסות החברה מלקוחותיה מהוות "הכנסה טכנולוגית", כהגדרת המונח בסעיף 51כד לחוק לעידוד השקעות הון, ולאשר לחברה לצורך בדיקת תנאי "מפעל טכנולוגי מועדף" יחולו על החברה הוראות הצו לעידוד השקעות הון (ניכוי הכנסות המועברות לאחר במפעל טכנולוגי)

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
ביהמ"ש: רכישת מניות חברה שהתקשרה בהסכם לביצוע תמ"א היא פעולה באיגוד מקרקעין החייבת במס רכישה - פס"ד סבא ונסה בע"מ

בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת מנהל מיסוי מקרקעין כי יש לחייב חברה במס רכישה בשל רכישת מניות מחברות שהן איגוד מקרקעין. נקבע כי לחברות הנרכשות לא הייתה פעילות עסקית ענפה וממשית כ"קבלן בניין" ונכסים אחרים עובר לרכישת מניותיהן על ידי החברה, מלבד הפעילות של רכישת זכויות הבנייה על הגג באמצעות ההתקשרויות בהסכמי התמ"א.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
נישום ישלם מאה אלף ש"ח הוצאות למנהל מע"מ: ניכה מס מחשבוניות שהוציא לעצמו - פס"ד קליין

בית המשפט המחוזי דחה ערעור של נישום בעל חברה שטען כי החשבוניות שעל פיהן קיזז מס תשומות הוצאו כדין. נקבע כי חשבוניות המס כולן חשבוניות מזויפות, שנכתבו על ידי מי שאינו מורשה להוציאן, ואינן משקפות עסקאות אמת. יתרה מכך, המערער הוא זה שכתב את החשבוניות, תוך שימוש בחשבוניות הנשואות שם של עוסקים אחרים שהזמין בבית דפוס.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
נדחו ערעוריו של רואה חשבון והחברה שבבעלותו על ההחלטה לפסול את ספרי החברה: בצדק נפסלו - פס"ד בניטה

בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהגיש רואה חשבון על ההחלטה לפסול את ספרי חברתו בטענה כי לא כלל הכנסות מהותיות בדוחות החברה. נקבע כי לגבי מרבית הסכומים שהופקדו בחשבון הבנק של רואה החשבון ואשר נכללו בשומות שהוציא פקיד השומה, לא עלה בידי רואה החשבון להוכיח כי מקורם בהכנסות שאינן חייבות במס.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שלי גולדמן - לחץ כאן
 
 
חקיקה
 
הודעת מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון) (עדכון סכומים), התשפ"ב-2022

פורסמו ברשומות הסכומים הפוטרים מהגשת דוח מקוון על פי סעיף 131(ב2)(4) לפקודה. לשנת 2021: הכנסה ליחיד- 83,190 ₪ . הכנסה לזוג 166,380 ₪

להודעת מס הכנסה - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
חובת הדיווח בישראל של נאמן תושב ישראל שהנאמנות מורכבת ממנו ומאחיו תושב חוץ

הכללים הפשוטים הם שנאמן שיש לו הכנסה או נכס בישראל – מחויב בדיווח. אין זה משנה אם הנאמן הוא תושב ישראל או תושב חוץ. כך מחויב בדיווח גם נאמן בנאמנות נהנה תושב ישראל, שהיא נאמנות קרובים, ונאמן בנאמנות תושבי ישראל.

לתשובה מאת ד"ר (עו"ד) אריה ליבוביץ' - לחץ כאן
 
ביטול מעמד "בניין מאושר להשכרה" לבניין שלא עמד בשנה השישית במגבלת ממוצע ההכנסות מדמי השכירות

בהתאם לנוהלי הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, אם בשנה מסוימת במהלך תקופת ההטבות שלאחר חמש שנות ההשכרה הראשונות, הבניין לא יעמוד במגבלת דמי השכירות לבניין, יבוטל מעמדו של הבניין כ"בניין מאושר להשכרה" ומאותה שנת מס ואילך ויהא על בעליו להשיב את כל הטבות המס שתבע (מאותה שנת מס ואילך).

לתשובה מאת רו"ח יוסי ירון - לחץ כאן
 
מיסוי הכנסות מהשכרת מקרקעין בבלגיה על פי האמנה למניעת כפל מס ועל פי הדין הפנימי בבלגיה

הוראות האמנה בין ממלכת בלגיה ובין מדינת ישראל בדבר מניעת מסי-כפל לגבי מסים על הכנסה והון קובעות בנוגע להכנסות מהשכרת מקרקעין כי בגין הכנסות אלו אפשר להטיל מס בבלגיה. משמע, הוראות האמנה אכן מקנות לבלגיה זכות מיסוי בנוגע להכנסות השכירות הנצמחות מנכסי מקרקעין המצויים בשטחה, אולם אינן קובעות לבלגיה זכות מיסוי בלעדית בגין הכנסות אלו, ומשכך הכנסות אלו עשויות לחוב במס גם בישראל, בהתאם לדינה הפנימי.

לתשובה מאת עו"ד (רו"ח) אופיר לוי - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
 
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס ביוני / נובמבר
 
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס בפברואר / יוני / אוקטובר / דצמבר
 
סדנת ניהול ספרים
סדנה אשר מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים, עמידה בביקורות ספרי העסק, הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
 
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים בZOOM, תחילת הקורס במרץ / יוני / נובמבר
 
קורס דיני עבודה ב-ZOOM
זו השנה השביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום. תינתן התייחסות לעבודה מהבית בהתאם למגבלות הקורונה.
 
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
 
השתלמות מע"מ
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיווח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
 
סדרת הרצאות לפורום העשרה פנסיונית
קרן פנסיה מול ביטוח מנהלים, קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר, חסכונות והשקעות בתקופה של העלאות ריבית וחוסר וודאות, ניהול ההון האישי - כיצד גם בזמנים קשים אנשים מתעשרים?
 
מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור
"המגזר השלישי" - המלכ"רים, העמותות ומוסדות הציבור תופס חלק חשוב מעבודתם של אנשי המסים מנהלי כספים ומנהלים בעמותות ומלכ"רים. מגזר זה משלם מסים שונים ובהיקף מהותי. מס הכנסה על פעילות עסקית, מס שכר, מע"מ בסוגי עסקאות שונים, וכן חלה עליו חובת דיווח מקוון ואישורים. יום העיון מוקדש להקלה בהתמודדות עם ההוראות החלות על "המגזר השלישי" בהיבט המיסויי, חובות הדיווח המקוון ומתן אישור לניהול תקין.
 
Excel ביניים אחה"צ ב-ZOOM
קורס של 4 מפגשי אחה"צ ב-ZOOM - תחילת הקורס במרץ / ספטמבר
 
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס בפברואר / יוני / אוקטובר / דצמבר
 
מטבעות דיגיטליים ונכסים קריפטוגרפיים
לאורך תקופה ארוכה אנו עדים לגידול העצום בשווי השוק של מטבעות דיגיטליים ולהתפתחות של נכסים קריפטוגרפיים אחרים, דבר שמהווה הזדמנות עסקית ליזמים ואפיק השקעה אטרקטיבי למשקיעים. טובי המומחים בתחום ביום עיון ייעודי לציבור המשקיעים או מייצגיהם ירצו בהיבטי מיסוי, חקיקה, ביקורת, חשבונאות ופרקטיקה בהגשת דוחות.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס ביוני / נובמבר
 
ניהול ספרים
תיעודי פנים חוץ, תעודות משלוח, חשבונית מס, חשבונית מס מרכזת, בקשות להקלה בניהול ספרים, ניהול ספרי חשבונות ממוחשבים ועוד. אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!
 
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים בZOOM, תחילת הקורס במרץ / יוני / נובמבר
 
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס בפברואר / יוני / אוקטובר / דצמבר
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית