מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1319 - 04/02/2021

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 4.2

 
מאמרי מומחים
 
הארכת מועדים לפי סעיף 107 לחוק מיסוי מקרקעין, וסיבה מספקת, מי אמר שהמשחק נגמר?

סעיף 107(א) לחוק מיסוי מקרקעין קובע בפשטות: "המנהל רשאי להאריך כל מועד שנקבע בחוק זה, אם נתבקש לכך ואם ראה סיבה מספקת להעתק לבקשה". לכאורה פשוט, ברור ורחב תחולה. ואולם רשות המיסים מפרשת את הסעיף בצמצום כך שיחול רק על מועדים טכניים ולא על מועדים מהותיים. בין השאר הרשות טוענת כי לא ניתן להאריך מועד לפי סעיף 107 ובאמצעותו לפתוח שומה לפי סעיף 85 מעבר לארבע השנים המצוינות בסעיף 85. עניין זה נדון פעמים רבות בפסיקה לרבות בבית המשפט העליון, במישרין ובאמרות אגביות.

למאמר מאת רו"ח (משפטן) ישי חיבה - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
ביטוח לאומי - דחייה בחודש נוסף של הדיווח והתשלום בעבור עובדים בחל"ת - עד יום 15.3.2021

מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח של מעסיקים בעבור עובדים בחל"ת לחודשים אפריל 2020 עד ינואר 2021, נדחה ליום 15.3.2021. המוסד לביטוח לאומי מבהיר למען הסר ספק, כי אין באמור לעיל פטור חלקי או מלא מתשלום דמי הביטוח למעט דחיית מועד התשלום

לחוזר לשכת רואי החשבון - לחץ כאן
 
מוסדות ציבור שהכנסותיהם ירדו ב-2020 ב 25% לעומת שנה קודמת, זכאים למענק! כולל ירידה בתרומות

לשכת רואי חשבון בישראל פרסמה את הזכאות והמבחנים לחלוקת כספי תמיכה של משרד האוצר לסיוע למוסדות ציבור שהכנסותיהם פחתו כתוצאה מהשלכות נגיף הקורונה. בהתאם למבחנים, המענק מיועד לקשת רחבה של עמותות ולכל מטרה ציבורית שהיא וסכום התמיכה המקסימלי לגוף: 1,500,000 ש"ח. המענק הינו מתוך סל של 100 מיליון ש"ח לכל הגופים הזכאים.

לחוזר לשכת רואי החשבון - לחץ כאן
 
הגשת דוחות כספיים של מלכ"רים באמצעות מערכת פניות למשרדים בשע"מ

שמחים להביא לידיעתכם כי לבקשת לשכת רואי חשבון נפתחה ביום 2.2.2021 אפשרות להגשת דוחות כספיים של מלכ"רים לרשות המיסים באמצעות מערכת פניות למשרדים, בשע"מ.

לחוזר לשכת רואי החשבון - לחץ כאן
 
לוח תשלומי קצבאות ומועדי דיווח ותשלום דמי ביטוח

המוסד לביטוח לאומי פרסם לוח השנה הכולל את מועדי תשלום הקצבאות השונות של הביטוח הלאומי, וכן את מועדי הדיווח והתשלום של דמי הביטוח לעצמאיים ומעסיקים.

לחוזר ביטוח לאומי - לחץ כאן
 
הגשת דוחות מלכ"רים באמצעות מערכת פניות מייצגים

בהמשך למכתבה של רו"ח פזית קליימן מיום 1 בדצמבר 2020 בנושא "הגשת דוחות לשנות המס 2018 ו-2019, בקשות להחזר מס (תיקי 91) והצהרות הון באמצעות "מערכת פניות מייצגים" ומערכת מפ"ל", רשות המסים פרסמה הודעה נוספת כי ניתן להגיש גם דוחות מלכ"רים מבלי הצורך להגיע לפקידי השומה

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
נדחה ערעורם של מוכרי דירות – אינם זכאים למענק שקיבלו לפי "חוק מס ריבוי דירות" – פס"ד שטול

בית המשפט המחוזי דחה ערר על פי סעיף 88 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), על החלטת מנהל מיסוי מקרקעין שבגדרה נדחתה עמדת בעלי דירות ולפיה הם זכאים למענק שקיבלו על פי "חוק מס ריבוי דירות", אשר בוטל. נקבע כי לפי חוק הפרשנות ביטול דבר חקיקה אין כוחו יפה כדי להשפיע על זכות או חיוב שלפי הדין המבוטל. בטלות החוק והזכות למענק מכוחו צופה פני עתיד בנוגע למענק שחוק מס ריבוי דירות קבע בעת שהיה בתוקפו, שכן הביטול אין בכוחו להשפיע על פעולה קודמת של הדין המבוטל או על מה שנעשה לפיו. כך גם בנוגע להתחייבות שניתנה על פי התקנות שהותקנו מכוח החוק, שלא לרכוש דירה נוספת בתקופת ההתחייבות.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
66 חודשי מאסר בפועל הושתו על מורשע בעבירות מס – בבסיס ביצוע העבירות עמד מניע בדמות בצע כסף והרצון להתעשר על חשבון כספי הציבור - פס"ד עליאש

בית המשפט המחוזי השית עונש של 66 חודשי מאסר בפועל על מורשע בעבירות מס והלבנת הון. נקבע כי חלקו של הנאשם במערך העברייני המסועף היה דומיננטי ומרכזי, זאת על אף שלא הוא היה מי שעמד בראש הפירמידה ומי שהיה הנהנה העיקרי מהכספים. הנאשם החזיק בתפקיד מרכזי שבלעדיו ביצוע העבירות לא היה מתאפשר -כמי שהוציא את החשבוניות הפיקטיביות, ביצע בעצמו את כל פעולות הלבנת הכספים שהתקבלו כנגד אותן חשבוניות, והלכה למעשה היווה חלק מרכזי בעשייה העבריינית, הניע אותה ואפשר הוצאתה לפועל.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שלי גולדמן - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
העברת מניות ללא תמורה לצורך סגירת חברה ברשם החברות

הדרך הנכונה לעשות זאת היא באמצעות הסכם שליחות. בהתאם להסכם השליחות מעביר בעל המניות (המעביר) לבעל המניות האחר (הנעבר) את המניות בשליחות בלבד, והוא צריך לפעול בהתאם להנחיותיו והוראותיו בקשר למניות אלה. העברת נכס בשליחות אינה אירוע מס; עם זאת מומלץ להגיש הודעה על כך לרשות המיסים כדי להימנע מטענה לעסקה הונית של מכר המניות

לתשובה מאת עו"ד ורו"ח הדס שרים - לחץ כאן
 
פיצויי פיטורין של בעל שליטה שהיה שכיר בחברה ורוצה להמשיך בה כדירקטור יהיו פטורים ממס רק בתנאי ניתוק מוחלט של יחסי עובד מעביד

מנתוני השאלה עולה כי כיום בעל השליטה הוא שכיר ודירקטור בחברה ולאחר שהוא יתפטר מעבודתו, הוא ימשיך לכהן בה כדירקטור בלבד. אומנם, בפסיקה נקבע שדירקטור אינו נחשב לעובד, אלא לנושא משרה[1]. עם זאת, יש לבחון האם התפטרות בעל השליטה בנסיבות הספציפיות, אכן תהווה ניתוק אמיתי ומוחלט של יחסי עובד-מעביד בינו לבין החברה. כך, למשל, אם בעל השליטה יחדל למלא את התפקידים שהוא מילא כעובד במשך פרק זמן מסוים, אך לאחר מכן ישוב למלאם, או אם ימשיך למלא את כל/ חלק[2] מהתפקידים שמילא כעובד אף ללא קבלת משכורת במישרין, אזי עלולה להיות חשיפה לטענה ולפיה התפטרותו אינה מהווה פרישה מוחלטת מעבודתו, ומטעם זה עלול להישלל ממנו הפטור ממס בגין מענק הפרישה.

לתשובה מאת רו"ח רוזט שמש - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
ביטוח לאומי למעסיקים ולשכירים
יום עיון מעשי ומקיף המוקדש כולו לעדכונים ושינויים בעיקר בשל נגיף הקורונה; שכירים בעלי שליטה בחברות; דמי אבטלה; תיאום דמי ביטוח; תאונות עבודה ועוד
 
סוגיות ודוחות במיסוי אמריקאי
הבנה וקריאת דוח מס' NR1040; עקרונות והיבטי מיסוי בחברות LLC הן בדין האמריקאי והן בדין הפנימי בישראל, לרבות חוזרי מס הכנסה והחלטות מיסוי בנדון; אופן הדיווח על ההכנסות מחו"ל ומילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, כולל טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ, טופס 1323 - נספח ד' לטופס הדוח השנתי לחברה, טופס 1324 - נספח ד' לדו"ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן ועוד.
 
תוסף POWER QUERY
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
 
ביטקוין ומטבעות דיגיטליים
העליות החדות מאוד בערכו של הביטקוין הגיעו לשיא של כל הזמנים (כ-50,000 דולר) ועוררו לאחרונה עניין מחודש במטבע הדיגיטלי בקרב משקיעים פוטנציאליים והניעו את הרשות למסים לשלוח פניות למחזיקי המטבעות הדיגיטליים לחשיפת היקף נכסיהם והמס בהתאם, במיוחד בתקופת הקורונה, בה המדינה משוועת להכנסות ממסים למימון הגרעון הענק שנוצר.
 
ביטוח לאומי לעצמאים ובעלי הכנסות פסיביות
יום עיון מעשי ומקיף המוקדם כולו לעדכונים ולשינויים בתקופת נגיף הקורונה: חובת תשלום דמי ביטוח ומקמות לעצמאי, עצמאים שלא עונים להגדרה, עדכונים בצו סיווג מבוטחים, קיזוז הכנסות ממשלח יד מדמי אבטלה, מענקי קורונה ממס הכנסה, בני זוג בעסק משותף, קיזוז הפסדים לעצמאים ועוד
 
הכשרה בנושא זום
בעידן הנוכחי, מערכת Zoom מהווה כלי עבודה ותקשורת מרכזי. בין אם מדובר בחברות או באנשים פרטיים, הזום הנו כלי שימושי והכרחי שילווה אותנו גם בעתיד שאחרי הקורונה. בהכשרה זאת נלמד את מערכת הזום באופן יסודי ומעמיק.
 
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל - הלכה למעשה
ביום זה נעסוק בהיבטים החשובים ביותר שעליכם להכיר בנושא העסקת זרים, נושא חשוב ורגיש התופס תאוצה בשנים האחרונות.
 
הביטוח הפנסיוני - ההלכה והמעשה
קורס מיוחד בנושא ביטוח פנסיוני אשר יעשה לך סדר ויספק עבורך כלים מקצועיים להתנהלות נכונה ובטוחה בעקבות השינויים הרבים שחלים בעולם הפנסיוני.
 
Excel ביניים ב- ZOOM - קורס בשעות אחה"צ
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
 
נפרדנו כך - תהליך סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
 
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור לרבות טיפול בקנסות פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
 
פסילת ספרים
יום עיון בזום המוקדש להתנהלות נכונה מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבולים; סנקציות ודרכי ערעור; זכויות וחובות בעת ביקורת ניהול ספרי חשבונות גם כשהעסק מנוהל מהבית; הודעות זיכוי וחיוב בביטול עסקאות; חובות אבודים ותיעודם.
 
השתלמות שע"מ בפשטות - 3 מפגשים ב-ZOOM!
השתלמות שע"מ פרקטית למייצגים מיועדת עבור קהל המייצגים המעוניינים ללמוד ולהרחיב את הידע לשימוש יעיל ופרקטי במערכת שע"מ, לקיצור זמני העבודה והבנת השאילתות השונות לעומקן. ההשתלמות מיועדת לרואי חשבון, יועצי מס וכל העוסקים במערכת שע"מ.
 
מיסוי פרישה
בין היתר נדבר על סיום עבודה, כולל הטפסים הנלווים, מיסוי כספי פיצויים ומענקי פרישה, נוסחת האיזון, היוון כספים לקצבה, כללי מיסוי במשיכת תגמולים, משיכה מקרן השתלמות ועוד סוגיות ושאלות חשובות בנושא.
 
WHAT IF - סדנת אקסל למתקדמים
הסדנה מיועדת למשתמשי אקסל ותיקים שצברו נסיון עם המוצר ורוצים לשפר את יכולות הביצוע שלהם ולהוציא מהאקסל הרבה יותר. כל הנושאים שיועברו בסדנה יובאו עם דוגמאות שימושיות ותרגול דוגמאות מהעבודה היומ-יומית השוטפת. הכלים שילמדו בסדנה זו מהווים כלי השלמה לחקירת נתונים, ואפשרות ל"משחקי" מה-יקרה-אם ושמירת התרחישים השונים שנוצרים בשלב "המשחקים".
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
יום עיון מע"מ
יום העיון מוקדש לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה, בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
 
יום עיון המגזר השלישי - מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור
יום עיון המוקדש לעדכונים ולהתמודדות עם השינויים שנעשו בחוק העמותות ואשר ישפיעו על קבלת אישור ניהול תקין לשנה הקרובה; תקינה חשבונאית חדשה; שווי עבודת מתנדבים; ביקורות בעמותה - תפקידי הוועד המנהל, חובות הדיווח המקוון; מיסוי פעילות באמצעות חברות בנות.
 
קורס דיני עבודה - פרונטלי ובזום
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2021
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
יום עיון ביטוח לאומי למעסיקים - אפריל 21
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט- טעויות בהנהלת חשבונות