סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1267 - 13/08/2020
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 13.8

 
מאמרי מומחים
 
מגורים בארצות הברית לתקופה של יותר מחמש שנים אינם מהווים ניתוק זיקה לישראל לצורכי ביטוח לאומי

פסק הדין מספר 56483-05-18, גרוס נ' המוסד לביטוח לאומי, עסק בתביעה של בני זוג אשר ביקשו לנתק את תושבותם עבור השנים 2015-2018. בני הזוג גרוס נישאו בשנת 2008, שניים מילדיהם נולדו בישראל והשלישי נולד בארה"ב בשנת 2017 ועם לידתו קיבל אזרחות אמריקאית.

למאמר מאת עו"ד ירון טיקוצקי - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
הודעה למקבלות דמי אבטלה ביחד עם קצבת אזרח ותיק

בתשלום דמי אבטלה הקרוב (עבור חודש יולי) תופחת קצבת אזרח ותיק מדמי האבטלה. אבל אין מה לדאוג. בימים הקרובים נעביר לכן את שאר התשלום באופן אוטומטי, כך שקצבת אזרח ותיק תשולם במלואה כמו בחודשים הקודמים.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
נפתחה האפשרות להגיש תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪

נפתחה באתר רשות המסים האפשרות להגיש תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עבור החודשים מאי-יוני 2020. תשלום המענקים הוא חלק מתוכנית "רשת ביטחון כלכלית" ובהתאם לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף קורונה החדש). בחוק נקבעו שבע תקופות זכאות דו-חודשיות למענקים עד למאי-יוני 2021, והמערכת תאפשר להגיש תביעות לכל תקופת זכאות, החל ב-15 לחודש שלאחר תקופת הזכאות. סכומי המענק לעומדים בתנאים, עבור כל תקופת זכאות, הם החל מ-3,000 ₪ ועד 500,000 ₪.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
נדבקת בקורונה במקום העבודה? בדוק את זכאותך לדמי פגיעה בעבודה!

מי שחלה בקורונה כתוצאה מחשיפה לחולה במקום העבודה - יכול להיות מוכר כנפגע בעבודה, ולקבל מהביטוח הלאומי דמי פגיעה מעבודה עבור הימים שלא עבד, בזמן שהיה חולה בקורונה.

לחוזר ביטוח לאומי - לחץ כאן
 
מהיום ניתן לקבל מענק לעסקים חדשים שנפתחו בחודשים ינואר-פברואר 2020

מענק נוסף ברשת הביטחון הכלכלית יוצא לפועל. החל מהיום, עצמאים שפתחו עסק חדש בחודשים ינואר פברואר 2020, יוכלו לקבל מענק הוצאות בסכום קבוע של 3,000 – 4,000 ₪. הגשת הבקשות למענק שנפתחה היום הינה עבור החודשים מאי-יוני 2020, כאשר המענק ישולם מעתה אחת לחודשיים ועד לתקופה מאי יוני 2021, כחלק מיישום חוק תוכנית הסיוע הכלכלי (נגיף הקורונה החדש).

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
נדחה ערעורו של בעל עסק להתקנת דלתות על שומת מס הכנסה שהוצאה לו לשנים 2010-2007- לא נפלו פגמים בשומה

בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהגיש בעל עסק עצמאי להתקנת דלתות על שומת מס הכנסה שהוציא לו פקיד שומה לשנים 2010-2007. בעל העסק טען בין היתר, כי פנקס החשבוניות שלו נלקח בידי מנהל של חברה שעמה עבד והאחרון הוציא ללא רשותו חשבוניות תחת העוסק המורשה שלו. נקבע כי לא עלה בידי בעל העסק להוכיח את טענותיו וכי לא נפלו פגמים בשומה שהוצאה לו.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שלי גולדמן - לחץ כאן
 
התקבל בחלקו ערעורו של מורשע בעבירות מס על גזר דינו - ירצה עונש של 10 חודשי מאסר בפועל חלף 16 חודשים - פס"ד ישראל אילוז

עסקינן בערעור על גזר דינו של מורשע בעבירות מס אשר כלל בין היתר עונש מאסר בפועל לתקופה של 16 חודשים. ב"כ המערער עתר לקיצור משך המאסר שהוטל על המערער ולכך שירוצה בעבודות שירות. לטענתו לא ניתן משקל ראוי לכך שהמערער הגיש בסופו של יום דו"חות שנתיים לרשויות המס, אשר התקבלו ואושרו ע"י פקיד השומה, באופן הקובע את סכום המס, וכפועל יוצא - את היקף הנזק שנגרם לקופה הציבורית. בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור בחלקו תוך שקבע כי בית משפט קמא צדק בקבעו כי במקרה של המערער אין מדובר בשיקום שיש בו כדי להפחית את הסיכון להישנות העבירות. עם זאת, ניתן, לפנים משורת הדין, לאור השיקולים לקולא, לרבות מצבו הבריאותי של המערער, להקל מעט עם המערער באופן שעונש המאסר בפועל יעמוד על 10 חודשים. יתר חלקי גזר הדין יעמדו בעינם.

לתקציר פסק הדין - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
שימוש בבית מנכסי העסק להשכרה פטורה לא ייחשב שימוש עצמי על פי תקנות מע"מ

משמעות תקנה 1(2)(ג) לתקנות מס ערך מוסף היא שבתום תקופה של 24 חודשים אם ההשכרה תימשך יראו את העסק כמי שביצע שימוש לצורך עצמי – משמע מכירה לעצמך ובמקרה כאמור יחויב מלוא המע"מ. אם השכירות תופסק והנכס לא יושכר יותר עד למכירה, לא תשלם מע"מ על שימוש עצמי. כמו כן אם לא תבוצע השכרה פטורה אלא השכרה חייבת - אין בכך פגיעה בעקרון ההקבלה ולכן לא תידרש להחזיר תשומות.

לתשובה מאת ד"ר (עו"ד) אריה ליבוביץ' - לחץ כאן
 
מע"מ בשיעור אפס על מכירת מוצרים לעולה חדש

צו מס קניה (פטור) שהותקן מכוח סעיף 26 לחוק מס קניה שקובע בסעיף 12, כי מכירת הטובין המפורטים בסעיף ואשר יוצרו בישראל לנכנס לישראל שהוא עולה, תושב חוזר או תושב חוץ שאינו סטודנט תהיה פטורה מתשלום מס קניה תוך שלוש שנים מיום כניסתו לישראל. סעיף קטן (ז) קובע כמה תנאים נוספים לתחולת הפטור המלא ממס קניה על מכירת הטובין כשהעיקרי בהם הוא כי המוכר הוא יצרן הטובין הנמכרים בפטור כאמור. בשונה מהתנאי כי הטובין הנמכרים יוצרו בישראל שהרי המדינה מבקשת לקדם תוצרת ישראלית, תמוה מאוד התנאי כי דווקא היצרן צריך למכור בעצמו את הטובין על מנת שיחול פטור זה. בכל מקום שבו יחול הפטור הקבוע בסעיף 12 לצו הפטור, יכול המוכר לדווח על מכירת הטובין במע"מ בשיעור אפס.

לתשובה מאת עו"ד קרן מרציאנו - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
קורס מנהלי כספים
קורס מקצועי של 6 מפגשים המוקדש כולו למנהלי כספים. מיטב אנשי מקצוע ומומחים בתחום הכספים מרכזים עבורכם את הנושאים הכי חשובים וחמים בתחום הכספים, המיסוי, משפטים וניהול.
 
פתרונות לאתגרים בתחום העבודה והעדכונים בחוק התוכנית הכלכלית
ביום עיון זה נעסוק בנושאים השלכות הקורונה על דיני העבודה ותיקון לחוק התכנית הכלכלית
 
תיקון 190 ופנסיה לעצמאים
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל. בשנת 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים, אשר מחייב עצמאים להפריש חלק מהכנסתם לחיסכון פנסיוני. מאז חקיקתם נושאים חשובים אלה מעוררים שאלות לגבי אופן ההפקדות, משיכות הכספים, הסנקציות על אי הפקדות ועוד. ביום עיון מרוכז נקדיש לנושאים אלה הסברים, דוגמאות ותשובות לשאלות.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
מיסוי מקרקעין - עקרונות מיסוי דירת מגורים
ביום העיון נדון בסוגיות העוסקות במיסוי דירות מגורים בהיבטי מס שבח, פטורים ממס שבח, מס רכישה והמקרים בהם ניתן להפחית ולקבל הטבות. הסבר לגבי החשיבות בתכנון מס נכון לפני ביצוע רכישה/ מכירה של דירת מגורים. ההרצאות מלוות בדוגמאות, תיקוני חקיקה, פסיקה עדכנית, חוזרים מקצועיים, ה"ב, החלטות מקדמיות.
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
 
כנס המסים השנתי של חברת "חשבים מידע עסקי בע"מ"
הכנס יוקדש לכלל הנושאים הרלוונטיים להיערכות נכונה לסוף שנת המס בשנת 2020 כגון: מיצוי זכויות למענקים והקלות בקורונה - איך יוצאים מהמשבר? כל המלצות לשכת רואי חשבון; שינויי מבנה לאור הצורך העסקי - ריכוז פעילויות וקיזוז הפסדים; עבודה בצל הקורונה - סוגיות משפטיות ופרקטיות; אתגרי העבודה מהבית בתקופת הקורונה; העסקת נשים בצל משבר הקורונה - כלים יישומיים ופרקטיים; שוק העבודה בתקופת הקורונה שייך למעסיקים ופחות לעובדים, אבל...; סוגיות בנוסחת הקיזוז וקיבוע זכויות; זכויות מבוטחים בביטוחי מנהלים ובקרנות הפנסיה בתקופת החל"ת ובסיום עבודה; פנסיה חובה לעצמאים - דגשים לסוף שנה; הסדרי חובות, פריסה וביטולי הצמדה, ריבית וקנסות בגין חובות מס; מחילת חובות - למ"ה ומע"מ מתי וכיצד; מיסוי שכירים ועסקים בתקופת הקורונה; יתרות החובה לאן? עקרונות גיבוש וקיזוזי הפסדים/מימושי ערבויות
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
הביטוח הפנסיוני - ההלכה והמעשה
קורס מיוחד בנושא ביטוח פנסיוני אשר יעשה לך סדר ויספק עבורך כלים מקצועיים להתנהלות נכונה ובטוחה בעקבות השינויים הרבים שחלים בעולם הפנסיוני.
 
סדנת להמריא עם אקסל
חברת מיקרוסופט שידרגה את גרסאות האקסל השונות, הוסיפה כלים חדשים ושיכללה את הישנים ובגרסאות 2016 ו- 2019, האקסל הפך לכלי עוצמתי יותר. אספנו עבורכם את הנושאים בהם חזרו שאלות במהלך קורסי האקסל השונים, הוספנו את הכלים החדשים.
 
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
 
 
 
סגור חלון
כנס המסים 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית