סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1268 - 17/08/2020
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 17.8

 
מאמרי מומחים
 
משבר הקורונה, השלכות מס בישראל על מענקים בחו"ל

במאמר זה נבקש לסקור מענקים במדינות שונות ולבחון את השלכות המס בישראל בעקבות קבלת מענקים אלו וסוגיות הקשורות אליהם

למאמר מאת עו"ד דני פינק ורו"ח (משפטנית) סאלי גליבטר חדד - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
עדכון לבעלי הכנסות גבוהות בנוגע לזכאות למענק לכל אזרח

בעקבות שאלות רבות של מבוטחים בעלי הכנסות גבוהות בנוגע לאי קבלת מענק לכל אזרח, פרסם המוסד לביטוח לאומי הבהרה שקביעת ההכנסות המזכות במענק מתבצעת על ידי רשות המיסים ולא על ידי ביטוח לאומי. המענק לא ישולם למי שעונה על אחד מהתנאים האלה: הכנסתו בשנת 2019 הייתה גבוהה מ-649,560 ש"ח (או מ- 641,880 ש"ח בשנת 2018 -אם ההכנסה עבור 2019 אינה מדווחת), מי שהיה חייב בהגשת דו"ח למס הכנסה עבור שנת המס 2018 ולא הגיש

לחוזר ביטוח לאומי - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
התקבלה בחלקה בקשה לביטול צווי תפיסה על רכבי יוקרה לשם הבטחת תשלום חוב מס

בית המשפט המחוזי קיבל חלקית את בקשתו של סוחר רכבים לביטול צווי עיקול ותפיסה שהוטלו על רכבי יוקרה לבקשת פקיד השומה, לשם הבטחת חוב מס שלו. נקבע כי הצדקה להטלת צווים כאמור קיימת בנוגע לשלושה רכבים ששוויים אינו עולה על חצי מיליון ש"ח, וכן על כספים המוחזקים בידי כונסי נכסים. זאת נוכח חשש ממשי לסיכול גביית המס, ולהכבדה ממשית על גבייתו.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד לילך דניאל - לחץ כאן
 
נדחה עררה של בעלת דירה על ההחלטה כי אינה זכאית להקלה במס על רכישת חלק שאינו עולה על שליש בדירה נוספת - סדר הרכישות הוא המבחן הקובע לצורך הזכאות להטבת מס רכישה

בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהגישה רוכשת שהייתה בבעלותה דירת מגורים על ההחלטה כי אינה זכאית להקלה במס על רכישת חלק בדירה נוספת שאינו עולה על שליש. נקבע כי הן לשון החוק והן תכליתו תומכים בעמדה ולפיה סדר הרכישות הוא המבחן הקובע לצורך הזכאות להטבת מס רכישה של דירה יחידה ולא התוצאה הסופית שלפיה מחזיק הרוכש, בסופו של דבר, דירת מגורים וחלק בדירה נוספת (שאינו עולה על שליש ממנה).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שלי גולדמן - לחץ כאן
 
 
חקיקה
 
טיוטת תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד המשמש בפעילות מזכה) (הוראת שעה), התש"ף-2020

ב- 14.8.2020 פרסם משרד האוצר את טיוטת תקנות מס הכנסה פחת מואץ לציוד המשמש בפעילות מזכה – הוראת שעה , התש"ף 2020. (להלן טיוטת התקנות)

לתקנות מס הכנסה - לחץ כאן
 
הגשה בדיווח מקוון בלבד - בקשה לתיקון שומה והודעה על השגה על פי סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין

ביום 12.8.2020 פורסמה בילקוט הפרסומים מספר 9037 הודעתו מנהל רשות המסים, על תחילת פעולתה של מערכת המחשוב של הרשות המאפשרת קבלת דיווחים של מסמכי מקרקעין באופן מקוון בלבד. מדובר על בקשה לתיקון שומה לפי סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין ובהודעת השגה לפי סעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין, כך שבחלוף 30 יום ממועד הפרסום שלעיל בקשה לתיקון שומה והשגה כאמור תוגשנה באופן מקוון לבד, כאמור בתקנה 2 לתקנות.

לחוק - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
האם חברת בית חייבת בחלוקת הפסד או יכולה לדחות זאת לשנה הבאה?

מהאמור נמצא כי כל הפסד שנרשם בחברת הבית ירשם בדוח המס של בעל המניות המחזיק במניותיה של חברת הבית לפי חלקו היחסי בזכויות ברווחי החברה, ולא יהיה ניתן לעשות בהפסד שימוש ברמת החברה, אלא אך ברמת היחיד בדוחות המס שיוגשו על ידו בשנים הבאות כהפסד מועבר מעסק או ממקור אחר ויקוזז אצלו בהתאם להוראות הקבועות בפקודה

לתשובה מאת רו"ח עו"ד סיימון יניב - לחץ כאן
 
רכישת דירת מגורים בידי בעל מניות גם למטרת הקצאת משרד לחברה

לכאורה נראה כי תשלום המשכנתה על ידי החברה לא יוכר כהוצאה בחברה. עם זאת, ניתן לחייב את החברה בדמי שכירות מקובלים בהתאם לחלק היחסי בדירה שבו עושה החברה שימוש.

לתשובה מאת עו"ד, רו"ח ירון טיקוצקי - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
קורס מנהלי כספים
קורס מקצועי של 6 מפגשים המוקדש כולו למנהלי כספים. מיטב אנשי מקצוע ומומחים בתחום הכספים מרכזים עבורכם את הנושאים הכי חשובים וחמים בתחום הכספים, המיסוי, משפטים וניהול.
 
פתרונות לאתגרים בתחום העבודה והעדכונים בחוק התוכנית הכלכלית
ביום עיון זה נעסוק בנושאים השלכות הקורונה על דיני העבודה ותיקון לחוק התכנית הכלכלית
 
תיקון 190 ופנסיה לעצמאים
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל. בשנת 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים, אשר מחייב עצמאים להפריש חלק מהכנסתם לחיסכון פנסיוני. מאז חקיקתם נושאים חשובים אלה מעוררים שאלות לגבי אופן ההפקדות, משיכות הכספים, הסנקציות על אי הפקדות ועוד. ביום עיון מרוכז נקדיש לנושאים אלה הסברים, דוגמאות ותשובות לשאלות.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
מיסוי מקרקעין - עקרונות מיסוי דירת מגורים
ביום העיון נדון בסוגיות העוסקות במיסוי דירות מגורים בהיבטי מס שבח, פטורים ממס שבח, מס רכישה והמקרים בהם ניתן להפחית ולקבל הטבות. הסבר לגבי החשיבות בתכנון מס נכון לפני ביצוע רכישה/ מכירה של דירת מגורים. ההרצאות מלוות בדוגמאות, תיקוני חקיקה, פסיקה עדכנית, חוזרים מקצועיים, ה"ב, החלטות מקדמיות.
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
 
כנס המסים השנתי של חברת "חשבים מידע עסקי בע"מ"
הכנס יוקדש לכלל הנושאים הרלוונטיים להיערכות נכונה לסוף שנת המס בשנת 2020 כגון: מיצוי זכויות למענקים והקלות בקורונה - איך יוצאים מהמשבר? כל המלצות לשכת רואי חשבון; שינויי מבנה לאור הצורך העסקי - ריכוז פעילויות וקיזוז הפסדים; עבודה בצל הקורונה - סוגיות משפטיות ופרקטיות; אתגרי העבודה מהבית בתקופת הקורונה; העסקת נשים בצל משבר הקורונה - כלים יישומיים ופרקטיים; שוק העבודה בתקופת הקורונה שייך למעסיקים ופחות לעובדים, אבל...; סוגיות בנוסחת הקיזוז וקיבוע זכויות; זכויות מבוטחים בביטוחי מנהלים ובקרנות הפנסיה בתקופת החל"ת ובסיום עבודה; פנסיה חובה לעצמאים - דגשים לסוף שנה; הסדרי חובות, פריסה וביטולי הצמדה, ריבית וקנסות בגין חובות מס; מחילת חובות - למ"ה ומע"מ מתי וכיצד; מיסוי שכירים ועסקים בתקופת הקורונה; יתרות החובה לאן? עקרונות גיבוש וקיזוזי הפסדים/מימושי ערבויות
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
הביטוח הפנסיוני - ההלכה והמעשה
קורס מיוחד בנושא ביטוח פנסיוני אשר יעשה לך סדר ויספק עבורך כלים מקצועיים להתנהלות נכונה ובטוחה בעקבות השינויים הרבים שחלים בעולם הפנסיוני.
 
סדנת להמריא עם אקסל
חברת מיקרוסופט שידרגה את גרסאות האקסל השונות, הוסיפה כלים חדשים ושיכללה את הישנים ובגרסאות 2016 ו- 2019, האקסל הפך לכלי עוצמתי יותר. אספנו עבורכם את הנושאים בהם חזרו שאלות במהלך קורסי האקסל השונים, הוספנו את הכלים החדשים.
 
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
 
 
 
סגור חלון
כנס המסים 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית