תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:איסור הלבנת הון
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:איסור הלבנת הון
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 150 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
27/07/2022 |
תחום: חוזרים
עמודים:5
מחוזי ת"אעמ ****-**-** בשנת 2016 הורשע המערער עומרי חיון במשפט פלילי בעבירות הנוגעות לארגון ועריכה של הימורים ומשחקים אסורים, הלבנת הון והעלמת הכנסות. כחלק מן ההליכים הפליליים, חולטו כספים השייכים למערער. הוא נדון לעונשי מאסר וקנס. בנוסף, הוצאה למערער שומת מס הכנסה לשנים 2010-2015 המבוססת על הפרשי הון וזאת בהליך אזרחי שהתקיים בגינו מול רשות המסים . פקיד השומה החליט בהסכמה עם המערער לאמוד את הכנסותיו לפי הטכניקה של חישוב הפרשי הון בלתי מוסברים בהסתמך על הצהרות ההון שהגיש המערער. במסגרתה של שומה זו נקבע כי ההכנסות שהובילו להיווצרותם של הפרשי ההון תסווגנה כהכנסות חייבות אשר לגביהן היה חייב בניהול פנקסים ולא ניהלם, כך ששיעור המס בגינן ייקבע לפי סעיף 191ב לפקודה. הסכום שחולט בהליך הפלילי מגיע לכדי 74% מסך תוספת ההכנסה שיוחסה למערער בשומה. עניינו של ערעור זה בשאלת זכות המערער להפחית את הכנסתו החייבת בסכום החילוט – או בדרך הפחתת היקף ה"הכנסה" בידיו, או בדרך של התרת ניכוי הוצאה בחישוב ה"הכנסה החייבת". ביהמ"ש קבע, כי מעשה החילוט לפי חוק איסור הלבנת הון נבע מרכוש שהושג כתוצאה מביצוע העבירה. בידי חיון נוצרה הכנסה מארגון ועריכת הימורים ומשחקים אסורים, הכנסה זו לא "התאפסה" בעקבות מתן צו החילוט. עם זאת, ביהמ"ש ציין כי בגישה זו, עלול להיות מוטל מס על התעשרות שלא נותרה, בידי המערער. יתרה מזאת, לקופה הציבורית נכנסים כספי החילוט וגם כספי המס. לפיכך, יש לבחון שיקולים אלה, הראויים לבוא לידי ביטוי במסגרת האיזון בנושא התרת ההוצאה.
תחום: פסיקה
עמודים:50
מחוזי ת"א
מחוזי ת"אעמ ****-**-** כספים שחולטו למי שהורשע בהליך פלילי בגין עבירות הימורים ומשחקים לא חוקיים – יוכרו כהוצאה וייחשבו כהקטנת הכנסות בסכום החילוט – פס"ד רועי חיון בשנת 2016 הורשע המערער עומרי חיון במשפט פלילי בעבירות הנוגעות לארגון ועריכה של הימורים ומשחקים אסורים, הלבנת הון והעלמת הכנסות. כחלק מן ההליכים הפליליים, חולטו כספים השייכים למערער. הוא נדון לעונשי מאסר וקנס. בנוסף, הוצאה למערער שומת מס הכנסה לשנים 2010-2015 המבוססת על הפרשי הון וזאת בהליך אזרחי שהתקיים בגינו מול רשות המסים . פקיד השומה החליט בהסכמה עם המערער לאמוד את הכנסותיו לפי הטכניקה של חישוב הפרשי הון בלתי מוסברים בהסתמך על הצהרות ההון שהגיש המערער. במסגרתה של שומה זו נקבע כי ההכנסות שהובילו להיווצרותם של הפרשי ההון תסווגנה כהכנסות חייבות אשר לגביהן היה חייב בניהול פנקסים ולא ניהלם, כך ששיעור המס בגינן ייקבע לפי סעיף 191ב לפקודה. הסכום שחולט בהליך הפלילי מגיע לכדי 74% מסך תוספת ההכנסה שיוחסה למערער בשומה. עניינו של ערעור זה בשאלת זכות המערער להפחית את הכנסתו החייבת בסכום החילוט – או בדרך הפחתת היקף ה"הכנסה" בידיו, או בדרך של התרת ניכוי הוצאה בחישוב ה"הכנסה החייבת". ביהמ"ש קבע, כי מעשה החילוט לפי חוק איסור הלבנת הון נבע מרכוש שהושג כתוצאה מביצוע העבירה. בידי חיון נוצרה הכנסה מארגון ועריכת הימורים ומשחקים אסורים, הכנסה זו לא "התאפסה" בעקבות מתן צו החילוט. עם זאת, ביהמ"ש ציין כי בגישה זו, עלול להיות מוטל מס על התעשרות שלא נותרה, בידי המערער. יתרה מזאת, לקופה הציבורית נכנסים כספי החילוט וגם כספי המס. לפיכך, יש לבחון שיקולים אלה, הראויים לבוא לידי ביטוי במסגרת האיזון בנושא התרת ההוצאה.
תחום: פסיקה
עמודים:1
מחוזי ת"א
מציג 1 - 15 / מתוך 150 תוצאות חיפוש

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
השתלמות הליכי שומה
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית