מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1659 - 16/05/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1659 16/05/2024
מאמרי מומחים
התשלום למעסיקים בגין תגמולי מילואים ותיקון תקנות הביטוח הלאומי (שיפוי המעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהיא שירות חירום)(הוראת שעה-חרבות ברזל)... placeholder
ביום 8.4.2024 ייצגה רו"ח אורנה צח-גלרט את לשכת רואי חשבון בישיבת ועדת העבודה של הכנסת בנושא שיפוי למעסיקים לגבי שירות חירום במלחמת חרבות ברזל. התקנות פורסמו ברשומות ביום 1.5.2024 ויהיו בתוקף עד 31.12.2024 בעבור שירות שהוגדר כשירות חירום. להלן תמצית קצרה מהישיבה
למאמר מאת רו"ח אורנה צחגלרטלחצו כאן
חוזרים
placeholder הבהרה למעסיקים בנוגע לתשלום תוספת לימי השירות (40%) למשרתים במילואים
בימים אלה הביטוח הלאומי משלם לכם תוספת לימי השירות (40%) עבור העובדים שלכם ששירתו במילואים. שימו לב, תוספת זו היא חלק מתגמול המילואים שמגיעה לעובד, ועל פי החוק יש לשלם אותה לעובד גם אם הוא סיים את עבודתו אצלכם.
לחוזר ביטוח לאומילחצו כאן
פיצוי למעסיקים עבור הפרשות סוציאליות לקופות או לקרנות של עובדים ששירתו במילואים placeholder
המוסד לביטוח לאומי פרסם הנחיות למעסיקים בגין שיפוי עבור הפרשות סוציאליות לקופות או לקרנות של עובדים ששירתו במילואים. עיקרי הדברים עוסקים בתקופת הזכאות, מי זכאי? סכום הפיצוי ותשלום הפיצוי.
לחוזר ביטוח לאומילחצו כאן
placeholder ארכה להגשת בקשה למענק התארגנות למפונים – הארכה נוספת עד 21.5.2024
מנהל רשות המסים החליט להאריך פעם נוספת את האפשרות לבקש מענק התארגנות למפונים זכאים (פעימה 3) בשל מלחמת חרבות ברזל עד ליום ה- 21.5.24. האורכה נועדה לאפשר לתושבים המפונים שטרם הגישו בקשה לממש את זכאותם למענק.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסקי דין
המחוזי אישר: יישלל רישיונו של רואה חשבון שהורשע בהלבנת הון ומרמה – פס"ד מרציאנו placeholder
המחוזי אישר את החלטת ועדת המשמעת לשלול את רישיונו של רואה חשבון שביצע עבירות הלבנת הון ומרמה במסגרת פעילותו כחלפן כספים. מקצוע רואה החשבון מהווה ציר מרכזי ביצירת תשתית עובדתית אמינה בפני הרשויות העוסקות במניעת הלבנת הון. הצגת מצג כוזב לרשויות משליך על עצם כשירותו לעסוק במקצוע
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
placeholder ניכוי במקור בגין דיווידנד ממפעל מאושר שחולק לחברה ישראלית ולחברה תושבת חוץ
חברה שקיבלה דיווידנד כאמור בפסקת משנה (א), ומחלקת אותו כדיווידנד, תהא זכאית לנכות מהכנסתה החייבת במס הכנסה לפי פסקת משנה (א) (את הדיווידנד שחילקה באותה שנה; לא הייתה לחברה באותה שנה הכנסה מועדפת או שהכנסתה המועדפת הייתה קטנה מסכום הדיווידנד שחילקה, יותר לה לנכות את הדיווידנד שחילקה או את היתרה, לפי העניין, כנגד הכנסה מועדפת שהייתה לה בשנות המס שקדמו לאותה שנה, לפי הסדר, החל בשנת המס שקדמה לאותה...
לתשובה מאת רו"ח יוסי ירוןלחצו כאן
מבזק - סדרת הרצאות במיסים
חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!