מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1658 - 09/05/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1658 09/05/2024
מאמרי מומחים
מס רכישה בגין דירת מגורים – הצעות החקיקה placeholder
לאחרונה פורסמו הצעות חקיקה ביחס לשיעורי מס הרכישה שיחולו על רוכשי דירות מגורים אשר הדירה הנרכשת אינה דירתם היחידה, וכן שינויים לגבי מס הרכישה לגבי עולה חדש הרוכש דירת מגורים יחידה. במבזק מס זה נפרט את המצב הקיים כיום בחקיקה בנושא ואת הרקע לשינויים המוצעים בה
למאמר מאת רו"ח (משפטן) יובל אבוחציראלחצו כאן
חוזרים
placeholder שאלות תשובות - חשבוניות ישראל – קובץ שני לעדכון שאלות ותשובות מיום 6.5.2024
רשות המסים בישראל פרסמה ביום 6.5.2024 עדכון לקובץ שאלות ותשובות "חשבוניות ישראל". עודכנה שאלה 16 והוספה שאלה 55.. הקובץ הרצ"ב כולל את השאלות המעודכנות כפי שפורסם ב-6.5.2024.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
קבלת מכתב החלטה לבקשה לפתיחת זכאות placeholder
רשות המסים מודיעה כי עסקים שביקשו לפתוח זכאות להגשת תביעה, במסלולים שונים מהמסלולים להם הם זכאים על פי מרשמי הרשות, ונענו בשלילה, יוכלו לפנות דרך מערכת הפניות המקוונת של קרן הפיצויים ולבקש לקבל את ההחלטה המנומקת בכתב, ועליה ניתן יהיה להגיש השגה ו/או ערר
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
placeholder נפתחה המערכת להגשת תביעות לפיצויים במסלול מחזורים בגין החודשים ינואר-פברואר עבור עסקים ביישובים מפונים, עסקים בקו העימות בצפון ובאזור התגוננות גליל
החל מיום 7.5.2024 יוכלו בעלי עסקים מיישובים מפונים, בעלי עסקים באזור קו העימות בצפון וכן בעלי עסקים באזור התגוננות גליל עליון 1 להגיש תביעה לפיצויים במסלול מחזורים בגין החודשים ינואר-פברואר 2024. בהמשך תיפתח האפשרות להגיש תביעה במסלול שכר לתקופה זו, ובעלי העסקים יבחרו את אחד משני המסלולים. על מנת להגיש תביעה יש להיכנס למערכת, להזדהות, לבחור באפשרות "חרבות ברזל – ינואר-פברואר" ולבחור במסלול המתאים...
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
ארכה למענק מפונים placeholder
מנהל רשות המסים החליט להאריך את האפשרות לבקש מענק התארגנות למפונים זכאים (פעימה 3) בשל מלחמת חרבות ברזל עד ליום ה- 15.5.24. האורכה נועדה לאפשר לתושבים המפונים שטרם הגישו בקשה לממש את זכאותם למענק.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסקי דין
placeholder חברת בנייה תשלם מס רכישה בגין תוספת מאוחרת להסכם מכר מקרקעין - פס"ד משה חדיף בנין והשקעות
חברה שרכשה קרקע מהעירייה לצורך הקמה של בניין לדיור בר-השגה תיאלץ לשלם מס רכישה בשל תוספת מאוחרת להסכם של דירות למכירה בשוק החופשי. במסגרת ההסכם המקורי העירייה השאירה בידיה חלק מן הזכויות במקרקעין שהחברה רכשה במסגרת התוספת להסכם. יש לשלם מס רכישה עבור תוספת הזכויות
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
הגשת דוחות שנתיים וחובת תשלום המס בידי יורשי עיזבון placeholder
החל מיום הפטירה, יראו את הכנסתו החייבת של העיזבון כהכנסתם של היורשים לפי חלקם בעזיבון, וכל אחד יגיש דוח בהתאם לחלקו בעיזבון. על היורשים/ מנהל העיזבון להגיש למס הכנסה טופס הצהרה בדבר יורשים/ מנהל עיזבון, וכן דוח על חלוקת הכנסות מעיזבון בין יורשים
לתשובה מאת עו"ד אפי אוחנהלחצו כאן

כל מס 9.5

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
חג שבועות