מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1644 - 14/03/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1644 14/03/2024
מאמרי מומחים
המדריך למעסיק: טופס 161 החדש - שבעת התנאים שיאפשרו למעסיק לאמץ את סמכויות רשות המיסים placeholder
במסגרת טופס 161 החדש, התאימה רשות המיסים את המקרים בהם קיימת למעסיק סמכות לאשר את בחירות העובד הפורש במידה והעובד החליט בפרק הזמן שהמעסיק הקציב לו, מה ברצונו לעשות עם כספי הפיצויים ששוחררו לטובתו בעת פרישתו ממקום עבודתו. רשות המיסים קבעה 7 תנאים מצטברים הנוגעים לפרישת העובד שעמידה בכולם תאפשר למעסיק לאמץ אליו את סמכויות רשות המיסים ולמלא את חלק ג' באופן שטופס 161 במלואו, ישמש כאישור מס לבחירות...
למאמר מאת אבי רוזנבאוםלחצו כאן
חוזרים
placeholder מתן אופציה ייחודית במקרקעין לשוכר החלטת מיסוי בהסכם
רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי בהסכם בתחום מיסוי מקרקעין וקבלנים. ההחלטה דנה באדם א' (להלן "המשכיר" או "מעניק האופציה") שהנו בעל זכויות בבית מגורים ("להלן הנכס"). אדם ב' (להלן "השוכר" או מקבל האופציה") שמתגורר בנכס בהסכם לשכירות ל -5 שנים עם אופציה להארכה . (להלן "הסכם השכירות"). ברצון המשכיר להעניק לשוכר אופציה בלתי חוזרת לרכישת הנכס, הניתנת למימוש בתוך תקופה של 24 חודשים שתהיה סחירה וניתנת למימוש...
לחוזר רשות מסיםלחצו כאן
"דירת מגורים" לצורכי הפטור לפי פרק חמישי 4 לחוק מיסוי מקרקעין - החלטת מיסוי בהסכם placeholder
רשות המסים בישראל פרסמה החלטת מיסוי בהסכם . החלטת המיסוי דנה בגברת א' (להלן המוכרת) בעלת זכויות בדירת מגורים בבניין ,שפונתה יחד עם יתר הדיירים לפני שהבניין קרס. הוועדה להתחדשות עירונית הכריזה על המתחם כ"פינוי ובינוי" במסלול מיסוי מקרקעין על פי התנאים הקבועים בתקנות מיסוי מקרקעין (שבח מכירה ורכישה).בכוונת המוכרת למכור את הזכויות ביחידת המגורים ליזם שיבצע את פרויקט פינוי ובינוי במתחם . עקב כך הוגשה...
לחוזר רשות מסיםלחצו כאן
פסקי דין
placeholder פטור מניכוי מס במקור אינו זכות המוקנית לנישום והוא תלוי בשיקול דעת פקיד השומה - פס"ד גרוסמן ניהול פרויקטים
נדחתה בקשת חברה להורות לפקיד השומה לשוב ולאשר לה פטור מלא מניכוי מס במקור. לפקיד השומה הסמכות שלא לפטור מניכוי מס במקור, על מנת למנוע השתמטות מתשלום מס הכנסה בעתיד. ישנו חשש שהחברה אינה מדייקת בדיווחיה, כך שעלול להיווצר לה רווח בניגוד לדיווחים, תוך השתמטות מתשלום מס
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
בקשת קבלת פטור נוסף בחישוב ניכוי מס מקצבה מזכה והאפשרות לבצע "קיבוע זכויות" על הפטור הנוסף placeholder
מי שהגיש טופס 161ח' (בקשה לקבלת "הפטור הנוסף" בחישוב ניכוי המס מהקצבה המזכה) ויתר, הלכה למעשה, על זכותו לבצע "קיבוע זכויות" על "הפטור הנוסף". לעומת זאת, מי שהגיש טופס 161ח' ולא ביצע קיבוע זכויות, יכול לבצע קיבוע זכויות באמצעות טופס 161ד', בגין "הפטור הבסיסי בלבד
לתשובה מאת יועץ פנסיוני, עו"ד שי עופרילחצו כאן

כל מס 7.3

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360