מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1638 - 26/02/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1638 26/02/2024
מאמרי מומחים
התרת הוצאות פחת בעסק בתקופת מלחמה placeholder
לאחרונה אנו נתקלים שוב ושוב בשאלה מצד רואי החשבון: האם ניתן להתיר בניכוי הוצאת פחת במקום שבו המפעל/ העסק הושבת לתקופה מוגבלת אגב המלחמה?
למאמר מאת רו"ח (משפטן) בועז כהןלחצו כאן
חוזרים
placeholder רשות המסים מפרסמת את קובץ החלטות ועדות הכופר לשנת 2022
11% מעונשי הכופר הוטלו בגין השמטת הכנסות משכר דירה
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
שאלות תשובות - חשבוניות ישראל – קובץ שני לעדכון שאלות ותשובות מיום 21.2.2024 placeholder
ביום 21.2.2024 רשות המסים בישראל עדכנה את קובץ שאלות ותשובות חשבוניות ישראל . בעידכון עודכנו התשובות לשאלות הממוספרות הבאות: 4-6, 9, 11, 13, 16, 25, 34, 36, 37, 48.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
שאלות
placeholder מועד הוצאת קבלה וחובת שליחת מכתב על כוונה לפסילת ספרים לנישום שלא הוזמן לשימוע ולא קיבל הודעה מפקיד שומה
המכתב על כוונה לפסול את ספרי הנישום אינו חייב להגיע בדואר רשום, אך קיימת חזקת מסירה של המכתב רק אם נשלח בדואר רשום על פי כתובתו של הנישום המופיעה במרשמי רשות המיסים. בדיקת המייצג במחשבי שע"מ יכולה להיחשב כחזקת מסירה גם אם ההודעה על הכוונה לפסול את ספרי החברה לא נשלחה בדואר רשום. פסילת ספרים מחייבת שימוע ולשם כך קיים מכתב ההתראה על הכוונה לפסול ספרים
לתשובה מאת עו"ד קובי כהןלחצו כאן

כל מס 26.2

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360