מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1634 - 12/02/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1634 12/02/2024
מאמרי מומחים
פסק דין המגדיר את גבולות תכנון המס placeholder
ביום 7.9.2023 פורסם פסק דין אבי טולדנו נ' פקיד שומה תל אביב 1 (ע"מ 11758-01-21) שהגדיר את גבולות תכנון המס וקבע כי חלוקת דיווידנדים כחלק ממכירת מניות היא תכנון מס לגיטימי המאפשר ניהול עסקי ומיסוי גמיש יותר. נוסף על כך פסק הדין שם דגש על חשיבות האכיפה הבררנית ועל הצורך בשימור שוויון והוגנות בגביית מיסים
למאמר מאת רו"ח (משפטן) אלעד נעמןלחצו כאן
חוזרים
placeholder תשלום תגמול מילואים עבור חודש ינואר 2024
מי שקיבל את התגמול של חודש דצמבר 2023 אוטומטית לחשבון הבנק – קיבל את התגמול של חודש ינואר 2024 באופן אוטומטי ב-7.2.24.
לחוזר ביטוח לאומילחצו כאן
החלפת מערכת פניות הציבור (המפ"ל) במערכת פניות ציבור מתקדמת placeholder
רשות המסים פרסמה את השיפורים המרכזיים שנערכו במערכת מפ"ל – מערכת פניות הציבור במסגרת השקת מערכת חדשה המחליפה את המערכת הקיימת.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
placeholder נחתם הסכם למען משרתי המילואים ומשפחותיהם
במסגרת ההסכם, יוענקו עד 8 ימי היעדרות בתשלום לבני זוג של משרתי מילואים, במשפחות עם ילדים עד גיל 14. בהמשך לתכנית המילואים של שר האוצר ושר הביטחון, נחתם הסכם בין ארגון המעסיקים להסתדרות הכללית ובו יעוגנו התנאים הסוציאליים למשרתי המילואים ומשפחותיהם, לצד צעד תקדימי של שיפוי מהמדינה למעסיקים בגובה של 20% משכרו של העובד המילואימניק
לחוזר משרד העבודהלחצו כאן
דחיית הבחירות לרשויות המקומיות לחודש פברואר 2024 placeholder
רשות המסים פרסמה ביום 7.2.2024 חוזר בדבר שינויים בהנחיות בעקבות דחיית מועד הבחירות לרשויות המקומיות ליום 27.2.2024
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
placeholder עסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון יוכלו להגיש בקשה למקדמות לפיצויים בשל מלחמת "חרבות ברזל" גם עבור ינואר-פברואר 2024
רשות המסים פתחה היום (א' 11.2.2024) לטובת בעלי עסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון את האפשרות להגיש בקשה למקדמה לפיצויים עבור הנזק העקיף שנגרם להם בשל מלחמת חרבות ברזל גם עבור החודשים ינואר-פברואר 2024
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסקי דין
מימוש אופציית הארכת חכירה הינה "מכירה" של זכות במקרקעין החייבת במס רכישה - פס"ד מכשירי תנועה ומכוניות placeholder
ועדת הערר קבעה כי חברה אשר מימשה אופציה להארכת חכירה חבה במס רכישה משמדובר ב"מכירה" של "זכות במקרקעין". החובה לשלם מס רכישה מתגבשת בגין כל עסקה מחדש. מימוש האופציה מהווה עסקה בזכות במקרקעין, שיש למסות אותה לפי שווי זכות החכירה ולחייבה במס רכישה
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
placeholder הגדרת "דירה יחידה" לעניין פטור ממס שבח למי שבבעלותו דירה באמצעות איגוד ולתושב חוץ שלו זכויות בדירה במקום מושבו בחו"ל
לעניין "דירה יחידה" נקבעה בסעיף 49ד לחוק מיסוי מקרקעין חזקה משפטית, ולפיה יש לצרף למניין הדירות שמחזיק אדם באופן אישי גם דירות שמוחזקות על ידו באמצעות איגוד, כאשר למוכר חלק העולה על שליש בבעלות בה (או מחצית אם ההחזקה התקבלה בירושה), ובלבד שהדירה לא הושכרה בשכירות מוגנת. לגבי תושב חוץ: - לאור מבנה פרק חמישי 1 לחוק לאחר הרפורמה, ולשונו של סעיף 49ד לחוק, אני סבורה שלצורך תנאי הסף החל על תושב חוץ...
לתשובה מאת עו"ד מיכל סופרלחצו כאן

כל מס 12+15.2

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!