מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1612 - 30/11/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1612 30/11/2023
מאמרי מומחים
עצות ו"טיפים" לתכנון המס לקראת סיומה של שנת המס 2023 ופתיחתה של שנת המס 2024 placeholder
רו"ח אליק גנדלמן סוקר ומרכז במאמר נרחב את הפעולות שצריך לבצע לקראת תום שנת המס. כמו גם עדכונים וחידושים שהיו במהלך השנה והשלכותיהם על שנת המס 2024. במאמר נכללו נושאים הפונים למכנה משותף רחב ככל הניתן.
למאמר מאת רו"ח אליק גנדלמןלחצו כאן
חוזרים
placeholder עדכון 2 נוהל מתן אורכות להגשת דוחות לשנת המס 2022 – הסדר האורכות למייצגים
בשל המצב הביטחוני השורר במדינה ובמסגרת הפעולות בהן נוקטת רשות המסים למתן הקלות לציבור המייצגים והנישומים, אישר מנהל רשות המסים, מר שי אהרונוביץ, לעדכן שנית את הסדר האורכות למייצגים להגשת דוחות לשנת 2022
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
יישום חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (הליכי מס ומענקי סיוע) placeholder
החוק קובע כי בעקבות מלחמת חרבות ברזל, מועד הסיום של תקופות דיווח שתחילתן לפני ה-7/1/2024 וסיומן בתאריכים 7/10/2023 – 7/3/2024 יידחה לתקופה של 3 חודשים.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסקי דין
placeholder השתתפה במימון דירת בן זוגה ולא תזכה לפטור ממס שבח בגין מכירת דירתה - פס"ד סימוביץ'
אישה שהשתתפה במימון רכישת דירת בן הזוג באמצעות משכנתה משותפת, אינה זכאית לפטור ממס שבח במכירת דירתה כ"דירה יחידה". מקורות המימון ששימשו לרכישת דירת המגורים לאחר הנישואין, היו מנכסי התא המשפחתי, ולכן יש לייחס זכויות פיסקאליות פוזיטיביות לאישה, אף שהדירה אינה רשומה על שמה
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
חקיקה
חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה - חרבות ברזל) (הליכי מס ומענקי סיוע), התשפ"ד-2023 placeholder
ביום 28.11.2023 פורסם ברשומות בס"ח 3121 - חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים )הוראת שעה – חרבות ברזל) (הליכי מס ומענקי סיוע), התשפ"ד2023 החוק מאריך תקופות קצובות בזמן שנקבעו בדיני המס . מועד הסיום של תקופות דיווח שתחילתן לפני ה-7/1/2024 וסיומן בתאריכים 7/10/2023 – 7/3/2024 יידחה לתקופה של 3 חודשים. בכך מביא החוק לדחייה של המועד האחרון לביצוע פעולות שונות הקבועות בחקיקת מס, קביעת שומה והגשת השגה על...
לחוק המלאלחצו כאן
מבזק - היערכות להעלאת שיעור המע"מ
חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!