מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1611 - 27/11/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1611 27/11/2023
מאמרי מומחים
"עוסק זעיר" – שינויים והנחיות על פי חוק התכנית הכלכלית החל מינואר 2024 placeholder
החל מינואר 2024 נכנסות לתוקף הוראות חוק התכנית הכלכלית בכל הנוגע ל"עוסק זעיר" או "עסק זעיר". רו"ח אחמד חסונה סוקר את ההנחיות, ההוראות, ההיבטים וההשלכות שיחולו על אותה אוכלוסייה שנכנסת להגדרות אלה.
למאמר מאת רו"ח אחמד חסונהלחצו כאן
חוזרים
placeholder שאלות ותשובות הנוגעות לתשלום פיצויים בשל נזקים עקיפים לעסקים בגין מלחמת "חרבות ברזל" לפי חוק מס רכוש ותקנותיו והוראת השעה
רשות המסים בישראל פרסמה קובץ שאלות ותשובות. יודגש כי קובץ שאלות ותשובות זה נועד לסייע בהבנת הוראת הביצוע והתקנות ואופן הגשת התביעה, ואינו בא להחליף את האמור בחוק, בהוראת השעה ובהוראת הביצוע, ובכל מקרה של סתירה ואי הבנה בין האמור בקובץ זה לחוק ולהוראת הביצוע ו/או לתקנות - הוראות החוק, תקנותיו והוראת הביצוע הן הקובעות
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
תקופת התיישנות לקביעת חוב בדמי ביטוח בביקורת ניכויים placeholder
המוסד לביטוח לאומי פרסם חוזר בדבר יישום הוראת החוק לגבי המועד החוקי הקובע את תאריך התחלת תקופת ההתיישנות של שבע השנים בהן המוסד רשאי לשלוח דרישה לתשלום חוב דמי ביטוח בעקבות ביקורת ניכויים
לחוזר ביטוח לאומילחצו כאן
מבזק - היערכות להעלאת שיעור המע"מ
חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!