מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1610 - 23/11/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1610 23/11/2023
מאמרי מומחים
הכרה בהוצאות רכישת מיגוניות או בניית ממ"דים לעסקים placeholder
בעקבות המצב הביטחוני עלה הצורך לבנות ממ"דים חדשים בבתי עסק קיימים או לרכוש מיגוניות לעסקים שונים ברחבי הארץ. מתוך הצורך לרכישה או לבנייה של מבנים מוגנים, עולה השאלה אם הוצאות אלה יוכרו במס הכנסה - כהוצאה שוטפת או כהוצאה הונית, המתפרסת על פני כמה שנים.
למאמר מאת רו"ח אחמד חסונהלחצו כאן
חוזרים
placeholder הארכת תוקף לקביעת זכאות לנכות כללית לילד נכה, שר"מ וניידות בתקופת מלחמה חרבות ברזל.
המוסד לביטוח לאומי פרסם חוזר המרכז הנחיות לוועדות רפואיות ולשאר הצוותים המטפלים בנושאים אלה למתן הארכת זכאות למבוטחים שהזכאות שלהם מסתיימת עד 31.10.2023 לתקופה של 4 – 6 חודשים בהתאם לחומרת ההגבלות.
לחוזר הביטוח הלאומילחצו כאן
הנחיות להתמודדות עם מלחמת "חרבות ברזל" - נפגעי עבודה - דמי פגיעה placeholder
מטרת החוזר: יידוע בנוגע להיערכות אגף נפגעי עבודה, בדבר מתן שירות וטיפול בתביעות לדמי פגיעה, דמי תאונה ומתנדבים, במצב חירום עקב מלחמת ״חרבות ברזל״
לחוזר הביטוח הלאומילחצו כאן
placeholder נושא: תקופת התיישנות לקביעת חוב בדמי ביטוח בביקורת ניכויים
המוסד לביטוח לאומי פרסם חוזר בדבר יישום הוראת החוק לגבי המועד החוקי הקובע את תאריך התחלת תקופת ההתיישנות של שבע השנים בהן המוסד רשאי לשלוח דרישה לתשלום חוב דמי ביטוח בעקבות ביקורת ניכויים
לחוזר הביטוח הלאומילחצו כאן
הארכת מועד להגשת בקשות לתמיכה בעובדים בחקלאות בשנת 2023 במשקים חקלאיים באזורי לחימה placeholder
הארכת מועד להגשת בקשות עד ליום א', 26.11.2023 בשעה 23:59 (במקום עד יום ה', 23.11.2023)
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
placeholder חיובים שנובעים מדו"ח 23\09 למחזורים עד 50 מיליון שדווח וטרם שולם, ניתנה הקלה למי שישלם עד 27.11.23 לוויתור של ריבית, הצמדה וקנסות
להלן ההנחיה של מר חנן נקר, ממונה אכיפת הגבייה, רשות המסים בנושא חיובים שנובעים מדו"ח 23\09 למחזורים עד 50 מיליון שדווח וטרם שולם. לגבי אוכלוסייה זו ניתנה הקלה למי שישלם עד 27.11.23 לוויתור של ריבית, הצמדה וקנסות, מאחר ולא מדובר במועד שינוי חוקי, כל מי שדיווח וטרם שילם, מופיעים במצב חשבון חיובים עתידיים שיבוטלו אוטומטית עד התשלום, ככל שהתשלום יבוצע עד למועד ה-27.11.23
לחוזר לשכת רואי חשבוןלחצו כאן
בשל מלחמת חרבות ברזל: המועד האחרון לביצוע פעולות שונות הקבועות בחוקי המס יידחה ב-3 חודשים placeholder
ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום את הצעת החוק המסדירה הארכת מועדים ודחיית תקופות דיווח בהליכי מס בעקבות מלחמת חרבות ברזל, הצעת החוק טעונה עדיין אישור של מליאת הכנסת. על פי הצעת החוק, מועד הסיום של תקופות דיווח שתחילתן לפני ה-7/1/2024 וסיומן בתאריכים 7/10/2023 – 7/3/2024 יידחה לתקופה של 3 חודשים.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסקי דין
placeholder נדחה ערעורו של בעל מכון עיסוי על החלטת פקיד השומה לפסול את ספריו - פס"ד דוידוב
המחוזי אישרר את החלטת פקיד השומה לפסול את ספריו של בעל מכון עיסוי לאחר שנמצא כי קיימות 111 הצהרות בריאות בגין קורונה אך רק 15 קבלות ללקוחות. טענות המערער כי המטופלים הגיעו עם מלווים לצורך קיום "מפגש חברתי" לא הועילו. מדובר בשאלה עובדתית, וכל ראיה, לרבות נסיבתית, יכולה לשמש את פקיד השומה
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
חקיקה
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (חרבות ברזל) הוראת שעה), התשפ"ד-2023 placeholder
ביום 20.11.2023 פורסמו התקנות שלעיל. מטרת התקנות לקבוע את אופן הפיצוי בגין נזק עקיף שנגרם בשל מלחמת חרבות ברזל ליישובים באזור המיוחד ובחלוקה למספר אזורים. מגדרן של התקנות הוגדרו מסלולי פיצויים מוצעים: שכר עבודה, מחזורים, ולחקלאים – מסלול חקלאות. כמו כן נקבע בתקנות לגבי המסלול האדום – ניזקו בישוב או באזור שהוכרז אליו ישוב ספר ערב תחילתן של תקנות אלו, רשאי לבחור בין פיצוי לפי תקנות הוראת השעה לפין...
לתקנות מס רכוש ורקרן פיצוייםלחצו כאן
שאלות
placeholder תרומה שנותנת חברה להנצחת חייל שנפל
לדעתנו ניתן להתייחס לכך כמו תרומה דרך גוף לא מוכר לפי סעיף 46 ולכן יש לתאם את ההוצאה לצרכי מס. כמובן שיש לשמור אסמכתאות מלאות שאכן מדובר בתרומה.
לתשובה מאת רו"ח עו"ד אריאל דרייפוסלחצו כאן
הכרה בהוצאת נסיעה מעורבת לחו"ל גם עסקי וגם פרטי לסוכנת נסיעות placeholder
כדי שיהיה ניתן להכיר בחלק מההוצאה המעורבת באופן יחסי ונכון, נצטרך לדעת לבצע את ההפרדה בין החלק העסקי לחלק הפרטי. תחילה הייתי מבקש מהלקוחה הוכחות לכך שאכן התקיימו פעולות עסקיות שהגיעו לכדי הכנסה (מיילים, תיעוד פגישות, זמני הפגישות, פרוטוקולים, התכתבויות בוואטסאפ, מסמכים מבססים למכירות שנעשו בפועל, ועוד).לאחר קבלת המידע שלעיל יהיה נכון יותר להעריך מה החלק העסקי שניתן להפריד מסך הוצאת הנסיעה לחו"ל...
לתשובה מאת רו"ח אלעד נעמןלחצו כאן
placeholder הגשת בקשה במסגרת מתווה מענקים במלחמת חרבות ברזל באיחוד עוסקים
לתשובה מאת רו"ח אחמד חסונהלחצו כאן

כל עתיד 19.11

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360