מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1588 - 07/09/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1588 07/09/2023
מאמרי מומחים
תביעות רשלנות כנגד רואי חשבון ועורכי דין placeholder
ביום 9.8.2023 קבע בית המשפט העליון בעניין דרדור כי רואה החשבון הנתבע נהג ברשלנות כלפי לקוחו כאשר לא פתח לו תיק עצמאי בביטוח לאומי, ולכן לא היה דרדור מבוטח לעניין תאונות עבודה
למאמר מאת עו"ד רו"ח רמי אריהלחצו כאן
פסקי דין
placeholder חברת נצבא תאלץ לשלם מס רכישה במיליונים בשל רכישת מלון הנסיכה בשנת 2015 - פס"ד נצבא החזקות
נצבא חויבה לשלם מס רכישה בגין עסקת רכישת המניות של חברת לקסן, בעלת מלון הנסיכה באילת. משסיים את פעילותו, לא היווה המלון "עסק חי", ובהיעדר נכסים עצמאיים, הנפרדים מהזכות במקרקעין, הייתה לקסן 'איגוד מקרקעין'. משכך, יש לראות את רכישת מניותיה כ'פעולה' ב'איגוד מקרקעין' החייבת במס רכישה
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
חקיקה
תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'...)(תיקונים לעניין חברה נשלטת זרה וחברת משלח יד זרה), התשפ"ג- 2023 placeholder
מוצעים מספר תיקונים בסעיפים 75ב ו-75ב1 לפקודה, המסדירים את אופן המיסוי של חברה נשלטת זרה וחברת משלח יד זרה. התיקונים אותם מוצע לקבוע מתבססים על המלצות משותפות של נציגי רשות המסים, מינהל הכנסות המדינה ונציגי ארגונים המייצגים נישומים במסגרת ועדה אשר דנה בהמלצות לתיקונים בתחום המיסוי הבינלאומי.
לתזכיר חוקלחצו כאן
שאלות
placeholder סירוב פקיד השומה להכרה בהפסדים שדווחו בדוחות שהתיישנו ללא תיעוד מצורף
רשות המיסים עשתה לה מנהג לבחון הפסדים רק במועד דרישת קיזוזם מול רווחים. התנהלות כזו פוגעת בנישום במיוחד כשאין מדובר בהפסדים משנה קודמת או זו שלפניה, או אם להחמיר, משנים פתוחות של הנישום או משנים שפקיד השומה יכול לפתוח את השומות בגינן, כבמקרה נשוא השאלה
לתשובה מאת עו"ד גיא רוטמןלחצו כאן
חובת הגשת דוחות ופתיחת תיק ברשויות המס על ידי נציג של חברה זרה placeholder
על תושב החוץ להודיע בתוך 30 ימים מתחילת הפעילות העסקית בישראל על זהות נציג מקומי, יחיד תושב ישראל או תאגיד הרשום בישראל (תקנה 6 לתקנות הרישום). סעיף 60(ב) לחוק מע"מ קובע כי דינו של נציג לעניין חוק מע"מ כדין החייב במס עצמו. אותו נציג יהיה מיופה כוחו של תושב החוץ לעניין הדיווחים לפקיד השומה, לקבל בשמו כספים בעבור תושב החוץ, ולשלם את המס שבו חייב תושב החוץ מתוך נכסי תושב החוץ בלבד
לתשובה מאת עו"ד (רו"ח) רן איפרגןלחצו כאן
מבזק - סדרת הרצאות במיסים
חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!