מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1554 - 08/05/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1554 08/05/2023
מאמרי מומחים
חוקיות הימנעות מתשלום מיסים placeholder
לפי דיני המס מותר לעובד שכיר לבקש מהמעסיק לדחות את תשלום השכר או הטבות שכר אחרות שהוא זכאי להן בגין עבודתו ובכך להימנע מתשלום מס הכנסה בגין השכר שנדחה. זכות זו מוקנית גם לעצמאים וחברות המדווחים למס על בסיס מזומן.
למאמר מאת רמי אריה, עו"ד רו"חלחצו כאן
פסקי דין
placeholder פושט רגל שהורשע בהעלמת מס יקבל הפטר על חלק מחובו למע"מ - פס"ד אל סוס
פושט רגל שניהל עסק מבלי שנרשם כעוסק והעלים מס במיליונים, יזכה להפטר בגין מס התשומות שיכול היה לנכות. משלא נעשה שימוש בחשבוניות פיקטיביות, החייב היה זכאי לנכות את מס התשומות, שהיה אמור להיוותר בידו. אין מניעה לקבוע במקרים המתאימים כי ההפטר יחול לגבי הסכום שהיה אמור להיות מנוכה כמס תשומות.
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
העברת נכס מיחיד לחברה על פי סעיפים 104א לפקודה וסעיף 70 לחוק מיסוי מקרקעין placeholder
העברה ללא תמורה כאמור עונה על תנאי תקנה 22 לתקנות מס רכישה כך שהוויתור כאמור יהיה פטור באופן מלא ממס רכישה. העברה בפטור ע"פ תקנה זו אינה מוגבלת בתקרה. לעניין מס שבח סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין קובע פטור בהעברה ללא תמורה בין קרובים.
לתשובה מאת עו"ד יוני כהןלחצו כאן
placeholder הכרה בהוצאות מימון בגין יתרות בין חברתיות כחלק מעלות הנכס בחישוב מס שבח
הוצאות מימון אלו אינן בגדר הוצאה המותרת בניכוי לפי סעיף 39א לחוק מיסוי מקרקעין. בהתאם לסעיף, נדרש כי ההוצאה תשולם על ידי המוכר עצמו – "תשלומי ריבית ריאלית, אם אינם מותרים בניכוי לפי הפקודה, ששילם המוכר".
לתשובה מאת עו"ד רו"ח שוקי ג'אנה, ואוהד ג'אנה, משפטןלחצו כאן
מבזק - היערכות להעלאת שיעור המע"מ
חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!