מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1553 - 04/05/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1553 04/05/2023
מאמרי מומחים
עדכונים במיסוי מקרקעין placeholder
עו"ד מאיה כרמי לוברטובסקי ערכה לנוחיותכם ריכוז של תקצירי פסיקה שניתנו לאחרונה בנושא במיסוי מקרקעין ומע"מ.
למאמר מאת עו"ד מאיה כרמי לוברטובסקילחצו כאן
חוזרים
placeholder הנדון: צו מס הכנסה (הארכת התחולה של סעיף 11(ב)(3א)(ד) לפקודה ושל ההגדרה "יישוב עירוני" שבסעיף 11(א) לפקודה) (הוראת שעה), התשפ"ג - 2023
רשות המסים פרסמה הנחיות למעסיקים וללשכות השירות כיצד לעדכן את תוכנות השכר בהתאם לצו החדש. תחולת הצו הינה מיום 16.2.2023 ולכן יש לחשב את ההטבה האמורה מתחילת השנה. כמו כן יש לתקן את דוחות 102 לגבי מעסיקים שבעקבות הצו ניכו ביתר מעובדיהם מתחילת השנה ועד היום ואשר יוחזר לעובדים במשכורת הקרובה יהיה גבוה מסכום המס שעליהם להעביר בחודש הקרוב, ולכן לא ניתן יהיה לקזזו במלואו כנגד חבות המס בחודש זה. מעסיקים...
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסקי דין
העליון: הבאבא ברוך ובנו ישלמו ללא דיחוי כ-50 מיליון ש"ח לרשות המסים - פס"ד אבוחצירה placeholder
בית המשפט העליון דחה בקשה לעיכוב תשלום חוב מס, שהגישו הבאבא ברוך ובנו, עד להכרעה בערעור. נקבע כי הסיכוי שהערעור יתקבל באופן מלא, דהיינו שחבות המס תבוטל כליל, איננו מן המשופרים. אף השיהוי הרב בהגשת הבקשה פועל לרעת המבקשים, שעשו דין לעצמם ונמנעו שלא כדין מלשלם את חיוב המס שהוטל עליהם.
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
placeholder עיריית ירושלים לא תוכל לגבות חוב ארנונה מבעל שליטה של חברה בפירוק - פס"ד תורג'מן
נדחה ניסיון של עיריית ירושלים לגבות חוב ארנונה מבעל מניות של חברה בפירוק. נקבע כי בעל השליטה הוכיח כי החברה מעולם לא החזיקה בפועל בנכס, אלא החזקה עברה לשוכרי המשנה. משהסתבר לחברה שמדובר בעסקה שאינה רווחית, נחתם כתב ויתור שאיפשר לשוכרי המשנה להתנהל ישירות מול הקניון.
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
הפרשי הצמדה וריבית בגין אי תשלום במועד של מקדמה על חשבון רווח הון placeholder
על רווח הון חלים כללים ספציפיים לעניין מועד הדיווח והתשלום מיד בסמוך למועד העסקה, ואי תשלום במועד מביא לחיוב בהפרשי הצמדה וריבית על הסכום מהמועד שנקבע שיש לשלמו, 30 ימים ממועד המכר. כך הדברים גם ביחס לניכוי מס המקור שיש להעבירו לרשות המס וכן ביחס לתשלום מקדמות שוטפות שנקבעו על ידי פקיד השומה על בסיס אחוז מסוים מהמחזור של הנישום. בעת שאלו אינן משולמות, תחול חבות בהפרשי הצמדה וריבית בגין התשלום גם...
לתשובה מאת עו"ד גיא רוטמןלחצו כאן
placeholder מס ערך מוסף על תמלוגים מאשכולות לאמנים מבצעים
ככל שמדובר בנגן שהוא עוסק לעניין מע"מ, הכנסותיו מהתמלוגים הן "עסקה" החייבת במס לעניין חוק מע"מ. בהתאם להסדר שנערך עם אגף המכס ומע"מ, על הנגן לדווח על הכנסותיו מארגון ניהול זכויות היוצרים כהכנסות בשיעור אפס, וארגון זה מקבל על עצמו את חובת הדיווח ותשלום המע"מ במקום הנגן. כמו כן זכאי הנגן לנכות את מס התשומות ששימש אותו לצורך עסקאותיו, כפוף להוראות סעיף 38 ו-41 לחוק מע"מ.
לתשובה מאת רו"ח (משפטן) אליאור בר חןלחצו כאן
מבזק - היערכות להעלאת שיעור המע"מ
חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!