מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1552 - 01/05/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1552 01/05/2023
מאמרי מומחים
לשון החוק או תכליתו - פטור על דירת מגורים שהתקבלה בפירוק placeholder
ביום 20.3.2023 פורסם פסק דין ברזלי, בעניין זכאותו למכירת דירות בחישוב ליניארי מוטב, שעה שהדירות הגיעו לידיו אגב פירוק איגוד.
למאמר מאת רו"ח (משפטנית) ענבל שנילחצו כאן
פסקי דין
placeholder הפרשי הון בלתי מוסברים בסך של כ-2.5 מיליון ש"ח בהצהרת הון של סוחר סמים - פס"ד כוכבי
בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת פקיד השומה אשר קבע כי בהצהרת הון של סוחר סמים בעל עסק לשטיפת מכוניות, התגלו הפרשי הון בלתי מוסברים בסך של כ-2.5 מיליון ש"ח. המערער טען שקיבל הלוואות מבני משפחה, אך כשנישום מבקש להסביר הפרשי הון באמצעות מתנות או הלוואות מבני משפחה, מונח על כתפיו נטל ראייתי כבד ביותר.
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
בית הדין לעבודה דחה תביעה להכיר במחלת הקורונה כ"פגיעה בעבודה" placeholder
בית הדין דחה תביעת עובדת במוקד שירות לקוחות להכיר במחלת הקורונה שחלתה בה כ"פגיעה בעבודה". נקבע כי העובדת לא הציגה ראיות או עדים לכך שנחשפה לחולה מאומת ומדובר אך בהשערות כי "ייתכן" שנדבקה בעבודה. בתקופה הרלוונטית הקורונה הייתה מחלה נפוצה מאוד, ואין די בראיות שהוצגו.
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
חקיקה
placeholder תזכיר טיוטת תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), (תיקון), התשפ"ג-2023
בתקנה 11 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה- 1974)(להלן – התקנות העיקריות), מצויה הוראה לפיה רוכש דירה שהוא בן משפחה של חייל שנספה במערכה או נפגע פעולות איבה (או בן משפחתו של נפגע כאמור), זכאי לשלם מס רכישה מופחת, בתנאי שהדירה מיועדת למגורי הרוכש עצמו, לצורך שיכונו. ההגדרות של "בן משפחה של חייל שנספה במערכה" ושל "נפגע", מצויות בתקנה 1 לתקנות. בין השאר, ההגדרות כוללות: ילדו של...
לטיוטת הצעת החוקלחצו כאן
שאלות
חובת להגיש מסמכי הנהלת חשבונות של לקוח לרשות המסים placeholder
סעיף 135 נותן סמכות רחבה לפקיד השומה לדרוש ולתפוס מסמכים, כולל ממייצגים שלא חלה עליהם חובת חיסיון. למנהל חשבונות אין חיסיון מול הלקוח ולכן אין לו אפשרות שלא למלא דרישות כאמור שקיבל מרשות המיסים.
לתשובה מאת עו"ד משה גבעלחצו כאן

כל מס 17.4

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360