מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1534 - 23/02/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1534 23/02/2023
מאמרי מומחים
רכישה עצמית של חברה את מניותיה - סוף פסוק. הלכת בית חוסן וסיידה placeholder
ביום 13.2.2023 ניתן פסק דין בבית המשפט העליון בשני ערעורים שהגיעו להכרעתו, בעניין בית חוסן ובעניין מאיר סיידה. בשני הערעורים הכריע בית המשפט העליון כי ככלל, רכישה עצמית של חברה את מניותיה, שנעשתה באופן לא שוויוני (ובדרך כלל באופן כזה, שמי מבין בעלי המניות בה, יחדל להיות כזה), תיחשב אירוע מס בידי בעלי המניות הנותרים, כך שיחויבו במס כדיווידנד. על פי הכרעת העליון סכומו של הדיווידנד הוא מכפלת שיעור...
למאמר מאת רו"ח (משפטן) ישי חיבהלחצו כאן
חוזרים
placeholder "דע זכויותיך וחובותיך לשנת המס 2022" - המדריך למילוי טופס דין וחשבון של יחיד על ההכנסה של שנת 2022
רשות המסים פרמה את החוברת "דע זכויותיך וחובותיך לשנת המס 2022" - המדריך למילוי טופס דין וחשבון של יחיד על ההכנסה של שנת 2022 פרסום דברי ההסבר המפורטים בחוברת "דע את זכויותיך" נועדו להיות לעזר בידי הנישומים בעת מילוי הדוח השנתי. ההסברים בחוברת מעודכנים ומתאימים לחוקים התקפים בשנת המס 2022 , והם כוללים את התיקונים לפקודת מס הכנסה עד תיקון מספר 262 של הפקודה 5.7.2022 וחוק מענק סיוע לעסקים בשל ההשפעה...
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
מבנה קובץ מייצגים ( OPCN ואינטרנט מייצג) לטעינת דוחות 1214 מקוון 2022 placeholder
רשות המסים פרסמה מידע לבתי תוכנה וליצרני מערכות מידע בנושא מבנה לקובץ מייצגים לטעינת דוחות 1214 .
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
placeholder בעקבות בדיקה מחודשת: תוקנו סכומי הטבות המס ליישובים
בעקבות בדיקה מחודשת: תוקנו סכומי הטבות המס ליישובים בשנת המס 2023. הנהלת רשות המסים הודיעה כי בעקבות בדיקה מחודשת נמצא כי יש לתקן את חישוב סכומי הזכאות להטבות מס ליישובים. הרשות תפרסם בהקדם הנחיות מעודכנות למעסיקים.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
הדוח השנתי לשנת המס 2202 placeholder
כדי לייעל את תהליך קליטת הדוחות במשרדים, להלן מספר דגשים לגבי דוחות המוגשים פיזית במשרד השומה או בעמדת המש"מ.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
placeholder לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2023 ואילך
רשות המסים עדכנה את "לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2023 ואילך" יש לשים לב שבהמשך לפרסום של רשות המסים בדבר תיקון סכומי הטבות המס ליישובים , הרי שלוח העזר המעודכן הרצ"ב כולל את רשימת הישובים המתוקנת בהם עודכנו מחדש תקרות ההכנסה ושיעור ההטבה של חלק מהישובים החל מינואר 2023.
ללוח הניכויים המעודכןלחצו כאן
פסקי דין
העליון: הסדר לתשלום חוב מע"מ אינו "תוכנית כבקשתך" placeholder
נדחה ערעורה של עוסקת על פרטי הסדר לתשלום חוב מע"מ שהציע המנהל, בטענה כי הוא נגוע בחוסר תום לב. נקבע כי המנהל "בא לקראתה" במספר הזדמנויות בניסיון להגיע לעמק השווה, לטובתה ולטובת הקופה הציבורית. עליה להשלים עם העובדה שהסדר לתשלום חוב מע"מ אינו "תוכנית כבקשתה".
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
placeholder הצהרת הון לנהנה בנאמנות הדירה שאינו נאמן ואינו בעל נכסי הנדל"ן
יש לשים לב כי בהנחיות רשות המיסים נדרש מי שמשמש נאמן לציין במסגרת הצהרת ההון את הנכסים המוחזקים על ידו. הצהרת ההון משמשת לבחינת כל הנכסים בבעלות החייב או כאלו שעומדים לרשותו (נאמנות), כדי לבחון את המקורות הכספיים למימון נכסים אלו ודיווחם לרשויות המס. מכאן גם ניתן ללמוד כי מי שהוא נהנה ואין לו חזקה בנכסים כי אם רק זכות לקבלם בעתיד או לקבל את הפירות הנצברים עליהם על פי כתב הנאמנות, אינו מחויב...
לתשובה מאת עו"ד קובי כהןלחצו כאן
מיסוי העברת דירות בירושה לילדים לפי צוואה ומס רכישה בהעברת חלק מהדירות במתנה placeholder
בגין העברת הדירות או חלקים מהן בירושה, לא חל מס שבח או מס רכישה. בגין העברת הדירות או חלקים מהן במתנה לילדים חל 1/3 ממס הרכישה הרגיל. נוסף על כך, העברה במתנה מחייבת המתנה של תקופת צינון עד שניתן יהיה למכור את הדירה בפטור לפי 49ב(2) לחוק.
לתשובה מאת עו"ד טלי יהושעלחצו כאן

כל מס 23.2

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360