מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1535 - 27/02/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1535 27/02/2023
מאמרי מומחים
חוק מענק האומיקרון - סימני שאלה במקום סימני קריאה placeholder
לטענת רשות המסים יש להבחין בין שני עוסקים: הראשון - שנפגע בתקופת הקורונה ומעולם לא חזר למחזוריו ערב הקורונה. עוסק מהסוג הזה, שמחזוריו לאחר הקורונה, קרי יולי 2021 ואילך, נשארו נמוכים, לא יהיה זכאי לכאורה (לפי עמדת רשות המסים) למענק מכוח חוק האומיקרון, בטענה כי לא זן האומיקרון הוא שפגע בו, אלא הפגיעה נגרמה רחמנא ליצלן מווירוס הקורונה, ונקודת המוצא היא שבגינו כבר קיבל מענקים. השני - עוסק שלאחר סיום...
למאמר מאת רו"ח אפי לבקוביץלחצו כאן
פסקי דין
placeholder בוטלה החלטת מנהל מיסוי מקרקעין: עמותה בפירוק תיהנה מפטור ממס שבח - פס"ד מוסדות חזון ישעיה
ועדת הערר קיבלה טענת עמותה בפירוק אשר מכרה מקרקעין - כי היא זכאית לפטור ממס שבח בהיותה מוסד ציבורי. נקבע כי תאגיד בפירוק שומר על זהותו עובר לפירוק ואינו משנה את סיווגו לעניין חבות במס במסגרת הליך הפירוק. בניגוד לעמדת מנהל מיסוי מקרקעין, פעילותה הציבורית המשיכה להתקיים באמצעות הנאמן ועמותות אחרות.
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
האב ניכה פחת מהכנסתו במס הכנסה, יורשיו לא יוכלו ליהנות מהטבה במכירת הנכס - פס"ד שורץ placeholder
נדחתה טענת יורשים שמכרו נכס מסחרי שהוחזק בידי אביהם במשך כ-50 שנה. היורשים טענו כי הוא לא ביקש מעולם ניכוי פחת. נקבע כי ברירת המחדל בבחינת החבות במס שבח היא קביעה כי הנישום ניכה את מלוא הסכומים הניתנים לניכוי כפחת מהכנסתו החייבת בגין נכס המקרקעין בפני פקיד השומה.
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
חקיקה
placeholder תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג – 2023, פרק ___: מיסוי (חלק א')
פורסמה טיוטת הצעת החוק - פרק המיסוי חלק א' במסגרת תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024 . במסגרת התזכיר מוצע לתקן את סעיף 9א לפקודת מס הכנסה כך ששיעור הפטור ממס החל על קצבה מזכה, על היוון קצבה ועל יתרת ההון הפטורה כאמור באותו סעיף, אשר עומד בשנת 2020 עד 2024 על 52% יחול, בכל מקום, גם בשנת 2025 ואילך. בנוסף מוצע לתקן את חוק מס ערך מוסף כך שלא יחול מע"מ בשיעור אפס על שירותים הניתנים...
לחקיקהלחצו כאן
שאלות
פריסת פיצויים לנישום שניתק תושבות placeholder
בהיעדר יכולת לסווג את הפיצויים למקור הכנסה מוגדר, לטעמי לא יחולו הוראות סעיף 4א לפקודה ועל כן ניתן לטעון שאין כלל מקור הקובע כי ההכנסה הופקה בישראל. מהאמור יוצא כי במצבים של קבלת פיצויי פרישה בסמוך להגירה מישראל, סביר כי רשויות המס ינסו לקשר בין מקום הפקת הכנסת העבודה בשנות עבודתו של הנישום (ישראל) למקום הפקת פיצויי הפיטורין המשולמים בגין אותן שנות עבודה.
לתשובה מאת רו"ח אייל כרמילחצו כאן
מבזק - היערכות להעלאת שיעור המע"מ
חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!