מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1527 - 30/01/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1527 30/01/2023
מאמרי מומחים
תם ונשלם - בית המשפט העליון קבע בעניין פודולסקי כי נטל ההוכחה בעררי קורונה מוטל על כתפי רשות המיסים placeholder
ביום 22 לינואר 2023, במסגרת עניין פודולסקי, ניתן פסק דינו התקדימי של בית המשפט העליון, אשר בחן לראשונה סוגיות פרקטיות בקשר למענקי הקורונה הניתנים לעוסקים לפי חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), והבהיר בין היתר כי נטל ההוכחה לעניין אי קיומו של קשר בין ירידת מחזורי העסק לנגיף הקורונה מוטל על רשות המיסים.
למאמר מאת עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי; רו"ח אפי לבקוביץלחצו כאן
חוזרים
placeholder בעקבות בדיקה מחודשת: תוקנו סכומי הטבות המס ליישובים
בעקבות בדיקה מחודשת: תוקנו סכומי הטבות המס ליישובים בשנת המס 2023. הנהלת רשות המסים הודיעה כי בעקבות בדיקה מחודשת נמצא כי יש לתקן את חישוב סכומי הזכאות להטבות מס ליישובים. הרשות תפרסם בהקדם הנחיות מעודכנות למעסיקים.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי סעיף 67(א2)(1) לחוק מע''מ placeholder
בהתאם לסעיף 67(א2)(1) לחוק מס ערך מוסף, החל מ-1.1.2023 סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2023 יהיה 1,615,000 ש"ח במקום 1,535,000 ש"ח.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסקי דין
placeholder 10 חודשי מאסר הוטלו על בעל חנות ירקות שהעלים הכנסות בסך של כ-3 מיליון ש"ח - פס"ד חדד ואח'
10 חודשי מאסר בפועל וקנס כספי בסך 10,000 ש"ח הוטלו על בעל חנות ירקות שיחד עם אביו העלים הכנסות בסך של כשלושה מיליון ש"ח. נקבע כי העבירות בוצעו בתחכום רב על ידי ביצוע פעולה בקופה הרושמת שביטלה את רישומם כהכנסות של חלק מהסכומים שהתקבלו במזומן מלקוחות. בעבירות כלכליות יש לתת מעמד בכורה לשיקולי הרתעה.
לתקציר פסקר הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
זכאות אלמנה להקלת "נכה" במס רכישה לאחר פטירת הנכה placeholder
ההקלה במס רכישה מותנית במגורים בפועל בדירה הנרכשת (ואין די ברצון להתגורר או בכוונות להתגורר בדירה הנרכשת, מבלי שמומשו). משום כך, ככל שהבעל (שהוא הנכה שבגינו ניתנת ההקלה במס רכישה) נפטר טרם המגורים בפועל, הרי לכאורה ההקלה במס רכישה לפי תקנה 11 לתקנות מס רכישה לא תינתן לאלמנה.
לתשובה מאת עו"ד רו"ח שניר שערלחצו כאן
placeholder העברת פעילות מבן הזוג העצמאי לחברה שפתח עם אשתו בחלקים שווים – והימנעות מדרישה למיסוי מכירת מוניטין
אין מניעה כי העברת המוניטין תבוצע כשלעצמה, ובלבד שעומדים בתנאי סעיף 104 לפקודה. לדעתנו, במקרה כזה תעלה במלוא עוצמתה סוגיית מהות המוניטין והשאלה אם הוא נכס שבבעלות בני הזוג או שמדובר במוניטין אישי של הבעל שאינו כזה ששיתוף בנכסים חל עליו (להבדיל מהליך לאיזון משאבים במקרה של פרידה חלילה וחס).
לתשובה מאת עו"ד גיא רוטמןלחצו כאן

כל מס 30.1

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360