מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1524 - 19/01/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1524 19/01/2023
מאמרי מומחים
נקודות בעניין גירושין ומיסים placeholder
הליך הגירושין, מלבד היותו הליך ריגשי מורכב, טומן בחובו גם הליך כלכלי מורכב, שתחילתו הוצאות משפטיות רבות לניהול ההליך. מאחר שחלק משמעותי בהליך הוא בדבר חלוקת הרכוש – לדעתנו הוצאות משפטיות אלו ייזקפו לעלות הנכס, אך חשוב לבקש מנותן השירות להפריד את חיוביו על הוצאות במישור הפרטי (משמורות, מזונות ילדים, הסדרי ראייה, נכסים לשימוש פרטי וכיו"ב) לבין השירות בדבר חלוקת הנכסים.
למאמר מאת רו"ח (משפטן) בועז כהןלחצו כאן
חוזרים
placeholder רשות המסים תעניק הקלות לעסקים החייבים בהחזרת מענקי קורונה: ארכה להגשת השגות על החוב ופריסה ל-12 תשלומים
רשות המסים תאפשר לעוסקים ונישומים שקיבלו מענקי קורונה ביתר, הנדרשים להחזיר את המענקים וטרם הסדירו את התשלום, להגיש השגות מנומקות על החיוב עד ל-28 בפברואר 2023. זאת, בעקבות פניות של עוסקים ונישומים שטוענים כי החיוב שבוצע על ידם כחלק מהמהלך הוולונטרי נעשה בטעות, והם רוצים להשיג עליו, אך המועד להגשת השגה עבר. בנוסף, רשות המסים תאפשר לאוכלוסייה זו להסדיר את החוב בפריסה ל-12 תשלומים ללא ריבית. במקרים...
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסקי דין
הוצאות גבוהות במיוחד הושתו על רשות המסים בשל איחור במתן החלטות - פס"ד פליסידד וארג'נטרו placeholder
בית המשפט המחוזי דחה טענה כי יש לקבל השגה שהגישו שתי חברות בעניין מענקי הקורונה - אך בשל האיחור במתן ההחלטה. נקבע שאין לקשור בין ההשגה לגופה לבין האיחור בקבלת ההחלטה. יש לבחון את ההשגה לגופה ולשלם את המענק רק למי שזכאי מכוח החוק, ואת האיחור יש לבחון לגופו, וככל שיש איחור משמעותי, ניתן לפסוק בגינו הוצאות.
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
חקיקה
placeholder הודעת מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשפ"ג-2023
פורסם ברשומות שיעור הריבית על פי תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית) . על פי הפרסום ברשומות שיעור הריבית בשנת 2023 נקבע ל 3.87%.לפרסום ברשומות לחץ כאן
להודעת מס הכנסהלחצו כאן
צו מס הכנסה (סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דוח) (תיקון), התשפ"ג-2023 placeholder
פורסם ברשומות עדכון הסכום המחייב קטין בהגשת דו"ח בשנת 2022. לפיכך קטין יגיש דו"ח עם סכום הכנסתו עולה על 84,240 ₪.בשנת המס 2022לפרסום ברשומות לחץ כאן
לצו מס הכנסהלחצו כאן
שאלות
placeholder בבקשה להחזר מס מרשות המסים יש לכלול את שני בני הזוג
סעיף 65א(א) לפקודת מס הכנסה קובע כי התיק המנוהל בידי פקיד השומה בנוגע להכנסות בני זוג, יישא את שמות שני בני הזוג. במקרים מיוחדים ניתן לנסות לפנות פרטנית לפקיד השומה בבקשה לניהול שני תיקים נפרדים
לתשובה מאת רו"ח עו"ד אריאל דרייפוסלחצו כאן
הפסד עסקי שלא קוזז משבח ממכירת מקרקעין במשרד מיסוי מקרקעין - האם ניתן לקזז במסגרת שומה עצמית במס הכנסה placeholder
בסעיף 28(ב) לפקודה נקבע כי הפסד שלא היה ניתן לקזזו, כולו או מקצתו, בשנה שבה אירע, יקוזז בשנים שלאחר מכן, בזו אחר זו. הקיזוז בשנים הבאות יהא אך ורק כנגד סך כל הכנסתו החייבת של הנישום מעסק או ממשלח יד - לרבות רווח הון בעסק או משלח יד, כאשר על פי סעיף 28(י) הכנסה חייבת בכללה שבח מקרקעין. לאור האמור לעיל, הפסד עסקי מועבר (משנים קודמות) מותר בקיזוז כנגד שבח ממכירת נכס מקרקעין ששימש בעסק.
לתשובה מאת עו"ד יוני כהןלחצו כאן

כל עתיד 15.1

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!