מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1523 - 16/01/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1523 16/01/2023
מאמרי מומחים
הזדמנות אחרונה להגיש השגות על מענקי/ החזרי קורונה עד יום 28.2.2023 placeholder
ביום 12.1.2023 פורסמה הודעת רשות המיסים, לפיה היא תאפשר לעוסקים ולנישומים שקיבלו מענקי קורונה ביתר, ונדרשים להחזיר את המענקים וטרם הסדירו את התשלום, להגיש השגות מנומקות על החיוב עד ליום 28 בפברואר 2023.
למאמר מאת עו"ד רו"ח רמי אריהלחצו כאן
חוזרים
placeholder תשלום מקדמות לתלמידים ולמבוטחים אחרים שאינם עובדים וללא הכנסות לתקופה אוקטובר 2022-ספטמבר 2023
המוסד לביטוח לאומי פרסם את פירוט השינויים החלקים בחישוב המקדמות ובשיעורי דמי הביטוח החל מינואר 2023 לתלמידים ולמבוטחים אחרים שאינם עובדים וללא הכנסות.
לחוזר ביטוח לאומילחצו כאן
איגרת למשלם הפנסיה לשנת 2023 placeholder
המוסד לביטוח לאומי פרסם הוראות ודברי הסבר בגין חובת דיווח, תשלום וניכוי דמי ביטוח ממקבל פנסיה מוקדמת/אובדן כושר עבודה החל מיום 1.1.2023.
לחוזר ביטוח לאומילחצו כאן
placeholder תשלום מקדמות לעצמאים לשנת 2023
המוסד לביטוח לאומי פירסם את פירוט השינויים החלקים בחישוב המקדמות ובשיעורי דמי הביטוח לעצמאים החל מ 1.1.2023
לחוזר ביטוח לאומילחצו כאן
עדכון מדרגות מס רכישה לשנת 2023 בהתאם לשינוי במדד בשנת 2022 placeholder
עם כניסת שנת המס 2023 פרסמה רשות המיסים – מיסוי מקרקעין את עדכון גובה מדרגות מס הרכישה הסכומים והתקרות על פי תקנות מיסוי מקרקעין מס רכישה
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסקי דין
placeholder סוחר רכב שילם בשיק ללא שם מוטב וישלם קנס מכוח החוק לצמצום השימוש במזומן - פס"ד אבו רומי
נדחתה טענת סוחר שאין לחייבו בעיצום כספי בגין שיק על סך 155,000 ש"ח, שמסר בלא ציון שם מוטב, בהיותו שיק לביטחון. נקבע כי החוק נועד לצמצם את תופעת הכלכלה "השחורה" בישראל, תוך מאבק בפשיעה ובהלבנת ההון - בין היתר על ידי מלחמה בשימוש במזומנים. גם שיק לביטחון בלבד הוא אמצעי פוטנציאלי להלבנת הון.
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
מעבר זוג עצמאים לפעילות כחברה והתרת הוצאות בניית בית פרטי שחלקו ישמש כמשרדם placeholder
לעניין מס הכנסה ככל ששטח המרתף ייוחד וייועד לצורכי העסק, נראה כי ניתן יהיה להתיר את הוצאות הבית הקשורות לחדר זה על פי מפתח יחוס וחלוקה כלכלי הוצאות הבנייה לעניין מס הכנסה, לאור הבעייתיות הגדולה הכרוכה בכך, לא מוצע לרשום את עלויות הבנייה כרכוש קבוע בחברה. לא זו בלבד, אלא שישנו סיכון עתידי רב שיכול לגרום נזק מיסויי בעת מכירת הבית כפי שיתואר להלן
לתשובה מאת עו"ד ורו"ח שלמה טבחלחצו כאן

כל מס 16.1

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360