מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1505 - 17/11/2022
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1505 17/11/2022
מאמרי מומחים
עצות ו"טיפים" לתכנון המס לקראת סיומה של שנת המס 2022 ופתיחתה של שנת המס 2023 placeholder
רו"ח אליק גנדלמן ערך מאמר מסכם לתום שנת המס 2022 הכולל סקירת שינויים ועדכונים במיסים שהיו בשנת המס, המלצות ועצות להערכות נכונה לסיומה של שנת המס בהיבטים של הקדמת ודחיית הוצאות – חובת דיווח ופטור מדיווח לסוגי נישומים שונים – שמירת מערכת חשבונות – שינויים בחישוב המס עקב הבדלים בהתארגנות ובדיווח – השלמת רישומים ותיאומים – הלוואות על פי סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודה – הכנסות מחו"ל, אופציות לעובדים...
למאמר אמת רו"ח אליק גנדלמןלחצו כאן
פסקי דין
placeholder שני מוכרים שמכרו יחד דירת יוקרה זכאים כל אחד למלוא הפטור ממס שבח - פס"ד גבע
בית המשפט המחוזי קיבל ערר שהגישו שני מוכרי דירת יוקרה בשווי 10,000,000 ש"ח, וקבע כי במכירה של דירת יוקרה על ידי כמה מוכרים, זכאי כל אחד מהם לפטור בגובה מלוא סכום תקרת הפטור. נפסק כי "סכום התקרה" בסעיף 49א(א1) לחוק מיסוי מקרקעין מתייחס למוכר, והוא יינתן במלואו לכל מוכר ומוכר לפי חלקו היחסי בתמורה.
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
תשלום שמתבצע במטבעות קריפטו שהומרו למזומן בהתייחס לחוק צמצום השימוש במזומן placeholder
ביטקוין אינו עונה על הגדרת "מזומן" בחוק לצמצום השימוש במזומן . מכירת ביטקוין במזומן מוגבלת לתקרות שבחוק (6,000 לעוסק ו-15,000 לפרטי) ואניח שאינך מתכוון לחרוג מהתקרות שבחוק בחשבונית המס שיש להוציא כדין. יש להביא בחשבון, שמבחינת המערכת הבנקאית קשה להכניס לבנק כספים שמקורם בקריפטו, ומבחינת המערכת הבנקאית קשה גם להכניס לבנק כסף מזומן.
לתשובה מאת עו"ד אורי גולדמןלחצו כאן
placeholder דמי ביטוח על פנסיה ממעביד שמקבל מבוטח שיש לו קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי
לשם קבלת פטור מדמי ביטוח לאומי צריך אותו אדם לקבל קצבת נכות כללית בדרגת אי כושר מלאה - 75% ומעלה, לשנה לפחות או לצמיתות, או לחלופין לקבל קצבת נכות מעבודה בשיעור של 100% נכות לצמיתות. על פי הנתונים בשאלתך אין לו נכות בשיעור 100% אלא בשיעור 74%, לכן הוא חייב בדמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות על הפנסיה המוקדמת.
לתשובה מאת רו"ח אחמד חסונהלחצו כאן

כל עתיד 23.10

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!