אישור
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה

רשימת מומחים

פנייה חדשה למרכז מומחים
רו"ח אבי קדוש
מידע אישי
ממשרד אבי קדוש ושות' רו"ח - מומחה למסים, דיני עבודה, שכר עובדי המדינה, כוחות הביטחון וכלל המגזר הציבורי, פנסיה וקופות גמל, משמש גם כבודק שכר מוסמך; להרחבה בנושא ולמאמרים נוספים היכנסו לאתר האינטרנט של רו"ח אבי קדוש www.avikcpa.co.il "רואה חשבון, יועץ מס וחשב שכר בכיר. מומחה למיסים, דיני עבודה, ביטוח פנסיוני ושכר המגזר הציבורי והפרטי בישראל."
פרסומים אחרונים
קיבוע זכויות פורשי צה"ל
04/05/2017
מיסוי גרושה של גמלאי על פי החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד-2014
19/01/2015
היבטי המיסוי בהעברת עובדים ממעסיק למעסיק כאשר יש להשלים סכומים לקופה לפיצויים
17/11/2014
מיסוי יורשים בקופת גמל
23/10/2014
השפעות הדדיות בין הפטורים לפי סעיפים 49ב(2) ו-(5) לאור תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין
06/01/2014
תגמולי מילואים – חובות המעביד והמוסד לביטוח לאומי לאור תיקונים 107 ו-127 לחוק הביטוח הלאומי
22/12/2013
מיסוי הפרשות מעביד בעבור בעל שליטה - לקצבה ולביטוח אובדן כושר עבודה
28/10/2013
פריסת פיצויים קדימה לעובד שביצע רצף קצבה ורוצה לעבור לרצף מעסיקים
17/03/2013
פטור על קצבה מזכה לעצמאי המקבל קצבה מחברת ביטוח
02/05/2012
ניצול פטור ממס על מענק פרישה על חשבון הפטור מהפנסיה
03/04/2012
חבות המס בהפקדה לקרן השתלמות בעבור בעל שליטה, ובמשיכה ממנה
12/02/2012
מיסוי הפקדות חברת מעטים לקופת גמל ולקופה לפיצויים בעבור בעל שליטה
23/11/2011
זכאות לניכוי מס משכר בגין סכום שמעביד לא העביר לקופה לקצבה
25/05/2011
משיכה מקרן השתלמות לאחר שלוש שנים
04/01/2009
הפקדות בקופה לקצבה ומשיכת כסף ממנה לאוכלוסייה מבוגרת
25/12/2008
חברות ארנק
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית