אישור
חיפוש מתקדם:
כל מאגרי המידע
כל הנושאים
כל התאריכים
אזכורים ועוד
החוקים הנצפים ביותר
פינת המומחה
שלילת פטור ממס שבח במתנה בין אחים ניר הורנשטיין, עו"ד (חשבונאות) לאחרונה (מאי 2015) התפרסמה החלטת מיסוי של המחלקה המקצועית (מס' 3589/15) שבמסגרתה נבחן היקף החריג לפטור. באותו מקרה העבירה אם לבתה ללא תמורה עוד בשנת 1...

מיסוי מתנות לחגים אריאל דרייפוס עו"ד, רו"ח לאור פניות רבות שהגיעו למערכת, אנו מביאים לפניכם את הוראות רשות המסים ועמדותיה בכל הנוגע למתנות שמקבלים עובדים, ספקים ונותני שירותים ממעבידיהם או מלקו...

אופן חישוב הבסיס לתשלום דמי ביטוח של עובד עצמאי בשנות המס 2009 עד 2015 רו"ח אורנה צח (גלרט) כדי לדעת מהו הבסיס לתשלום דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות בשנת המס הנבדקת, יש להשתמש בנוסחאות המבוססות על ההכנסה בשומת המס של המבוטח, בניכוי ההפק...

בעל הוכר כעובד שכיר בפעוטון של אשתו הזכאי לדמי אבטלה בניגוד לעמדת הביטוח הלאומי חיבה ישי רו"ח ומשפטן,רו"ח אורנה צח (גלרט) ,חיים חיטמן ביום 20/01/2015 קיבל בית הדין האזורי לעבודה (ב"ל 35167-10-13) את תביעתו של גדעון לבב לתשלום דמי אבטלה. בית הדין הכיר במבוטח כעובד שכיר בניגוד לעמ...

חדשות לכל החדשות
חקיקה
תקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (הארכת תחולת סעיף 5(ב) לחוק), התשע"ה-201505/07/2015

הוארכו התקנות המקנות הטבות מס לתושבי יישובי קו העימות הדורמי וליישובים נוספים עד לסוף שנת 2016.

חוזרים
מע"מ – לא חל שינוי בסכום הדוחות להחזר מס תשומות בבנקים01/07/2015

הנהלת רשות המסים בישראל מודיעה כי לא חל שינוי בסכום הדוחות להחזר מס תשומות בהתאם לתקנה 23(ג) לתקנות מע"מ. לפיכך, הסכום של דוחות להחזר מס תשומות שניתן להגיש בבנקים נותר ללא שינוי ועומד על 18,805 ש"ח.

חוזרים
הודעה לציבור העוסקים: ביטול "חשבוניות מס התחשבנות" שנגנבו28/06/2015

בעקבות הודעה שנמסרה מהרשות הפלסטינית להנהלת רשות המסים על ביטולן של 500 חשבוניות מס התחשבנות שמספרן החל מ-2273001 עד 2273500, אשר נגנבו ממשרדי מע"מ ברשות הפלסטינית, הרינו להודיע כדלקמן:
רשות המסים לא תכיר בחשבוניות המס האמורות לצורך ניכוי מס תשומות בהתאם לסעיף 38(ג)(1) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 ולא כהוצאה לצורכי מס הכנסה לפי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961.

חקיקה
תזכיר חוק - הוראות ליישום ה-FATCA, חילופי מידע אוטומטיים שייחתמו במתכונת של הסטנדרט שטָבע ארגון ה-OECD28/06/2015

פורסם תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה הכולל את הוראות פרק רביעי שהוצע להוסיף לחֵלק י' לפקודה במסגרת הצעת חוק מס' 200 לתיקון פקודת מס הכנסה. התזכיר כולל בנוסף להצעות שהועלות במסגרת הצעת החוק גם הוראות נוספות ובכללן הוראות ליישום ה-FATCA וחילופי המידע האוטומטיים (CRS) שייחתמו במתכונת של הסטנדרט שטָבע ארגון ה-OECD.

חוזרים
עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין לרוכשי דירת מגורים נוספת25/06/2015

רשות המסים בישראל פרסמה ה"ב המפרטית את תיקון 81 לחוק מיסוי מקרקעין המשנה את מדרגות מס הרכישה החלות ברכישת דירת מגורים שאינה דירה יחידה.

עדיין לא רשום ל"כל מס"? באמצעות הרשמה לאתר "כל מס" יפתחו בפניך מספר אפשרויות לרשומים בלבד, בניהן:
  • הפניית שאלות למומחי המס.
  • קבלת התראות סוכן חכם לחיפושים שמורים.
  • אפשרויות חיפוש במאגרים, ניהול אזור אישי הכולל הסטורית פניות, מועדפים והערות.
  • שימוש באפליקציה הסלולארית וקבלת התראות.
  • קבלת עדכונים חמים ישירות לתיבת הדואר האישית שלך.
מנוי התנסות
אזור אישי אזור המידע האישי מאפשר לך לנהל ולרכז את הכלים והמידע שתבחר:
  • הפניית שאלות למומחי המס.
  • קבלת התראות.
  • ניהול הסטוריית הפניות ושמירת תשובות.
  • שמירת שאילתות והגדרת סוכן חכם.
  • ניהול מועדפים והערות.
כניסה לאזור האישי
קורסים
השתלמות דיני עבודה מלון קרלטון ת"א | 16/07/2015 לפרטים
והרשמה

מענקי פרישה, מיסוי פנסיה וגמל ומה שבינהם מלון קרלטון ת"א | 29/07/2015 לפרטים
והרשמה

סדנת טבלאות ציר- ניתוח נתונים חכם הקריה האקדמית אונו, החרושת 32, אור יהודה | 30/07/2015 לפרטים
והרשמה

מומחי חשבים בוידאו עוד כתבות מצולמות
טופס 5329
13/08/2014

הטבות מס למשקיעים בשותפויות נפט וגז
13/08/2014

פטור ממסוי מקרקעין -החל משנת 2014
12/11/2013

מדד מחירים 99.60 נק' ריבית הפריים 1.60 % שכר ממוצע 9260.00 ש''ח שכר מינימום 4650.00 ש''ח יום הבראה - פרטי 378.00 ש''ח יום הבראה - ציבורי 425.00 ש''ח יום הבראה - הסתדרות 425.00 ש''ח תקרת החזר נסיעות 26.40 ש''ח