אישור
חיפוש מתקדם:
כל מאגרי המידע
כל הנושאים
כל התאריכים
אזכורים ועוד
החוקים הנצפים ביותר
פינת המומחה
תיקון לחוק האנג'לים - קביעת מסלול חדש וחלופי למסלול השקעה בחברת מטרה והארכת הוראת השעה עד ליום 31.12.2019 רו"ח יוסי ירון ביום 20.1.2016 פורסם תיקון לחוק האנג'לים המקורי; תיקון 5 לחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 עיקרי התיקון הם קביעת מסלול חדש וחלופי (התרת השקעה במ...

טופס 126 מקוון שמועבר למוסד לביטוח לאומי החל בחודש יולי 2016 רו"ח אורנה צח-גלרט מעסיק או מי שמשלם פנסיה מוקדמת יגיש למוסד לביטוח לאומי דין וחשבון באופן מקוון על שכר עבודה או על פנסיה מוקדמת, ששילם למי שבעדו הוא חייב או היה חייב בת...

חובת הדיווח לרשויות מס הכנסה על שימוש בחוות דעת של רואה חשבון על פי תיקון 215 לפקודה רו"ח אליק גנדלמן במסגרת תיקון 215 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 נדרשים נישומים לדווח למס הכנסה על שימוש בחוות דעת לצורך קבלת יתרון מס ועל נקיטת עמדה הנו...

סוגיות בתחום הביטוח הלאומי לשנת 2015 רו"ח אורנה צח-גלרט רו"ח אורנה צח-גלרט סוקרת במאמר מסכם לסוף שנת 2015 את הנתונים, העדכונים והשינויים בהיבט הביטוח הלאומי שחלו בשנת 2015 והשלכותיהם על שנת 2016

חדשות לכל החדשות
חוזרים
תשלום אגרה שנתית לחברה בשנת המס 201614/02/2016

יש לשלם אגרת חברות לשנת 2016 עד ליום 29.2.2016 וליהנות מתעריף מופחת. אגרה שנתית שתשולם מחודש ינואר עד סוף חודש פברואר בכול שנה קלנדרית : 1,120 ש"ח אגרה שנתית לתשלום מחודש מרץ עד סוף חודש דצמבר בכול שנה קלנדרית: 1,488 ₪.

חקיקה
ביטול היטל עובדים זרים בחקלאות14/02/2016

פורסם ברשומות תיקון והוראת שעה לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשע"ו-2016 הוראת השעה קובעת כי החל ב-1 בינואר 2016 ועד ל31 בדצמבר 2020 היטל עובדים זרים בענף החקלאות בלבד יהי 0% (במקום 10% היטל עד 31.12.2015

חקיקה
תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת) (הוראת שעה), התשע"ו-201627/01/2016

הוארך תוקף תקנות הפחת המואץ לציוד בבית מלון ובחברה תעשייתית פורסמה הוראת שעה המאריכה את תקנות הפחת המואץ לגבי ציוד בבית מלון ובחברה תעשייתית עד ליום 31.12.2016. הוראת-השעה מאריכה את תוקפן של תקנות 2(א)(6) ו-(7) ושל תקנה 2(ב)(2) לתקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת), התשמ"ו–1986 – בנוסחן האחרון, לאחַר שהוארכו בעבר מדי שנה עד לתום שנת-המס 2013. כאמור בתיקון לתקנות הנ"ל בהוראת-השעה, נקבע שעור הפחת המואץ לגבי נכסים שהשימוש בהם בישראל הֵחל לראשונה בתקופה שמיום 1.1.2014 ועד ליום 31.12.2016. זאת, רטרואקטיבית מיום 1.1.2014.

חוזרים
טופס דין וחשבון רב שנתי מקוון - למילוי ולשיגור באינטרנט21/01/2016

המוסד לביטוח לאומי פרסם חוזר בדבר חובת הגשת טופס 126 פעמיים בשנה באופן מקוון. במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2015 – 2016 נוסף סעיף 355(א1) לחוק הביטוח הלאומי. על פי הסעיף החדש מעסיק או מי שמשלם פנסיה מוקדמת יגיש למוסד לביטוח לאומי דין וחשבון באופן מקוון על שכר עבודה או על פנסיה מוקדמת, ששילם למי שבעדו הוא חייב או היה חייב בתשלום דמי ביטוח, למעט עובד במשק בית, במועדים אלה: (א) עד יום 18 ביולי בכל שנה – לגבי החודשים ינואר עד יוני של אותה שנה (ב) עד יום 18 בינואר בכל שנה – לגבי החודשים ינואר עד דצמבר של השנה שקדמה לה

עדיין לא רשום ל"כל מס"? באמצעות הרשמה לאתר "כל מס" יפתחו בפניך מספר אפשרויות לרשומים בלבד, בניהן:
  • הפניית שאלות למומחי המס.
  • קבלת התראות סוכן חכם לחיפושים שמורים.
  • אפשרויות חיפוש במאגרים, ניהול אזור אישי הכולל הסטורית פניות, מועדפים והערות.
  • שימוש באפליקציה הסלולארית וקבלת התראות.
  • קבלת עדכונים חמים ישירות לתיבת הדואר האישית שלך.
מנוי התנסות
אזור אישי אזור המידע האישי מאפשר לך לנהל ולרכז את הכלים והמידע שתבחר:
  • הפניית שאלות למומחי המס.
  • קבלת התראות.
  • ניהול הסטוריית הפניות ושמירת תשובות.
  • שמירת שאילתות והגדרת סוכן חכם.
  • ניהול מועדפים והערות.
כניסה לאזור האישי
קורסים
הסמכת חשבי שכר בכירים הקריה האקדמית אונו, אור יהודה | 17/02/2016 לפרטים
והרשמה

על כל מה שמנהל צריך לדעת מלון רמדה רנסנס | 17/02/2016 לפרטים
והרשמה

Excel ביניים מכללת מגמות , אם המושבות 94, פארק עופר, פתח תקוה | 18/02/2016 לפרטים
והרשמה

מומחי חשבים בוידאו עוד כתבות מצולמות
טופס 5329
13/08/2014

הטבות מס למשקיעים בשותפויות נפט וגז
13/08/2014

פטור ממסוי מקרקעין -החל משנת 2014
12/11/2013

מדד מחירים 99.10 נק' ריבית הפריים 1.60 % שכר ממוצע 9464.00 ש''ח שכר מינימום 4650.00 ש''ח יום הבראה - פרטי 378.00 ש''ח יום הבראה - ציבורי 425.00 ש''ח יום הבראה - הסתדרות 425.00 ש''ח תקרת החזר נסיעות 26.40 ש''ח
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל מס