אישור
חיפוש מתקדם:
כל מאגרי המידע
כל הנושאים
כל התאריכים
אזכורים ועוד
החוקים הנצפים ביותר
פינת המומחה
עצמאי שעובר לארצות הבית באמצע שנת המס - היבטי מיסוי על פי הוראות אמנת המס עם ארצות הברית רו"ח ומשפטן אייל סנדו ,רו"ח יוסי שלום במאמר זה נבחן האם עצמאי תושב ישראל שעיסוקו מתן שירותים אשר עבר להתגורר בארצות הברית באמצע שנת המס, חייב במס בישראל בגין הכנסותיו בהתאם להוראות האמנה ב...

תיקון בחוק הביטוח הלאומי בעניין דמי לידה לעובדת עצמאית רו"ח אורנה צח-גלרט ביום 28 במארס פורסם ברשומות תיקון מספר 176 לחוק הביטוח הלאומי. על פי התיקון, שייכנס לתוקף 30 יום לאחר פרסומו ברשומות, יחושבו דמי הלידה של עובדת עצמאית...

נקודת איזון דיווידנד – משכורת לבעלי שליטה בשנת המס 2016 דרור דרעי חישוב נקודת האיזון למשיכת משכורת – דיווידנד, בכל רמת שכר נדרשת כאמור, ללא ההפרשות הסוציאליות, מביאה לסכום נטו בידי בעל השליטה דומה למדי בכל רמת שכר (א...

הגדלת שיעור הפטור לקצבה מזכה החל בשנת 2016 רו"ח אליק גנדלמן במאמר זה נתייחס להגדלת שיעור הפטור לקצבה מזכה החל בשנת 2016. בתיקון 190 לפקודה נקבע כי שיעור הפטור לקצבה מזכה יעלה בהדרגה עד 67% מתקרת הקצבה המזכה. בש...

חדשות לכל החדשות
חוזרים
לידיעת החייבים בהגשת דוחות שנתיים מקוונים למס הכנסה26/05/2016

במטרה להקל על ציבור החייבים בהגשת דוח שנתי מקוון החליטה הנהלת רשות המסים לדחות את המועד האחרון להגשת דוחות מקוונים עד 30 ליוני 2016 במקום המועד הקבוע בחוק. בעל עסק קטן, שהכנסתו השנתית מעסק יחד עם יתר הכנסותיו מיגיעה אישית אינה עולה על 60,000 ש"ח, רשאי להגיש דוח מקוצר מקוון.

חוזרים
נוהל מתן ארכות להגשת דוחות מס הכנסה לשנת המס 201524/05/2016

רשות המסים פרסמה ה"ב לגבי נהלים למתן ארכות להגשת דוחות מס הכנסה לשנת המס 2015. הארכות המרוכזות תינתנה למייצגים המוגדרים כ"מייצג ראשי" בלבד.

חקיקה
תקרת ההכנסה הפוטרת מרישום לצרכי מע"מ לצרכן ביתי המפיק חשמל באמצעים סולאריים09/05/2016

על פי תיקון לתקנות מע"מ, החל מיום 1.1.2016 (רטרואקטיבית) יחול פטור מרישום לצרכי מע"מ על צרכן ביתי המפיק חשמל באמצעים סולאריים, וזאת כל עוד הכנסות אינה עולה על סך של 18,000 ש"ח לשנה (הסכום יוצמד למדד).

חוזרים
הסדר הארכות למייצגים לשנת 201508/05/2016

להלן לוחות הזמנים להגשת דוחות לרואי חשבון מייצגים (הסדר ארכות למייצגים לשנת המס 2015) כפי שסוכמו עם רשות המיסים. עד ה-30.9.16 - מועד צפוי לפתיחת המערכת לשידור דוחות על ידי מייצגים במחשב שע"מ, ניתן לשדר דוחות חברות באמצעות היישום באתר האינטרנט או להגיש דוחות חברות ללא שידור באופן ידני. החל מ-30.9.16 חלה חובת שידור דוחות חברות על כלל החברות למעט מלכ"רים.

עדיין לא רשום ל"כל מס"? באמצעות הרשמה לאתר "כל מס" יפתחו בפניך מספר אפשרויות לרשומים בלבד, בניהן:
  • הפניית שאלות למומחי המס.
  • קבלת התראות סוכן חכם לחיפושים שמורים.
  • אפשרויות חיפוש במאגרים, ניהול אזור אישי הכולל הסטורית פניות, מועדפים והערות.
  • שימוש באפליקציה הסלולארית וקבלת התראות.
  • קבלת עדכונים חמים ישירות לתיבת הדואר האישית שלך.
מנוי התנסות
אזור אישי אזור המידע האישי מאפשר לך לנהל ולרכז את הכלים והמידע שתבחר:
  • הפניית שאלות למומחי המס.
  • קבלת התראות.
  • ניהול הסטוריית הפניות ושמירת תשובות.
  • שמירת שאילתות והגדרת סוכן חכם.
  • ניהול מועדפים והערות.
כניסה לאזור האישי
קורסים
הוראות ניהול ספרים מלון קרלטון, ת"א | 30/05/2016 לפרטים
והרשמה

הכל על טופס 161- הפרטיקה של מילוי הטופס... מלון קרלטון, ,תל-אביב | 20/06/2016 לפרטים
והרשמה

סודות הגבייה האפקטיבית 2016 מלון קרלטון ת"א | 21/06/2016 לפרטים
והרשמה

מומחי חשבים בוידאו עוד כתבות מצולמות
טופס 5329
13/08/2014

הטבות מס למשקיעים בשותפויות נפט וגז
13/08/2014

פטור ממסוי מקרקעין -החל משנת 2014
12/11/2013

מדד מחירים 98.50 נק' ריבית הפריים 1.60 % שכר ממוצע 9464.00 ש''ח שכר מינימום 4650.00 ש''ח יום הבראה - פרטי 378.00 ש''ח יום הבראה - ציבורי 421.00 ש''ח יום הבראה - הסתדרות 421.00 ש''ח תקרת החזר נסיעות 22.60 ש''ח
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל מס