אישור
חיפוש מתקדם:
כל מאגרי המידע
כל הנושאים
כל התאריכים
אזכורים ועוד
החוקים הנצפים ביותר
פינת המומחה
תיקון בחוק הביטוח הלאומי בעניין דמי לידה לעובדת עצמאית רו"ח אורנה צח-גלרט ביום 28 במארס פורסם ברשומות תיקון מספר 176 לחוק הביטוח הלאומי. על פי התיקון, שייכנס לתוקף 30 יום לאחר פרסומו ברשומות, יחושבו דמי הלידה של עובדת עצמאית...

נקודת איזון דיווידנד – משכורת לבעלי שליטה בשנת המס 2016 דרור דרעי חישוב נקודת האיזון למשיכת משכורת – דיווידנד, בכל רמת שכר נדרשת כאמור, ללא ההפרשות הסוציאליות, מביאה לסכום נטו בידי בעל השליטה דומה למדי בכל רמת שכר (א...

הגדלת שיעור הפטור לקצבה מזכה החל בשנת 2016 רו"ח אליק גנדלמן במאמר זה נתייחס להגדלת שיעור הפטור לקצבה מזכה החל בשנת 2016. בתיקון 190 לפקודה נקבע כי שיעור הפטור לקצבה מזכה יעלה בהדרגה עד 67% מתקרת הקצבה המזכה. בש...

תיקון לחוק האנג'לים - קביעת מסלול חדש וחלופי למסלול השקעה בחברת מטרה והארכת הוראת השעה עד ליום 31.12.2019 רו"ח יוסי ירון ביום 20.1.2016 פורסם תיקון לחוק האנג'לים המקורי; תיקון 5 לחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 עיקרי התיקון הם קביעת מסלול חדש וחלופי (התרת השקעה במ...

חדשות לכל החדשות
חוזרים
דחיית המועד לדיווח ותשלום – מס הכנסה, ניכויים ומע"מ מ- 15.5.2016 ליום 17.5.201720/04/2016

מנהל רשות המיסים, מר משה אשר, החליט, לדחות את מועד הדיווח והתשלום של הדוחות התקופתיים למס הכנסה, ניכויים ומע"מ עד ליום שלישי ה-17.5.2016. (הארכה מתייחסת לדוחות שאמורים להיות מוגשים עד ליום 15.5.16).

חוזרים
דחיית מועד הגשת טופס 126 וטופס 856 עד 31.5.201617/04/2016

הנהלת רשות המסים החליטה להאריך עד ליום 30.5.2016 את הגשת דוחות 126 ו-856 לשנת המס 2015 למעסיקים ולמנכים החייבים בהגשת הדוחות באופן מקוון. כמו כן הוארכו מועדי הגשת טופסי ההצהרה הנלווים לדוחות החתומים על ידי המעביד, המשלם או מייצג.

חוזרים
הודעה בנוגע להסדר אורכות לגבי הגשת דוחות כספיים לשנת 201512/04/2016

במכתב מרשות התאגידים לרו"ח איריס שטרק, יו"ר ועדת הקשר לטיפול במלכ"רים בלשכת רו"ח, נקבע הסדר ארכות להגשת דוחות כספיים לעמותות וחברות לתועלת הציבור לשנת 2015.

חוזרים
רשות המסים פרסמה הנחיות למיסוי פעילות של תאגידים זרים בישראל באמצעות האינטרנט12/04/2016

רשות המסים פרסמה חוזר מס' 4/2016 המבהיר באילו מצבים ניתן יהיה לראוֹת את הכנסותיו של תאגיד זר (תאגיד שאינו תושב ישראל) ממתן שירותים באמצעות האינטרנט לתושבי ישראל כחייבות במס בישראל. בנוסף, מתייחס החוזר לשאלת חובתם של התאגידים הזרים להירשם בישראל כ"עוסק מורשה" לעניין מע"מ. לאור השינויים שחלו בכלכלה ה"מסורתית" והמעבר לכלכלה "דיגיטלית" מבהיר החוזר כי מוסד קבע יכול ויתקיים בישראל כאשר הפעילות הכלכלית של התאגיד הזר במקום עסקים קבוע בישראל היא בעיקרה באמצעות האינטרנט ומתקיימים תנאים נוספים כפי שמפורט בחוזר. מבחינת החיוב במס ערך מוסף קובע החוזר כי תאגיד זר המקיים פעילות עסקית מהותית בישראל חייב ברישום במע"מ כעוסק מורשה ועסקאותיו חייבות במע"מ. כך לדוגמא, תאגיד זר המפעיל אתר אינטרנט המעניק שירותי פרסום/תווך ללקוחות ישראלים המופנים לצרכנים ישראלים והמסתייע בפעילותו בישראל בנציג ישראלי המבצעים פעולות עסקיות בשמו של התאגיד הזר, יהיה חייב ברישום במע"מ והכנסותיו מלקוחות ישראלים יחייבו במע"מ.

עדיין לא רשום ל"כל מס"? באמצעות הרשמה לאתר "כל מס" יפתחו בפניך מספר אפשרויות לרשומים בלבד, בניהן:
  • הפניית שאלות למומחי המס.
  • קבלת התראות סוכן חכם לחיפושים שמורים.
  • אפשרויות חיפוש במאגרים, ניהול אזור אישי הכולל הסטורית פניות, מועדפים והערות.
  • שימוש באפליקציה הסלולארית וקבלת התראות.
  • קבלת עדכונים חמים ישירות לתיבת הדואר האישית שלך.
מנוי התנסות
אזור אישי אזור המידע האישי מאפשר לך לנהל ולרכז את הכלים והמידע שתבחר:
  • הפניית שאלות למומחי המס.
  • קבלת התראות.
  • ניהול הסטוריית הפניות ושמירת תשובות.
  • שמירת שאילתות והגדרת סוכן חכם.
  • ניהול מועדפים והערות.
כניסה לאזור האישי
קורסים
הביטוח הפנסיוני: ההלכה- והמעשה הקריה האקדמית אונו, רחוב החרושת 32, אור יהודה | 02/05/2016 לפרטים
והרשמה

Excel Basic מכללת מגמות, דרך אם המושבות 94, מתחם פארק עופר, פתח תקוה | 05/05/2016 לפרטים
והרשמה

מומחי חשבים בוידאו עוד כתבות מצולמות
טופס 5329
13/08/2014

הטבות מס למשקיעים בשותפויות נפט וגז
13/08/2014

פטור ממסוי מקרקעין -החל משנת 2014
12/11/2013

מדד מחירים 98.10 נק' ריבית הפריים 1.60 % שכר ממוצע 9464.00 ש''ח שכר מינימום 4650.00 ש''ח יום הבראה - פרטי 378.00 ש''ח יום הבראה - ציבורי 425.00 ש''ח יום הבראה - הסתדרות 425.00 ש''ח תקרת החזר נסיעות 22.60 ש''ח
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל מס