ברצוני לחפש...
לחיפוש ביטוי יש להקליד את הביטוי בגרשיים, לדוגמא: "מס הכנסה"
פינת המומחה
חדשות לכל החדשות
חוזרים
ארכה עד ל-21.9.2014 לדיווח ולתשלום18/09/2014

בשל שיבושים בעבודת המחשב, ניתנת לציבור המשלמים והמדווחים באתר הרשות באינטרנט (מע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה), ארכה עד ליום ראשון, כ"ו אלול התשע"ד, 21 בספטמבר 2014, בשעה 18:30.

חוזרים
דחיית מועד דיווח ותשלום מס הכנסה ומע"מ ליום 23 באוקטובר 201418/09/2014

מנהל רשות המסים, משה אשר, החליט על דחיית מועד הדיווח והתשלום של הדוחות התקופתיים למע"מ, מקדמות מס הכנסה וכן ניכויי מס הכנסה ליום ה-23 באוקטובר 2014.

חקיקה
תזכיר חוק התוכנית הכלכלית לשנת הכספים 2015 (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014 פרק: מסים16/09/2014

במסגרת פרק המסים, שהינו חלק מהצעת חוק התכנית הכלכלית לשנת הכספים 2015, מוצע, לשנות את אופן המיסוי על חברות בית. מוצע להרחיב את חובת הדיווח מכוח סעיף 131 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה) ובכך להרחיב את בסיס המידע הנמצא בידי רשות המיסים, ולהגביר את האפשרות לגביית מס אמת. מוצע לתקן את הפקודה באופן שיסדיר את היבטי המיסוי של תשלומים המתקבלים בידי עובד במסגרת סיום יחסי עובד-מעביד, או בידי נותן שירותים במועד הפסקת מתן שירותים, או בידי בעל שליטה אגב מכירת מניות, לרבות תשלומים עבור "אי-תחרות", לפי העניין. כמו כן, מוצע לבצע תיקונים במודל המיסוי של חברת בית כהגדרתה בסעיף 64 לפקודה כדי לסגור פרצות מס ולמנוע תכנוני מס הגורמים להפסד מס לאוצר המדינה.

בנוסף, מוצע להרחיב את חובות הדיווח הקבועות היום בסעיף 131 לפקודה, באופן שיכללו חובת הגשת דוח שנתי גם על ידי נהנה בנאמנות, כהגדרת מונחים אלה בסעיף 75ג לפקודה, על ידי מי שמתקיימות בו החזקות הקבועות בהגדרת "תושב ישראל" שבסעיף 1 לפקודה ועל ידי יחיד שהעביר לחוץ לארץ בשנת המס, במצטבר, סכום של חצי מיליון ₪ או יותר.

חוזרים
הבהרה לקביעת ימי היעדרות במהלך מבצע 'צוק איתן' המזכים בפיצויים עבור עובדים המתגוררים בטווח שבין 40-7 ק"מ מרצועת עזה15/09/2014

תקנות (הוראת השעה) שהותקנו בעקבות מבצע "צוק איתן" קובעות כי "יום היעדרות בשל המצב הביטחוני" לגבי עובד המתגורר באזור שבין 7- 40 ק"מ מגדר, מותנית בכך שהעובד נעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו, הנמצא עמו, עקב הוראה על סגירת מוסדות חינוך במקום מגוריו המצוי באזור המיוחד, או עקב סגירת מוסד החינוך שבו לומד או שוהה הילד. בנוסף, זכאי גם עובד שנעדר ממוסד החינוך בו הוא מועסק ואשר נסגר בהוראת פיקוד העורף.

עדיין לא רשום ל"כל מס"? באמצעות הרשמה לאתר "כל מס" יפתחו בפניך מספר אפשרויות לרשומים בלבד, בניהן:
  • הפניית שאלות למומחי המס.
  • קבלת התראות סוכן חכם לחיפושים שמורים.
  • אפשרויות חיפוש במאגרים, ניהול אזור אישי הכולל הסטורית פניות, מועדפים והערות.
  • שימוש באפליקציה הסלולארית וקבלת התראות.
  • קבלת עדכונים חמים ישירות לתיבת הדואר האישית שלך.
מנוי התנסות
אזור אישי אזור המידע האישי מאפשר לך לנהל ולרכז את הכלים והמידע שתבחר:
  • הפניית שאלות למומחי המס.
  • קבלת התראות.
  • ניהול הסטוריית הפניות ושמירת תשובות.
  • שמירת שאילתות והגדרת סוכן חכם.
  • ניהול מועדפים והערות.
כניסה לאזור האישי
מומחי חשבים (פרסומים חדשים)
קורסים
סדנת דשבורד ב-Excel מכללת "מגמות", דרך אם המושבות 94, קרית אריה, פתח ת | 30/09/2014 לפרטים
והרשמה

בואו לקבל כלי עבודה שימושיים ותכליתיים ליישומי הרפורמה במיסוי מקרקעין מכללת "מגמות", דרך אם המושבות 94, קרית אריה, פתח ת | 30/09/2014 לפרטים
והרשמה

הוראות ניהול ספרים רחוב אליעזר פרי 10, תל-אביב | 22/10/2014 לפרטים
והרשמה

מומחי חשבים בוידאו עוד כתבות מצולמות
טופס 5329 13/08/2014
הטבות מס למשקיעים בשותפויות נפט וגז 29/04/2014
פטור ממסוי מקרקעין -החל משנת 2014 12/11/2013
מדד מחירים 102.30 נק' ריבית הפריים 1.75 % שכר ממוצע 9089.00 ש''ח שכר מינימום 4300.00 ש''ח יום הבראה - פרטי 378.00 ש''ח יום הבראה - ציבורי 427.00 ש''ח יום הבראה - הסתדרות 427.00 ש''ח תקרת החזר נסיעות 26.40 ש''ח