אישור
ברצוני לחפש...
לחיפוש ביטוי יש להקליד את הביטוי בגרשיים, לדוגמא: "מס הכנסה"
פינת המומחה
חדשות לכל החדשות
חקיקה
חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 50) התשע"ה-201418/12/2014

תיקון מס' 50 לחוק מס ערך מוסף פורסם בס"ח 2489 והוא מחליף את סעיף 103 לחוק מע"מ הדן בזקיפתם של סכומים המשולמים בידי חייבי מס. תוקף - החל מיום 1.1.2015 לגבי חוב שנוצר החל מיום זה ואילך. בהוראות מעבר נקבע כי לגבי חוב לדוח תקופתי לתקופה המסתיימת לפני 1.1.2015 ימשיכו לחול הוראות סעיף 103 לפני תיקון 50 לחוק. עד לתיקון זה, וכל עוד לא ביקש החייב אחרת, קבע סעיף 103 את הסדר לזקיפת התשלום לסוגי החובות השונים דלקמן: מס, קנס או כפל-מס, הפרשי הצמדה וריבית. התיקון כאמור שינה את מנגנון זקיפת התשלומים ונקבע, כי סדר הזקיפה של סוגי החוב יהיה כדלקמן: מס, כפל-מס, עיצום כספי או קנס. עוד נקבע בתיקון, כי חיובי ריבית והצמדה בתוך כל סוגי חוב ייפָרעו בהתאם לחלקם היחסי בחוב כולו, וזאת בדומה להוראות הקיימות בפקודת מס הכנסה.

חקיקה
חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 49), התשע"ה-201418/12/2014

תיקון מס' 49 לחוק מס ערך מוסף פורסם בס"ח 2489 ותוקפו החל מיום 16.12.2014. תיקון 49 לחוק מע"מ קובע כי מתן שירותי פיקוח, תיאום ובקרה לתושב-חוץ בקשר לביצוע ניסויים רפואיים בבני אדם יחויב במע"מ בשיעור אפס. התיקון נכלל בסעיף 30(א)(19) לחוק מע"מ.

מאמרים
מחזורים לדיווח מקוון למע"מ בשנת המס 201516/12/2014

לאור שאלות חוזרות ונשנות הרינו לציין כי סכומי המחזורים לדיווח מקוון למע"מ בשנת המס 2015 נקובים בסעיפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 והם בתוקף במועד כתיבת שורות אלה. מערכת כל מס תעדכן בכל פרסום חדש או עדכון מחזורים אם יהיה עדכון כזה.

חוזרים
דיווחי 126 ו-856 וטופס 106 לשנת 2014 - שינויים ועדכונים16/12/2014

רשות המסים פרסמה עדכונים ושינויים שהוכנסו לדוחות 126 ו-856 לשנת המס 2014 ואילך, וכן במבנה טופס 106 לשנת המס 2014.

עדיין לא רשום ל"כל מס"? באמצעות הרשמה לאתר "כל מס" יפתחו בפניך מספר אפשרויות לרשומים בלבד, בניהן:
  • הפניית שאלות למומחי המס.
  • קבלת התראות סוכן חכם לחיפושים שמורים.
  • אפשרויות חיפוש במאגרים, ניהול אזור אישי הכולל הסטורית פניות, מועדפים והערות.
  • שימוש באפליקציה הסלולארית וקבלת התראות.
  • קבלת עדכונים חמים ישירות לתיבת הדואר האישית שלך.
מנוי התנסות
אזור אישי אזור המידע האישי מאפשר לך לנהל ולרכז את הכלים והמידע שתבחר:
  • הפניית שאלות למומחי המס.
  • קבלת התראות.
  • ניהול הסטוריית הפניות ושמירת תשובות.
  • שמירת שאילתות והגדרת סוכן חכם.
  • ניהול מועדפים והערות.
כניסה לאזור האישי
מומחי חשבים (פרסומים חדשים)
קורסים
אתגרי הניהול 2015 מלון קרלטון ת"א | 29/12/2014 לפרטים
והרשמה

כלים מתקדמים - Power Point מכללת מגמות | 29/12/2014 לפרטים
והרשמה

MS project מכללת "מגמות", דרך אם המושבות 94, מתחם פארק אזורים, פתח-תקווה | 12/01/2015 לפרטים
והרשמה

מומחי חשבים בוידאו עוד כתבות מצולמות
טופס 5329
13/08/2014

הטבות מס למשקיעים בשותפויות נפט וגז
13/08/2014

פטור ממסוי מקרקעין -החל משנת 2014
12/11/2013

מדד מחירים 102.10 נק' ריבית הפריים 1.75 % שכר ממוצע 9089.00 ש''ח שכר מינימום 4300.00 ש''ח יום הבראה - פרטי 378.00 ש''ח יום הבראה - ציבורי 427.00 ש''ח יום הבראה - הסתדרות 427.00 ש''ח תקרת החזר נסיעות 26.40 ש''ח