אישור
חיפוש מתקדם:
כל מאגרי המידע
כל הנושאים
כל התאריכים
אזכורים ועוד
החוקים הנצפים ביותר
פינת המומחה
חדשות לכל החדשות
חוזרים
החלטות ועדות הכופר ברשות המסים25/11/2015

החלטות ועדות-הכופר ברשות המסים רשות המסים פרסמה את החלטות ועדות-הכופר למחצית השנייה של שנת-המס 2013 הקובץ כולל החלטות בתיקי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין ובתיקי מכס ומע"מ. בגדרו של הקובץ מפורטים התיקים בהם התקבלה החלטה, לרבות שמו של החשוד ומקצועו, סעיף העבירה, סכום העבירה, שנות-המס הרלבנטיות, החלטת הוועדה ותמצית נימוקיה.

חוזרים
תהליך עבודה של גופים פיננסים לצורך העברת מידע במסגרת ההסכם ליישום חקיקת ה- FATCA08/11/2015

בהתאם להסכמות עם האמריקאים, המועד הראשון להעברת המידע לארה"ב על ידי רשות המסים בישראל הוא ה-30.9.16. העברת המידע הראשונה תכלול נתונים לגבי מחזיקי חשבונות אמריקאים והיתרות בחשבונותיהם לשנים 2014 ו-2015.

חקיקה
הצעת חוק להעמקת גביית המסים ולהגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע"ו-201529/10/2015

הצעת חוק - העמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015 פורסמה ברשומות הצעת חוק בנושא שבנדון הכוללת תיקונים רבים בפקודת מס הכנסה, חוק מע"מ ועוד. חלק מהתיקונים המוצעים התפרסמו בעבר במסגרת פרק ב להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2015), התשע"ה–2014. הצעה זו מתפרסמים הצעות לתיקוני החוקים בשינויים קלים כגון: סיוּוגן של טובות הנאה הניתנות ליחיד בסיום עבודה או הפסקת מתן שירותים, לרבות בגין אי-תחרות, כהכנסה פירותית הוראות חדשות לגבי מיסוי חברת בית, * החלת הוראות חלק ה'2 לפקודת מס הכנסה, שעניינן שינוי מבנה ומיזוג, גם על שותפויות רשומות שאושרו לעניין זה בידי מנהל רשות המיסים; חובות דיווח לגבי נהנה בנאמנות; חובת הגשת דו"ח שנתי לגבי מי ששוהה בישראל מעל מכסת ימים מסוימת ועוד.

חקיקה
תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (הוראת שעה), התשע"ו-201528/10/2015

פורסמו ברשומות תקנות והוראת שעה המעדכנות את זקיפת שווי השימוש בכלי רכב בעלי טכנולוגית הנעה מתקדמת - היברידיים וחשמליים. התקנות והוראת השעה קובעות כי, כלי רכב חשמליים ורכבי פלאג-אין יקבלו הפחתת שווי שימוש בגובה של 1,000 ש"ח ואילו כלי רכב היברידיים מהפחתה בגובה של 500 ש"ח. הוראת השעה בתוקף למשך שנתיים וחצי מיום 1.7.2015 ועד 31.12.2017.

עדיין לא רשום ל"כל מס"? באמצעות הרשמה לאתר "כל מס" יפתחו בפניך מספר אפשרויות לרשומים בלבד, בניהן:
  • הפניית שאלות למומחי המס.
  • קבלת התראות סוכן חכם לחיפושים שמורים.
  • אפשרויות חיפוש במאגרים, ניהול אזור אישי הכולל הסטורית פניות, מועדפים והערות.
  • שימוש באפליקציה הסלולארית וקבלת התראות.
  • קבלת עדכונים חמים ישירות לתיבת הדואר האישית שלך.
מנוי התנסות
אזור אישי אזור המידע האישי מאפשר לך לנהל ולרכז את הכלים והמידע שתבחר:
  • הפניית שאלות למומחי המס.
  • קבלת התראות.
  • ניהול הסטוריית הפניות ושמירת תשובות.
  • שמירת שאילתות והגדרת סוכן חכם.
  • ניהול מועדפים והערות.
כניסה לאזור האישי
קורסים
קורס דיני עבודה מרכז הכנסים והאירועים כפר המכביה | 16/12/2015 לפרטים
והרשמה

החוק לחלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג יצא לדרך! מלון rnsv rbxbx, תל-אביב | 28/12/2015 לפרטים
והרשמה

מומחי חשבים בוידאו עוד כתבות מצולמות
טופס 5329
13/08/2014

הטבות מס למשקיעים בשותפויות נפט וגז
13/08/2014

פטור ממסוי מקרקעין -החל משנת 2014
12/11/2013

מדד מחירים 99.60 נק' ריבית הפריים 1.60 % שכר ממוצע 9260.00 ש''ח שכר מינימום 4650.00 ש''ח יום הבראה - פרטי 378.00 ש''ח יום הבראה - ציבורי 425.00 ש''ח יום הבראה - הסתדרות 425.00 ש''ח תקרת החזר נסיעות 26.40 ש''ח
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל מס