אישור
ברצוני לחפש...
לחיפוש ביטוי יש להקליד את הביטוי בגרשיים, לדוגמא: "מס הכנסה"
פינת המומחה
חדשות לכל החדשות
חקיקה
חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה), התשע״ה-201501/02/2015

פורסם ברשומות חוק שכר מינימום - הוראת שעה. בגידרו של החוק נקבע כי החל מיום 1.4.2015 ועד ליום 31.3.2016 שכר המינימום יועלה לסך של 4,650 ש"ח.

חוזרים
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 2/2015 - אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 201501/02/2015

רשות המסים בישראל פרסמה ה"ב הדנה במתן אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 2015.

חוזרים
בעניין: עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.1526/01/2015

רשות המסים בישראל פרסמה סכומים מעודכנים במע"מ נכון ל-1.1.2015

חוזרים
הנדון: עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה19/01/2015

עם כניסת שנת המס 2015 בוצעו עדכוני סכומים בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין. לאור פיזורה של הכנסת ה-19 ותחולתו של סעיף 38 לחוק - יסוד: הכנסת, הוראות סעיף 9(ג1ג)(1) לחוק שהיו אמורות לפוג ביום ט' בטבת תשע"ה (31.12.14) ממשיכות לעמוד בתוקפן עד ליום י"ג בתמוז תשע"ה (30.6.15). בסקירה להלן יוצג המצב החוקי בהתאם לדחיית פקיעתו של סעיף 9(ג1ג)(1) לחוק.

עדיין לא רשום ל"כל מס"? באמצעות הרשמה לאתר "כל מס" יפתחו בפניך מספר אפשרויות לרשומים בלבד, בניהן:
  • הפניית שאלות למומחי המס.
  • קבלת התראות סוכן חכם לחיפושים שמורים.
  • אפשרויות חיפוש במאגרים, ניהול אזור אישי הכולל הסטורית פניות, מועדפים והערות.
  • שימוש באפליקציה הסלולארית וקבלת התראות.
  • קבלת עדכונים חמים ישירות לתיבת הדואר האישית שלך.
מנוי התנסות
אזור אישי אזור המידע האישי מאפשר לך לנהל ולרכז את הכלים והמידע שתבחר:
  • הפניית שאלות למומחי המס.
  • קבלת התראות.
  • ניהול הסטוריית הפניות ושמירת תשובות.
  • שמירת שאילתות והגדרת סוכן חכם.
  • ניהול מועדפים והערות.
כניסה לאזור האישי
מומחי חשבים (פרסומים חדשים)
קורסים
סדנת טבלאות ציר- ניתוח נתונים חכם הקריה האקדמית אונו, החרושת 32, אור יהודה | 02/02/2015 לפרטים
והרשמה

סודות הגבייה האפקטיבית 2015 מלון קרלטון ת"א | 05/02/2015 לפרטים
והרשמה

ניכוי מס במקור מלון קרלטון, תל-אביב | 18/02/2015 לפרטים
והרשמה

מומחי חשבים בוידאו עוד כתבות מצולמות
טופס 5329
13/08/2014

הטבות מס למשקיעים בשותפויות נפט וגז
13/08/2014

פטור ממסוי מקרקעין -החל משנת 2014
12/11/2013

מדד מחירים 102.10 נק' ריבית הפריים 1.75 % שכר ממוצע 9260.00 ש''ח שכר מינימום 4300.00 ש''ח יום הבראה - פרטי 378.00 ש''ח יום הבראה - ציבורי 427.00 ש''ח יום הבראה - הסתדרות 427.00 ש''ח תקרת החזר נסיעות 26.40 ש''ח