אישור
חיפוש מתקדם:
כל מאגרי המידע
כל הנושאים
כל התאריכים
אזכורים ועוד
החוקים הנצפים ביותר
פינת המומחה
פנסיה לעצמאים ושינויים במיסוי יחיד רו"ח אליק גנדלמן בחוק ההתייעלות הכלכלית, הידוע בכינויו "חוק ההסדרים" לשנות המס 2018-2017, נקבע שינוי מהפכני לעניין הפרשות לפנסיה לעצמאים - חובת הפרשה לקצבה ו...

משנת 2017 מיסוי כפול על "חברות ארנק" עו"ד ורו"ח אריה רמי כל בעל חברה הנותנת שירותי ניהול וייעוץ צריך לבדוק באופן דחוף האם הוראות המיסוי לגבי "חברת ארנק" לפי חוק ההתייעלות לשנים 2017 ו-2018 חלות לגב...

תיקונים בחוק ההסדרים לשנת 2017 ואילך בנושאי הביטוח הלאומי רו"ח אורנה צח-גלרט רו"ח אורנה צח-גלרט סוקרת את עיקרי השינויים והתיקונים שנעשו בחוק ההסדרים בעיקר לעניין דמי ביטוח, קצבאות זקנה ושאירים, ביטול ועדת שומה, חיסכון וסיו...

הוראת שעה בדבר חלוקת דיווידנד בשיעור מס מופחת של 25% עד 30.9.2017 רו"ח טובה הילמן כדי לאפשר לבעלי המניות המהותיים בחברות שבהן צבורים רווחים שלא חולקו עד למועד כניסת החוק להיערך לקראת התיקונים הללו, נקבעה במסגרת חוק ההתייעלות הוראת ש...

חדשות לכל החדשות
חוזרים
הנדון: שידור דוחות שנתיים במס הכנסה לשנת 201626/03/2017

במכתבה של גב׳ מירי סביון, סמנכ״לית בכירה שומה וביקורת, מיום 2 בפברואר 2017, בנושא:״שידור דוחות שנתיים לשנת המס 2016״ עודכנתם כי: היישום לשידור דוחות שנתיים ליחידים לשנת המס 2016, יופעל במהלך חודש מאי 2017. היישום לשידור דוחות שנתיים לחברות לשנת המס 2016, יופעל במהלך חודש יוני 2017. בהמשך לאמור, להלן הנחיות באשר לשינוי בתהליך הזיהוי, ביישום לשידור דוחות שנתיים על ידי מייצגים, אינטרנט וישירות לשע״ם.

חוזרים
הנדון: דחיית המועד האחרון להגשת הדו"ח השנתי במס הכנסה ליחידים וחברות לשנת המס 201619/03/2017

בהודעת רשות המסים מים 19.3.2017 פורסם כי היישום לשידור דוחות ליחידים ישירות לשע"ם ע"י המייצגים והיישום לשידור דוחות ליחידים באינטרנט יופעלו לפי המתוכנן במהלך חודש מאי 2017. מנהל רשות המסים החליט לדחות את הגשת הדוחות ליחידים החייבים בדיו"ח מקוון עד ליום 29.6.2017. ליחידים שאינם חייבים בדו"ח מקוון הוארך מועד אחרון להגשת הדוח עד ליום 29.5.2017. לחברות – היישום לשידור דוחות ישירות לשע"ם או באינטרנט יפעל במהלך יוני 2017. מועד הגשת דוח לחברות חייבות בדו"ח מקוון נדחה עד ל 31.7.2017.

חוזרים
נדחה מועד הדיווח לרשות המסים על פי חוק מיסוי ריבוי נכסים16/03/2017

מנהל רשות המסים, משה אשר, דחה את מועד הדיווח כמפורט בחוק המיסוי על ריבוי דירות מיום ה-31 במרץ ליום ה-30 ביוני 2017. במשרדי מיסוי מקרקעין מצויות כיום 200 עסקאות של מכירת דירות מגורים בהן המוכרים ביקשו לקבל את המענק כנגד החיוב במס שבח. עסקאות אלה טרם שודרו למערכת ועל כן עדיין לא ניתן לראות את השפעתן על מדד מחירי הדירות הצפוי להתפרסם היום.

חוזרים
הנדון: הארכת מועד הגשה - דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 0856) לשנת המס 201616/03/2017

על מנת לאפשר תפעול מהיר ויעיל בקליטת דוחות הניכויים ובכדי להקל על ציבור המעבידים/מנכים להגיש את טופסי ההצהרה כאמור, החליטה הנהלת רשות המסים להאריך את מועד הגשת הדוחות השנתיים, לחייבים בהגשת דוחות 126 ו-856 לשנת המס 2016 עד לתאריך ה-31 במאי 2017 וכן, לאפשר הגשת טופסי ההצהרה לשנת 2016 במועדים כדלקמן.

חוזרים
הנדון: דחיית מועד דיווח ותשלום מס הכנסה ומע"מ עד ליום חמישי 16.3.201714/03/2017

לבקשת הלשכות המקצועיות, החליט מנהל רשות המסים, לפנים משורת הדין, לדחות את מועד הגשת הדיווח והתשלום התקופתי בגין מקדמות מס הכנסה, ניכויים ומע"מ, אשר חל ביום רביעי 15.3.17, עד ליום חמישי 16.3.17.

עדיין לא רשום ל"כל מס"? באמצעות הרשמה לאתר "כל מס" יפתחו בפניך מספר אפשרויות לרשומים בלבד, בניהן:
  • הפניית שאלות למומחי המס.
  • קבלת התראות סוכן חכם לחיפושים שמורים.
  • אפשרויות חיפוש במאגרים, ניהול אזור אישי הכולל הסטורית פניות, מועדפים והערות.
  • שימוש באפליקציה הסלולארית וקבלת התראות.
  • קבלת עדכונים חמים ישירות לתיבת הדואר האישית שלך.
מנוי התנסות
אזור אישי אזור המידע האישי מאפשר לך לנהל ולרכז את הכלים והמידע שתבחר:
  • הפניית שאלות למומחי המס.
  • קבלת התראות.
  • ניהול הסטוריית הפניות ושמירת תשובות.
  • שמירת שאילתות והגדרת סוכן חכם.
  • ניהול מועדפים והערות.
כניסה לאזור האישי
קורסים
קורס הקלטות מאקרו מכללת מגמות , אם המושבות 94, פארק עופר, פתח תקוה | 26/04/2017 לפרטים
והרשמה

מענקי פרישה, מיסוי פנסיה וגמל ומה שבינהם מלון קרלטון ת"א | 26/04/2017 לפרטים
והרשמה

קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים מכללת מגמות, אם המושבות 94, מתחם פארק עופר, פתח תקוה | 09/05/2017 לפרטים
והרשמה

מדד מחירים 99.80 נק' ריבית הפריים 1.60 % שכר ממוצע 9673.00 ש''ח שכר מינימום 5000.00 ש''ח יום הבראה - פרטי 378.00 ש''ח יום הבראה - ציבורי 421.00 ש''ח יום הבראה - הסתדרות 421.00 ש''ח תקרת החזר נסיעות 22.60 ש''ח
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל מס