אישור
חיפוש מתקדם:
כל מאגרי המידע
כל הנושאים
כל התאריכים
אזכורים ועוד
החוקים הנצפים ביותר
פינת המומחה
עדכונים במיסוי דירות מגורים (שבח ורכישה) בעקבות תיקון 85 לחוק מיסוי מקרקעין עו"ד אפרת סולומון ,עו"ד מאיה כרמי לנוחויתכם ערכנו טבלה המרכזת את ההטבות במס רכישה ובפטור ממס שבח לדירות מגורים כפי שנקבעו בתיקון מס' 85 לחוק מיסוי מקרקעין. דירות מגורים שהתקבלו בירושה,...

עצמאי שעובר לארצות הבית באמצע שנת המס - היבטי מיסוי על פי הוראות אמנת המס עם ארצות הברית רו"ח ומשפטן אייל סנדו ,רו"ח יוסי שלום במאמר זה נבחן האם עצמאי תושב ישראל שעיסוקו מתן שירותים אשר עבר להתגורר בארצות הברית באמצע שנת המס, חייב במס בישראל בגין הכנסותיו בהתאם להוראות האמנה ב...

תיקון בחוק הביטוח הלאומי בעניין דמי לידה לעובדת עצמאית רו"ח אורנה צח-גלרט ביום 28 במארס פורסם ברשומות תיקון מספר 176 לחוק הביטוח הלאומי. על פי התיקון, שייכנס לתוקף 30 יום לאחר פרסומו ברשומות, יחושבו דמי הלידה של עובדת עצמאית...

נקודת איזון דיווידנד – משכורת לבעלי שליטה בשנת המס 2016 דרור דרעי חישוב נקודת האיזון למשיכת משכורת – דיווידנד, בכל רמת שכר נדרשת כאמור, ללא ההפרשות הסוציאליות, מביאה לסכום נטו בידי בעל השליטה דומה למדי בכל רמת שכר (א...

חדשות לכל החדשות
חקיקה
תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון) (תיקון), התשע"ו-201621/06/2016

פורסם תיקון לתקנות מס הכנסה פטור מהגשת דו"ח עצמאי מקוון ליחידים. לפני התיקון הנוכחי מבקש מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) היה חייב להגיש דוח עצמאי מקוון אף אם עמד בתנאים לפטור מדוח מקוון לפי רמת ההכנסה. התיקון מבטל חובה זאת, כלומר מי שעומד בתנאי פטור לפי התקנות יהיה פטור מהגשת דוח מקוון גם אם הגיש בקשה למענק עבודה. תחולת התיקון היא לגבי הדו"ח השנתי לשנת המס 2016 ואילך.

חוזרים
רשות המסים מסייעת למוסדות ציבור ולמלכ"רים לגייס תרומות באמצעות עסקים13/06/2016

המחלקה המקצועית במע"מ פרסמה הוראת פרשנות שנועדה להקל באופן משמעותי על מוסדות ציבור ומלכ"רים בגיוס תרומות במסגרת מבצעי התרמה שעורכים בעבורם גופים עסקיים. ההוראה קובעת כי סכומי התרומות שיגויסו אותם גופים בעבור מוסדות הציבור והמלכ"רים, לא יהיו חייבים במע"מ ובמס הכנסה בהתקיים התנאים שנקבעו.

פסיקה
גילוי ניירות עבודה של רואה חשבון מבקר במסגרת הליך שיפוטי05/06/2016

בית המשפט העליון פסק כי על רואה חשבון מבקר לגלות את ניירות העבודה שלו במסגרת הליך שיפוטי.

חוזרים
הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2016 - תיקון מס' 85 והוראת שעה05/06/2016

רשות המסים פרסמה הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2016 - תיקון 85 והוראת שעה. התיקון קובע כי כדי ליהנות ממדרגות מס רכישה לדירה יחידה, בעת רכישת דירה חלופית יש למכור את הדירה הקודמת בתוך 18 חודשים במקום בתוך 24 חודשים (בקניית דירה מקבלן נשאר פרק הזמן ללא שינוי – 12 חודשים). תקופת הוראת הביצוע היא חמש שנים (עד 30/4/2021). לאחר מועד זה תקופת ההחזקה בדירה קודמת תחזור להיות 24 חודשים והתקופה המקבילה לעניין מס שבח תוארך אף היא ל-24 חודשים. נקבעה הקלה ולפיה לצורך הגדרת דירה נוספת – אם היא דירה שהתקבלה בירושה, היא תיחשב דירה נוספת אם חלקו של הנישום בה אינו עולה על מחצית (ובדירה שאינה דירת ירושה – על שליש). שינוי זה נעשה הן בתחום מס רכישה והן בתחום מס שבח.

עדיין לא רשום ל"כל מס"? באמצעות הרשמה לאתר "כל מס" יפתחו בפניך מספר אפשרויות לרשומים בלבד, בניהן:
  • הפניית שאלות למומחי המס.
  • קבלת התראות סוכן חכם לחיפושים שמורים.
  • אפשרויות חיפוש במאגרים, ניהול אזור אישי הכולל הסטורית פניות, מועדפים והערות.
  • שימוש באפליקציה הסלולארית וקבלת התראות.
  • קבלת עדכונים חמים ישירות לתיבת הדואר האישית שלך.
מנוי התנסות
אזור אישי אזור המידע האישי מאפשר לך לנהל ולרכז את הכלים והמידע שתבחר:
  • הפניית שאלות למומחי המס.
  • קבלת התראות.
  • ניהול הסטוריית הפניות ושמירת תשובות.
  • שמירת שאילתות והגדרת סוכן חכם.
  • ניהול מועדפים והערות.
כניסה לאזור האישי
קורסים
יום עיון מרוכז בנושא הביטוח הלאומי מלון קרלטון תל-אביב | 30/06/2016 לפרטים
והרשמה

קורסי אנגלית של ברליץ ללקוחות חשבים מרכז ברליץ, רחוב החשמונאים 100, תל-אביב | 05/07/2016 לפרטים
והרשמה

מענקי פרישה, מיסוי פנסיה וגמל ומה שבינהם מלון קרלטון ת"א | 06/07/2016 לפרטים
והרשמה

מומחי חשבים בוידאו עוד כתבות מצולמות
טופס 5329
13/08/2014

הטבות מס למשקיעים בשותפויות נפט וגז
13/08/2014

פטור ממסוי מקרקעין -החל משנת 2014
12/11/2013

מדד מחירים 98.80 נק' ריבית הפריים 1.60 % שכר ממוצע 9464.00 ש''ח שכר מינימום 4825.00 ש''ח יום הבראה - פרטי 378.00 ש''ח יום הבראה - ציבורי 421.00 ש''ח יום הבראה - הסתדרות 421.00 ש''ח תקרת החזר נסיעות 22.60 ש''ח
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל מס