אישור
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה

רשימת מומחים

פנייה חדשה למרכז מומחים
רו"ח אורנה צח-גלרט
מידע אישי

אורנה צח-גלרט - רואת חשבון, חברת נשיאות לשכת רואי חשבון. יועצת לענייני הביטוח הלאומי ומרצה בתחום. מנכ"ל אורנה צח בע"מ לפתרונות בתחום הביטוח הלאומי. בין תפקידיה הציבוריים משמשת גם כיו"ר ועדת הקשר של לשכת רואי חשבון עם המוסד לביטוח לאומי ונציגת הלשכה בכנסת בנושא זה.

פרסומים אחרונים
חלופות שונות בחיוב בדמי ביטוח ובזכאות לגמלאות במשיכות בעלים ובחברות ארנק, החל משנת 2017 - טרם פרסום ההנחיות של המוסד לביטוח לאומי
08/08/2018
תיקון בחוק הביטוח הלאומי בעניין דמי לידה לעובדת עצמאית
04/04/2016
לחץ נפשי בעבודה שגורם לאוטם שריר הלב – האם פגיעה בעבודה?
20/08/2015
אופן חישוב הבסיס לתשלום דמי ביטוח של עובד עצמאי בשנות המס 2009 עד 2015
25/03/2015
המוסד לביטוח לאומי פתח במבצע לשינוי מעמד עובדים בחברות המנפיקות תלושי שכר לנותני שירותים - ללא שינוי רטרואקטיבי
20/11/2013
אופן חישוב הבסיס לתשלום דמי ביטוח של עובד עצמאי בשנות המס 2011-2006
15/06/2011
"העובד העצמאי" - מקדמות דמי ביטוח ו"הגמלה החוסמת"
15/02/2010
ריכוז הכללים לתיאום דמי ביטוח מראש ולהחזר דמי ביטוח בדיעבד - כולל השינויים בשנת 2010
24/01/2010
ריכוז הכללים לתיאום דמי ביטוח מראש ולהחזר דמי ביטוח בדיעבד
15/10/2009
תזכורת לכללי פריסת שכר לאור העלאת תקרת הביטוח הלאומי
12/10/2009
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009
23/07/2009
מבצע להחזר דמי ביטוח מתגמולים בגין "תאונת עבודה" לפי הסכם עם המוסד לביטוח לאומי (תקנה 22)
19/07/2009
תשלום דמי ביטוח - תיקונים בחוק הביטוח הלאומי, בשנת 2008
09/04/2008
תיקון דוחות רטרואקטיביים של בעל שליטה
20/11/2007
דמי ביטוח על החזר הוצאות אש"ל
17/12/2006
מכללה- השתלמות מע"מ- 20+22.5.19
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית