אישור
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה

רשימת מומחים

פנייה חדשה למרכז מומחים
רו"ח אליק גנדלמן
מידע אישי

רואה חשבון מומחה במיסים ראש הצוות המקצועי במערכת "כל-מס". בוגר אוניברסיטת תל-אביב בעל רישיון רואה חשבון החל משנת 2009 רו"ח אליק גנדלמן מומחה בתחום המס השונים: מס הכנה, מע"מ, מיסוי מקרקעין וביטוח לאומי. מפרסם מאמרים בירחון "ידע למידע" ובאתר המסים "כל-מס".

פרסומים אחרונים
הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס 2018 לעצמאים, שכירים ובעלי שליטה
03/10/2018
הטבות מס בגין הפקדות לקופת גמל לקצבה בשנת המס 2018
20/09/2018
נקודות זיכוי להורים
27/05/2018
השינויים בחוק ההתייעלות הכלכלית לשנת התקציב 2019
28/03/2018
שינוי בחישוב תקופת האכשרה לקבלת דמי אבטלה
20/11/2017
הטבות מס בגין הפקדות בקופת גמל לקצבה בשנת המס 2017
24/10/2017
טיפול בקופות מרכזיות לפיצויים דברי הסבר לחוזר רשות המסים מיום 4/2017
09/07/2017
השפעת ירידת שער הדולר על רווח הון במכירת ניירות ערך הצמודים למט"ח או נקובים במט"ח
04/08/2016
תיקון והוראת שעה לחוק הביטוח הלאומי - שינוי שיטת חישוב דמי לידה לעצמאית
30/03/2016
הגדלת שיעור הפטור לקצבה מזכה החל בשנת 2016
28/02/2016
חוזר 2/2015 צבירה עודפת בקופות פנסיה – מענק שנים עודפות ודמי גמולים
17/09/2015
חוזר 3/2015 מיסוי תשלומים המתקבלים בגין פוליסות ביטוח מפני אובדן כושר עבודה – בעקבות תיקון 190 לפקודה
17/09/2015
בריבית על הלוואה לעניין סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה כלול רכיב המע"מ
20/08/2015
מחזורים לדיווח מקוון למע"מ בשנת המס 2015
14/12/2014
הארכת תוקף תשלום מקדמות מס שבח מקרקעין
03/03/2014
מכללה- השתלמות מע"מ- 20+22.5.19
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית