אישור
דף הבית > מבזקים

מבזקים

גיליון 1062 - 20/09/2018
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

סוכות

 
מאמרי מומחים
 
חכירה ל-24 שנים ו-11 חודשים היא תכנון מס לגיטימי

תקופת חכירה ליותר מ-25 שנים, מהווה זכות במקרקעין המחייבת במס שבח את המחכיר ובמס רכישה את החוכר. מכך משתמע, כי בתכנון מס נכון של חכירה לתקופה של 24 שנים ו-11 חודשים יימנעו מתשלומי מס השבח ומס הרכישה לפי חוק מיסוי מקרקעין. ואולם, בעניין קיבוץ מעלה גלבוע טען מנהל מיסוי מקרקעין כי מדובר בתכנון מס מניפולטיבי, לא לגיטימי, שאין לקבלו.

למאמר מאת עו"ד ורו"ח רמי אריה - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
דחיית מועד אחרון להסבה לרשת המיצגים החדשה

רשות המסים פרסמה הודעה על דחיית המועד האחרון להסבה לרשת המייצגים החדשה עד ליום 31.10.18.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
התקבל בחלקו ערעורה של חברה תושבת לוקסמבורג - שומתה העצמית הפכה לסופית על פי סעיף 152(ג) לפקודת מס הכנסה

בית המשפט המחוזי קיבל בחלקו ערעור שהגישה חברה תושבת לוקסמבורג על שומות שהוציא לה פקיד השומה לשומה לשנים 2009-2007 תוך שקבע כי היא חייבת במס עבור רווחי ההון שנצמחו לה ממכירת מניותיה של חברה ישראלית שבה החזיקה. נקבע כי השומה העצמית של המערערת לשנת המס 2008 הפכה לסופית משום שהשומה שהוציא לה פקיד השומה בצו, הוצאה לאחר המועד שנקבע בפקודת מס הכנסה להוצאתה.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שלי גולדמן - לחץ כאן
 
התקבל ערעורה של חברת עורכי דין בנוגע לשומת מס רכישה שהוצאה לה בגין רכישת זכות חכירה – אינה מהווה רכישת "זכות במקרקעין"

בית המשפט המחוזי קיבל ערר שהגישה חברת עורכי דין בנוגע לשומת מס רכישה שהוציא מנהל מיסוי מקרקעין בגין רכישת זכות חכירה לתקופה של כ-12 שנים כאשר במועד החתימה על הסכם הרכישה היה ידוע על הצעה פומבית של עיריית תל-אביב על אופציה להארכת הסכם החכירה לשתי תקופות נוספות של 25 שנים. נפסק כי בנסיבות העניין מדובר בחכירה לתקופה של 12 שנים שאינה עולה לכדי "זכות במקרקעין" כהגדרתה בסעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שלי גולדמן - לחץ כאן
 
 
חקיקה
 
הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (תיקון), התשע"ח-2018

רשות המסים פרסמה הצעה לתיקון הוראות מס הכנסה ניהול פנקסי חשבונות בכל הנוגע לתוספת ט"ז יהלומנים. הערות להצעה יתקבלו עד ליום 7.10.2018. התיקון כולל הוספת הגדרת "אבנים יקרות", פרטי זיהוי ליהלומנים תושבי ישראל, תושבי חוץ ותאגידים. תיעוד מלאי, הוספת פרטים בתיעוד קבלה או חשבונית מס ועוד.

לפרסום ברשומות - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
קיזוז הפסד מעסק לעצמאי כנגד הכנסות מרווחי חברה משפחתית לצורך חבות בדמי ביטוח לאומי

בעקבות תיקון 103 לחוק הוסף לחוק הביטוח הלאומי סעיף 373א אשר קובע כי יראו את הכנסתה של החברה המשפחתית כאילו חולקה בסוף אותה שנת מס לחברי החברה או לבעלי המניות בה, הכול לפי זכאותם היחסית ברווחי החברה במועד החלוקה. המוסד לביטוח לאומי מחשב את דמי הביטוח של עובד עצמאי על פי ההכנסות שהיו לעובד העצמאי מהמקורות המפורטים בסעיפים 2[1], 2[8] לפקודת מס הכנסה בשנת המס שבעדה משולמים דמי הביטוח.

לתשובה מאת עו"ד ורו"ח חיה אביסרור שמעוני - לחץ כאן
 
האם גביית חוב ישן שבוטל בעבר חייבת במע"מ כיום?

מחד גיסא, החברה דיווחה ושילמה את המע"מ המופיע בחשבונית, ומאידך גיסא, לא נקטה דרך של הוצאת חשבונית זיכוי במע"מ - בעקבות אי היכולת לגבות את המע"מ - אנו סבורים כי החברה אינה נדרשת להוציא חשבונית מס נוספת כעת עם קבלת התשלום. יתרה מכך, האפשרות שלפיה החברה תוציא חשבונית מס נוספת אינה ראויה, משום שהדבר יוביל לתשלום כפל מס עסקאות ובכך, להפרה של עקרון הקבלה לפיו צריכה להתקיים הקבלה בין החיוב במס לבין ניכוי מס התשומות.

לתשובה מאת עו"ד שלומי שלו - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
הסמכת חשבי שכר בכירים - מכללת חשבים בשיתוף היחידה ללימודי תעודה והמשך, הקריה האקדמית אונו
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
 
קורס דיני עבודה
זו שנה שנייה ברציפות בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית.
 
הביטוח הפנסיוני - ההלכה- והמעשה: קורס ייחודי לחשבים והיחידה ללימודי המשך, הקריה האקדמית אונו
העולם הפנסיוני סובל משינויים רבים ותכופים, היוצרים חוסר הבנה ומחבלים בקבלת ההחלטות של איש המקצוע. בעידן של שינוי חקיקה בו פוסקים בתחום הפנסיה, קורס "הביטוח הפנסיוני ההלכה - והמעשה" יעשה עבורכם סדר בנושא.
 
השתלמות הוראות ניהול ספרים - לימוד מורחב ומעשי
השתלמות פרקטית בת שני מפגשים בה הועברו הוראות ניהול ספרים באופן המעשי ביותר. לימוד החומר באופן מורח הכולל מבנה ההוראות, מי חייב בניהול ספרים, נוהלי רישום ושמירת מערכת החשבונות, סנקציות בגין אי רישום תקבול, פניות לוועדה לניהול פנקסים, "פסילת ספרים", "סטייה מהותית", "ליקוי מהותי", עמידה מול פקיד השומה בפסילות ספרים, ניהול מסמכים ממוחשבים במערכת הממוחשבת, אחריות מייצגים ועוד...
 
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
עובדים זרים ושוהים בלתי חוקיים בראי משפט העבודה וביטוח לאומי
נושא מעמדם והעסקתם של עובדים זרים ומבקשי מקלט בישראל, הינו נושא חשוב שהולך ותופס תאוצה בשנים האחרונות. יום העיון עוסק רובו ככולו במשמעות העסקתם של זרים בישראל בראי משפט העבודה וביטוח לאומי, וכן יכלול הרצאת אורח של הממונה על זכויות עובדים זרים במשרד הכלכלה.
 
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום ( יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
השתלמות מקצועית מס ערך מוסף
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית והחלטות מיסוי המשליכות על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתה לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהן במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות וריענון הידע הקיים גם למי שיש ידע במע"מ. כמו כן נלמד את אופני הדיווח והוצאת חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות.
 
חברות ארנק, משיכות בעלים ויתרות חובה של בעלי שליטה - טיפול בדוחות חברות ודוחות אישיים
ההוראות החדשות לחברות ארנק ויתרות חובה של בעלי שליטה חלות החל מדוחות שנת המס 2017 שזה עתה מוגשים על ידי המייצגים השונים. מטרת יום העיון לסייע ביישום החקיקה החדשה תוך סקירת הוראות החוק והחוזרים, טפסים חדשים שיש להגיש בהתאם לשינויי החקיקה, הן בהיבט מס הכנסה והן בהיבט ביטוח לאומי.
 
ארגז כלים למעסיק בדיני עבודה
כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי עבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נסקור את הנושאים הבוערים, בגדר "מורה נבוכים" למעסיק, וזאת במטרה להעניק ידע וכלים לעוסקים בתחום.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
מיסוי מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור
מיסוי "המגזר השלישי" - המלכ"רים, העמותות ומוסדות הציבור, תופס חלק חשוב מעבודתם של אנשי המסים. מגזר זה משלם מסים שונים ובהיקף מהותי. מס הכנסה על פעילות עסקית, מס שכר, מע"מ בסוגי עסקאות שונים, ניכוי הוצאות, ניהול ספרים, קיזוז תשומות ועוד. חבויות המס מותנות, במקרים רבים באופי המלכ"ר, פעילויותיו, המנהלים והעובדים בו. יום העיון מוקדש להקלה בהתמודדות עם מיסוי "המגזר השלישי" בהיבט מס הכנסה ומס ערך מוסף.
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
 
יום עיון - משולש הזהב
היום אתם נדרשים לשלוט בשלושת העולמות היוצרים את משולש הזהב: מסים, דיני עבודה ופנסיה אתם אחראים לשמור על זכויות העובדים בדיני עבודה * עליכם לנהל, להפריש ולדווח לקופות הפנסיה והגמל * מחובתכם לנכות מס הכנסה וביטוח לאומי כחוק מומחים משלושת עולמות המידע שלעיל, יעמדו לרשותכם ביום עיון מיוחד, יעסקו בנושאים שאתם נתקלים בהם בעבודתכם היומיומית, ויסייעו לכם להתמודד עם ההון האנושי, לפעול במקצועיות ולהתנהל ביעילות בסבך החוקים וההוראות
 
יום עיון פנסיוני מעסיק/חשב שכר
בשנים האחרונות אנו עדים לאינסוף שינויי חקיקה בתחום מיסוי הפרישה. מיסוי הפרישה מתחיל אצל חשב השכר שמוציא את טופס 161 העת פרישת העובד. מילוי לא נכון של הטופס יכול לגרום לנזקים כספיים לעובד וגם למעביד. ביום עיון זה נלמד את הכללים למילוי נכון של ניירת הפרישה ונדבר על דרכי העבודה הנכונים בהתאם להנחיות מס הכנסה. כמו כן, יוצגו חידושים בנושא שירותי תפעול למעסיק, תפקידו של הגורם המתפעל והממשק האחיד.
 
 
 
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית