אישור
כל מס - עדכונים שונים לשנת 2018 מתוך חוזרים שפרסם המוסד לביטוח לאומי
דף הבית > עדכונים שונים לשנת 2018 מתוך חוזרים שפרסם המוסד לביטוח לאומי
עדכונים שונים לשנת 2018 מתוך חוזרים שפרסם המוסד לביטוח לאומי
תקציר
רו"ח אורנה צח-גלרט סוקרת את עיקרי החוזרים שפרסם לאחרונה המוסד לביטוח לאומי בנושאים כגון: סגירת עיסוק של עובד עצמאי בדיעבד ושינוי עיסוק מעובד עצמאי שעונה להגדרה למי שאינו עונה להגדרה; שינוי רטרואקטיבי למעמד של עובד עצמאי לפי שומת מס הכנסה; אחריות עובד עצמאי לדווח ולשלם דמי ביטוח לעניין זכויותיו לגמלאות, ועוד.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
מכללה- השתלמות מע"מ- 20+22.5.19
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית