סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מאגר:חקיקה,
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:חקיקה,
תוצאות
כל מס הדפסה
מציג 16 - 30 / מתוך 6,636 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
18/11/2013 |
מסמך
הערה
מועדפים
תחום: חקיקה
עמודים:0
25/11/2014 |
מסמך
הערה
מועדפים
תחום: חקיקה
עמודים:0
06/08/2017 |
פורסם תיקון מס' 242 לפקודת מס הכנסה המסדיר את התנאים שבהם שינויי מבנה בחברות לא יחויבו במס. מדובר במקרים שבהם מבחינה מהותית לא היה מימוש כלכלי אמיתי המצדיק חיוב במס, וזאת בשל השמירה על הבעלות הכלכלית בנכסים המועברים. בחוק שאושר ניתן מענה לצורכי החברות הפועלות בתחום ההיי-טק, זאת בשל החשיבות הרבה לצמיחתן ולביסוסן כחברות מובילות בתחומים שהן פועלות בהם. מטרתו העיקרית של התיקון היא הגמשת המגבלות החלות בעת ביצוע שינויי המבנה ובכלל זה מתן אפשרות רחבה יותר ל"כניסת משקיעים" לחברה, הרחבת האפשרות למימוש זכויות, מתן אפשרות לביצוע שינויי מבנה מורכבים והסרת חסמים נוספים בדין הקיים. כמו כן צומצמו באופן ניכר המגבלות החלות על בעלי הזכויות בחברות המשתתפות בשינויי מבנה, הורחבה באופן ניכר האפשרות למכירת זכויות על ידם, וכן הורחבה האפשרות להקצאת זכויות חדשות לבעלי זכויות קיימים וחדשים. הורחבה באופן ניכר האפשרות לבצע שינויי מבנה נוספים במהלך תקופת המגבלות מבלי שהדבר יחשב להפרת התנאים והמגבלות החלים על שינוי המבנה הקודם, וכן נקבע לראשונה כי יתאפשר תשלום במזומן מאת החברה הקולטת לבעלי מניותיה של חברה מעבירה/ נעברת אגב המיזוג. נוסף על כך בוטל הצורך בקבלת אישור מראש של מנהל רשות המיסים בעת מיזוגן של חברות בדרך של החלפת מניות ובעת ביצוע פיצול אנכי, וקוצרה תקופת המגבלות החלה בעקבות מיזוגן של חברות בדרך של החלפת מניות והיא הועמדה על שנתיים ממועד המיזוג. כמו כן, צומצמו המגבלות החלות על קיזוז הפסדים בעקבות מיזוג סטטוטורי במקרים מסוימים, ובוטלו המגבלות על קיזוז הפסדים החלות לאחר פיצול, הורחבה האפשרות של שותפים בשותפות או בעלים משותפים בנכס להעבירו ללא חבות במס גם לחברה קיימת.
מסמך
הערה
מועדפים
תחום: חקיקה
עמודים:12
03/10/2017 |
מסמך
הערה
מועדפים
תחום: חקיקה
עמודים:1
10/04/2008 |
מסמך
הערה
מועדפים
תחום: חקיקה
עמודים:0
22/07/2015 |
מסמך
הערה
מועדפים
תחום: חקיקה
עמודים:2
29/07/2018 |
מסמך
הערה
מועדפים
תחום: חקיקה
עמודים:99
06/04/2017 |
מסמך
הערה
מועדפים
תחום: חקיקה
עמודים:36
13/02/2017 |
מסמך
הערה
מועדפים
תחום: חקיקה
עמודים:7
06/06/2011 |
מסמך
הערה
מועדפים
תחום: חקיקה
עמודים:0
מציג 16 - 30 / מתוך 6,636 תוצאות חיפוש
סגור חלון
יום עיון טופס 161יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית