תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:אינטרנט
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:אינטרנט
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 104 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
תחום: מאמרים
עמודים:3
תחום: שאלות ותשובות
עמודים:2
תחום: שאלות ותשובות
עמודים:0
18/01/2012 |
תחום: חוזרים
עמודים:0
15/08/2012 |
תחום: שאלות ותשובות
עמודים:0
11/04/2016 |
רשות המסים פרסמה חוזר מס' 4/2016 המבהיר באילו מצבים ניתן יהיה לראוֹת את הכנסותיו של תאגיד זר (תאגיד שאינו תושב ישראל) ממתן שירותים באמצעות האינטרנט לתושבי ישראל כחייבות במס בישראל. בנוסף, מתייחס החוזר לשאלת חובתם של התאגידים הזרים להירשם בישראל כ"עוסק מורשה" לעניין מע"מ. לאור השינויים שחלו בכלכלה ה"מסורתית" והמעבר לכלכלה "דיגיטלית" מבהיר החוזר כי מוסד קבע יכול ויתקיים בישראל כאשר הפעילות הכלכלית של התאגיד הזר במקום עסקים קבוע בישראל היא בעיקרה באמצעות האינטרנט ומתקיימים תנאים נוספים כפי שמפורט בחוזר. מבחינת החיוב במס ערך מוסף קובע החוזר כי תאגיד זר המקיים פעילות עסקית מהותית בישראל חייב ברישום במע"מ כעוסק מורשה ועסקאותיו חייבות במע"מ. כך לדוגמא, תאגיד זר המפעיל אתר אינטרנט המעניק שירותי פרסום/תווך ללקוחות ישראלים המופנים לצרכנים ישראלים והמסתייע בפעילותו בישראל בנציג ישראלי המבצעים פעולות עסקיות בשמו של התאגיד הזר, יהיה חייב ברישום במע"מ והכנסותיו מלקוחות ישראלים יחייבו במע"מ.
תחום: חוזרים
עמודים:12
מציג 1 - 15 / מתוך 104 תוצאות חיפוש

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
פופאפ כל מס