תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:מענק לעצמאים קורונה
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:מענק לעצמאים קורונה
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 146 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
21/05/2020 |
תחום: חוזרים
עמודים:3
עליוןבגצ ****/** החלטת בית המשפט העליון בעתירתו של רו"ח עופר מנירב כנגד מתווה הפעימה השלישית במענק לעצמאים שנקבע בהחלטת הממשלה 5015 – פס"ד עופר מנירב בית המשפט העליון פרסם את החלטתו בעתירה של רו"ח עופר מנירב כנגד החלטת הממשלה למתווה הפעימה השלישית. בעתירתו טען רו"ח עופר מנירב כי מנגנון החישוב שנקבע במתווה הפעימה השלישית לבחינת זכאותם של עסקים למענק, יוצר אפליה בין עסקים המדַווחים למע"מ ולמס הכנסה לפי בסיס מצטבר, לבין אלו המדַווחים על הכנסותיהם לפי בסיס מזומן. , זאת בפרט כאשר מדובר בעסקים אשר מחזוֹר העסקאות שלהם בשנת-המס 2019 עלה על 300,000 ש"ח. בית-המשפט העליון, מפי השופטים ד' מינץ, מ' מזוז וע' גרוסקופף, דחה את העתירה על הסף מחמת אי-מיצוי הליכים וקיבל את עמדת המשיבים (ממשלת ישראל, משרד האוצר ורשות המסים) וקבע, כי העותר לא הותיר בידי המשיבים פרק זמן סביר כדי לבחון את הטענות המועלות בעתירה ולגבש להן מענה, ומשכך לא מוצו ההליכים. והסיף כי הנושא נבחן כיום על ידי גורמים מוסמכים ועל כן אין כל הצדקה כי ביהמ"ש ידון בעת הזו בסוגיה האמורה.
תחום: פסיקה
עמודים:1
עליון
מציג 1 - 15 / מתוך 146 תוצאות חיפוש

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
כל נתון - סטריפ למטה